Voortijdig schoolverlaters; verdieners huishoudkern, 2004/'05-2008/'09

Voortijdig schoolverlaters; verdieners huishoudkern, 2004/'05-2008/'09

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Leeftijd Aantal verdieners huishoudkern Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal VSV-ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-VSV-ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage VSV-ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal verdieners huishoudkern 2004/'05 1.300.100 76.150 1.223.960 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal verdieners huishoudkern 2005/'06 1.399.710 74.510 1.325.190 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal verdieners huishoudkern 2006/'07 1.419.500 72.610 1.346.900 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal verdieners huishoudkern 2007/'08 1.434.710 71.480 1.363.230 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal verdieners huishoudkern 2008/'09 1.435.120 64.270 1.370.860 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Geen verdiener 2004/'05 21.270 3.000 18.270 14,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Geen verdiener 2005/'06 22.670 2.790 19.880 12,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Geen verdiener 2006/'07 23.340 2.470 20.870 10,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Geen verdiener 2007/'08 19.740 2.130 17.610 10,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Geen verdiener 2008/'09 18.400 1.620 16.770 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Wel verdiener 2004/'05 1.263.390 70.390 1.193.000 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Wel verdiener 2005/'06 1.358.850 68.670 1.290.180 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Wel verdiener 2006/'07 1.368.760 66.550 1.302.210 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Wel verdiener 2007/'08 1.399.640 67.050 1.332.580 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Wel verdiener 2008/'09 1.398.950 60.210 1.338.750 4,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Eenverdiener 2004/'05 479.300 34.290 445.010 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Eenverdiener 2005/'06 518.720 34.560 484.160 6,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Eenverdiener 2006/'07 518.760 33.780 484.980 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Eenverdiener 2007/'08 512.960 33.590 479.370 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Eenverdiener 2008/'09 496.060 29.610 466.460 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Tweeverdiener 2004/'05 784.090 36.100 747.990 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Tweeverdiener 2005/'06 840.130 34.110 806.020 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Tweeverdiener 2006/'07 850.000 32.760 817.240 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Tweeverdiener 2007/'08 886.680 33.460 853.210 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Tweeverdiener 2008/'09 902.890 30.600 872.290 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Aantal verdieners onbekend 2004/'05 15.440 2.760 12.680 17,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Aantal verdieners onbekend 2005/'06 18.190 3.060 15.130 16,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Aantal verdieners onbekend 2006/'07 27.410 3.600 23.810 13,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Aantal verdieners onbekend 2007/'08 15.330 2.300 13.030 15,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Aantal verdieners onbekend 2008/'09 17.780 2.440 15.340 13,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal verdieners huishoudkern 2004/'05 1.211.960 55.060 1.156.900 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal verdieners huishoudkern 2005/'06 1.299.580 53.590 1.245.980 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal verdieners huishoudkern 2006/'07 1.313.120 51.980 1.261.140 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal verdieners huishoudkern 2007/'08 1.315.100 48.450 1.266.650 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal verdieners huishoudkern 2008/'09 1.310.060 43.340 1.266.720 3,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Geen verdiener 2004/'05 20.010 2.460 17.550 12,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Geen verdiener 2005/'06 21.310 2.240 19.070 10,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Geen verdiener 2006/'07 22.020 2.120 19.900 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Geen verdiener 2007/'08 18.530 1.810 16.720 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Geen verdiener 2008/'09 17.350 1.330 16.020 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Wel verdiener 2004/'05 1.178.940 50.550 1.128.390 4,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Wel verdiener 2005/'06 1.263.160 49.110 1.214.050 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Wel verdiener 2006/'07 1.268.010 47.210 1.220.800 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Wel verdiener 2007/'08 1.284.200 45.080 1.239.130 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Wel verdiener 2008/'09 1.278.410 40.320 1.238.100 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Eenverdiener 2004/'05 442.930 24.990 417.930 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Eenverdiener 2005/'06 476.500 25.230 451.270 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Eenverdiener 2006/'07 473.210 24.260 448.950 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Eenverdiener 2007/'08 462.210 23.180 439.040 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Eenverdiener 2008/'09 445.020 20.070 424.950 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Tweeverdiener 2004/'05 736.010 25.550 710.460 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Tweeverdiener 2005/'06 786.660 23.890 762.770 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Tweeverdiener 2006/'07 794.800 22.950 771.850 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Tweeverdiener 2007/'08 821.990 21.900 800.090 2,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Tweeverdiener 2008/'09 833.390 20.250 813.140 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Aantal verdieners onbekend 2004/'05 13.020 2.050 10.970 15,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Aantal verdieners onbekend 2005/'06 15.110 2.240 12.870 14,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Aantal verdieners onbekend 2006/'07 23.100 2.650 20.440 11,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Aantal verdieners onbekend 2007/'08 12.360 1.570 10.800 12,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Aantal verdieners onbekend 2008/'09 14.290 1.690 12.610 11,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar herkomstgroepering, onderwijssoort, aantal verdieners in de huishoudkern en leeftijd.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot niet-voortijdig schoolverlaters. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2008/'09.

Status van de cijfers:
De cijfers voor alle schooljaren zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen onderzoekspopulatie
Leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar waren ingeschreven in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Daarnaast betreft het alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, hierdoor wijkt het totaal aantal leerlingen af van het werkelijke totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Aantal VSV-ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit het basisjaar dat op 1 oktober van het volgende schooljaar het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Het betreft alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Aantal niet-VSV-ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit het basisjaar dat op 1 oktober van het volgende schooljaar (bekostigd) onderwijs volgt of geen (bekostigd) onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Het betreft alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Percentage VSV-ers onderzoekspopulatie
Aandeel voortijdig schoolverlaters binnen het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van de onderzoekspopulatie.