Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05-2014/'15


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs naar geslacht, onderwijssoort, leeftijd, verdacht van misdrijf en vertraging in de schoolloopbaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05 tot en met 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer.

Wijzigingen per 2 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05-2014/'15

Geslacht Onderwijssoort Leeftijd Verdacht van misdrijf Vertraging in de schoolloopbaan Perioden Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (aantal) Aantal vsv'ers voortgezet onderwijs (aantal) Aantal niet-vsv'ers voortgezet onderwijs (aantal) Percentage vsv'ers voortgezet onderwijs (%)
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf Totaal wel en geen vertraging 2014/'15* 940.330 5.150 935.180 0,5
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf Geen vertraging 2014/'15* 688.880 1.520 687.360 0,2
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf Wel vertraging 2014/'15* 251.450 3.630 247.820 1,4
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf Totaal wel en geen vertraging 2014/'15* 931.290 4.760 926.530 0,5
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf Geen vertraging 2014/'15* 685.510 1.460 684.050 0,2
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf Wel vertraging 2014/'15* 245.780 3.300 242.480 1,3
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf Totaal wel en geen vertraging 2014/'15* 9.040 390 8.650 4,3
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf Geen vertraging 2014/'15* 3.370 60 3.310 1,9
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf Wel vertraging 2014/'15* 5.670 320 5.340 5,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens