Voortijdig schoolverlaters; vertraging in de schoolloopbaan


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, leeftijd en vertraging in de schoolloopbaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 8 november 2019:
De hyperlink naar onder 4. BRONNEN EN METHODEN naar Bronnen en Berekeningswijze; convenantjaar 2012-2013 is aangepast.

Wijzigingen per 8 februari 2019:
De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo- en vwo-gediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2020 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/’19 beschikbaar.

Voortijdig schoolverlaters; vertraging in de schoolloopbaan

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Onderwijs: vertraging in schoolloopbaan Perioden Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (aantal) Aantal vsv'ers voorgezet onderwijs (aantal) Aantal niet-vsv'ers voortgezet onderwijs (aantal) Percentage vsv'ers voortgezet onderwijs (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar Totaal 2017/'18* 938.630 5.620 933.010 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar Geen vertraging 2017/'18* 706.750 1.450 705.300 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar 1 jaar vertraging 2017/'18* 199.020 1.750 197.270 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar 2 jaar of meer vertraging 2017/'18* 32.860 2.430 30.440 7,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens