Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2004


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004
zijn voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2004

Regio's Aantal personenBevolking ultimo 2004 (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 wk. inkomen % bevolking* (%) Gemiddeld besteedbaar inkomenPer inwoner* (1000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen per inwoner* Gemiddeld besteedbaar inkomenPer persoon met 52 weken inkomen* (1000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen (pers.met 52 wk.ink)*
Nederland 16.305,5 10.773,4 66 12,2 - 17,7 -
Amsterdam 742,8 472,9 64 12,6 134 18,6 113
Arnhem 141,3 95,3 67 12,0 248 16,9 323
Assen 62,8 41,8 67 11,8 298 17,1 297
Groningen (gemeente) 180,6 121,4 67 11,6 331 16,0 421
Haarlem 146,7 102,3 70 13,2 65 18,2 149
Leeuwarden 91,7 61,9 67 11,4 363 16,1 410
Lelystad 70,9 46,0 65 11,4 371 16,7 354
Maastricht 121,5 81,8 67 11,9 282 16,6 369
Middelburg (Z.) 46,5 31,1 67 12,1 230 17,4 242
's-Gravenhage (gemeente) 472,1 300,6 64 12,4 158 18,5 118
's-Hertogenbosch 134,0 91,5 68 12,7 122 17,8 185
Utrecht (gemeente) 275,3 182,5 66 12,7 126 18,0 168
Zwolle 111,9 76,5 68 12,3 179 17,4 248
Bron: cbs.
Verklaring van tekens