Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05-2014/'15

Geslacht Onderwijssoort Leeftijd Verdacht van misdrijf Vertraging in de schoolloopbaan Perioden Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (aantal) Aantal vsv'ers voortgezet onderwijs (aantal) Aantal niet-vsv'ers voortgezet onderwijs (aantal) Percentage vsv'ers voortgezet onderwijs (%)
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf Totaal wel en geen vertraging 2014/'15* 940.330 5.150 935.180 0,5
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf Geen vertraging 2014/'15* 688.880 1.520 687.360 0,2
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf Wel vertraging 2014/'15* 251.450 3.630 247.820 1,4
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf Totaal wel en geen vertraging 2014/'15* 931.290 4.760 926.530 0,5
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf Geen vertraging 2014/'15* 685.510 1.460 684.050 0,2
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf Wel vertraging 2014/'15* 245.780 3.300 242.480 1,3
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf Totaal wel en geen vertraging 2014/'15* 9.040 390 8.650 4,3
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf Geen vertraging 2014/'15* 3.370 60 3.310 1,9
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf Wel vertraging 2014/'15* 5.670 320 5.340 5,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs naar geslacht, onderwijssoort, leeftijd, verdacht van misdrijf en vertraging in de schoolloopbaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05 tot en met 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer.

Wijzigingen per 2 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen hier af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Aantal vsv'ers voortgezet onderwijs
Aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Aantal niet-vsv'ers voortgezet onderwijs
Aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar onderwijs volgt of geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Percentage vsv'ers voortgezet onderwijs
Percentage leerlingen in het voorgezet onderwijs dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger). Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs.