Praktijken van verloskundigen; exploitatie, 2002-2007


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van praktijken van
verloskundigen.

Het CBS verzamelt vanaf 1986 bedrijfsgegevens van praktijken van
verloskundigen. Vanaf verslagjaar 2002 is een nieuwe berekeningsmethodiek
gebruikt waardoor de uitkomsten afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.
Wegens definitiewijzigingen konden gegevens uit de tabel 'Verloskundigen-
praktijken; bedrijfsopbrengsten en -lasten' van voor 2002 niet in deze
tabel worden opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2002 - 2007

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 31 mei 2012:
Deze tabel is stopgezet en wordt overgenomen door de StatLine tabel 'Praktijken van zorgverleners; verlies- en winstrekening'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Praktijken van verloskundigen; exploitatie, 2002-2007

Perioden Aantal bedrijven (aantal) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten niet eer.... (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eer...... (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenVrijval van voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro)
2002 450 108,7 107,5 1,2 25,4 8,0 6,9 0,2 0,9 1,7 15,6 2,8 2,2 0,6 12,8 83,4 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,1 83,0
2003 450 116,6 115,7 0,9 35,7 13,3 11,5 0,4 1,5 2,5 19,9 4,6 4,0 0,6 15,3 80,9 0,1 0,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 80,6
2004 450 112,7 111,3 1,4 33,8 14,2 12,1 0,4 1,6 2,3 17,4 2,5 2,1 0,4 14,9 78,9 0,1 0,3 -0,2 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 78,6
2005 450 107,4 106,1 1,3 34,3 14,9 12,8 0,3 1,8 1,8 17,7 2,3 1,6 0,6 15,4 73,1 . . 0,1 0,0 0,1 0,0 . . 1,4 74,5
2006 470 117,5 115,3 2,3 36,7 13,8 11,9 0,2 1,6 2,2 20,7 3,1 2,4 0,8 17,6 80,8 . . -0,2 0,0 0,0 0,0 . . 0,7 81,3
2007 480 120,1 118,2 1,9 38,1 14,2 12,3 0,3 1,5 2,3 21,6 2,6 2,0 0,6 19,0 82,0 . . -0,1 0,0 0,0 0,0 . . 0,2 82,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens