Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05 - 2017/'18

Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05 - 2017/'18

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Onderwijs: vertraging in schoolloopbaan Perioden Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (aantal) Aantal vsv'ers voorgezet onderwijs (aantal) Aantal niet-vsv'ers voortgezet onderwijs (aantal) Percentage vsv'ers voortgezet onderwijs (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar Totaal 2017/'18* 938.630 5.620 933.010 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar Geen vertraging 2017/'18* 706.750 1.450 705.300 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar 1 jaar vertraging 2017/'18* 199.020 1.750 197.270 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar 2 jaar of meer vertraging 2017/'18* 32.860 2.430 30.440 7,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, leeftijd en vertraging in de schoolloopbaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen hier af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Aantal vsv'ers voorgezet onderwijs
Aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Aantal niet-vsv'ers voortgezet onderwijs
Aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar onderwijs volgt of geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Percentage vsv'ers voortgezet onderwijs
Percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger). Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.