Overheidslagen; uitgaven, sectoren en functies, 1993 - 1996

Overheidslagen; uitgaven, sectoren en functies, 1993 - 1996

Overheidslaag Sectoren en functies Perioden Beloning van werknemers (mln euro)
Rijk Overheid+Marktbedrijven 1993 8.291
Rijk Overheid+Marktbedrijven 1994 7.778
Rijk Overheid+Marktbedrijven 1995* 7.946
Rijk Overheid+Marktbedrijven 1996* 7.796
Gemeensch. regelingen en gemeenten Overheid+Marktbedrijven 1993 8.776
Gemeensch. regelingen en gemeenten Overheid+Marktbedrijven 1994 7.996
Gemeensch. regelingen en gemeenten Overheid+Marktbedrijven 1995* 8.377
Gemeensch. regelingen en gemeenten Overheid+Marktbedrijven 1996* 8.427
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Beloning van werknemers, intermediair verbruik, betaalde indirecte
belastingen, afschrijvingen, betaalde rente, subsidies, e.d.
per overheidslaag naar overheidsfunctie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De beloning van werknemers heeft betrekking op de beloning voor
geleverde arbeid. Als werknemer zijn aangemerkt alle ingezeten en niet-
ingezeten personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn.