Buit. gasten; overnachtingen per vervoermiddel en type accom. 2005-2006

Buit. gasten; overnachtingen per vervoermiddel en type accom. 2005-2006

Vervoermiddel Type accommodatie Perioden Absolute aantallen Gasten (x 1 000)
Totaal vervoermiddelen Totaal accommodaties 2005/'06 10.012
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Statistiek Inkomend Toerisme (SIT) verschaft inzicht in de activiteiten, motieven, verblijfsduur en uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland. Het vorige onderzoek is gehouden in 1999.
Voor het huidige onderzoek vond de waarneming plaats in de periode van week 12 - 2005 t/m week 11- 2006.

Het onderzoek richt zich op buitenlandse toeristen met minimaal één overnachting in een Nederlandse logiesaccommodatie. Hierdoor vallen dagtoeristen en toeristen die bij familie of vrienden logeren buiten de doelpopulatie. Personen die langer dan 60 nachten in één accommodatie verblijven, worden eveneens niet tot de doelpopulatie gerekend. In de SIT worden niet alleen vakantiegangers tot de toeristen gerekend maar ook zakenreizigers. De doelpopulatie bestaat dus uit alle buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties.

De SIT berust op een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) als opdrachtgever, Blauw Research (enquêtering) en het CBS (advies vragenlijst, steekproef, bewerking en ophoging).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot en met 2006

Status van de cijfers
De cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Absolute aantallen
Gasten
De waarneming van de Statistiek Inkomend Toerisme (SIT) richt zich op
buitenlandse reisgezelschappen met minimaal één overnachting in een
Nederlands logiesaccommodatie.
Onder reisgezelschap wordt verstaan een alleenreizende of een groep
samenreizenden die voor de reis gezamenlijke bestedingen heeft.
Buitenlandse gasten zijn toeristen uit het buitenland met minimaal 1
of maximaal 60 overnachtingen in een Nederlandse logiesaccommodatie.