Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05 - 2017/'18


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, leeftijd en vertraging in de schoolloopbaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet.

Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05 - 2017/'18

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Onderwijs: vertraging in schoolloopbaan Perioden Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (aantal) Aantal vsv'ers voorgezet onderwijs (aantal) Aantal niet-vsv'ers voortgezet onderwijs (aantal) Percentage vsv'ers voortgezet onderwijs (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar Totaal 2017/'18* 938.630 5.620 933.010 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar Geen vertraging 2017/'18* 706.750 1.450 705.300 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar 1 jaar vertraging 2017/'18* 199.020 1.750 197.270 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar 2 jaar of meer vertraging 2017/'18* 32.860 2.430 30.440 7,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens