Praktijken van fysiotherapeuten; exploitatie, 2002-2007


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van praktijken van
fysiotherapeuten.

Het CBS verzamelt vanaf 1987 bedrijfsgegevens van praktijken van
fysiotherapeuten. Vanaf verslagjaar 2002 is een nieuwe berekenings-
methodiek gebruikt waardoor de uitkomsten afwijken van eerder
gepubliceerde cijfers. Wegens definitiewijzigingen kunnen gegevens uit de
eerdere tabel 'Fysiotherapeutenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en -lasten'
niet in deze tabel worden opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2002-2007

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 11 november 2011:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de bestaande tabel
'Praktijken van zorgverleners; verlies- en winstrekening'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Praktijken van fysiotherapeuten; exploitatie, 2002-2007

Perioden Aantal bedrijven (aantal) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten niet eer... (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenVrijval van voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro)
2002 4.610 823,1 810,3 12,8 374,5 188,2 157,7 6,6 23,9 34,7 151,6 17,1 6,7 10,3 134,5 448,6 8,2 21,7 -13,4 0,8 1,7 -0,9 2,0 1,9 0,0 434,3
2003 4.750 887,6 873,2 14,4 409,8 208,4 175,5 5,2 27,7 37,9 163,5 19,0 8,8 10,2 144,5 477,8 8,0 17,2 -9,1 0,7 0,8 -0,1 2,3 2,6 -0,2 468,4
2004 4.740 890,0 875,9 14,1 440,0 226,3 190,0 5,6 30,7 39,6 174,1 20,2 8,8 11,4 153,9 450,0 3,9 16,1 -12,2 0,5 0,7 -0,2 2,1 2,7 -0,7 437,0
2005 4.680 948,2 933,7 14,5 486,5 265,0 221,2 6,6 37,2 38,6 183,0 15,7 7,0 8,6 167,3 461,7 . . -5,9 0,9 2,0 -1,1 . . 10,3 464,9
2006 4.640 1.123,2 1.105,3 17,9 531,4 299,2 253,0 6,7 39,6 38,6 193,6 21,9 8,8 13,0 171,7 591,8 . . -6,2 0,9 2,7 -1,8 . . 12,2 596,0
2007 4.600 1.209,7 1.194,5 15,2 571,9 321,0 270,9 7,5 42,6 34,0 216,9 25,1 10,6 14,5 191,8 637,7 . . -5,6 0,2 0,8 -0,6 . . 10,0 641,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens