Voortijdig schoolverlaters; woonregio


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort, leeftijd en woonregio (gemeentegrootte, provincies, landsdelen en WGR-samenwerkingsgebieden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 26 mei 2020:
De hyperlink naar onder 4. BRONNEN EN METHODEN naar Bronnen en Berekeningswijze; convenantjaar 2012-2013 is aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2020 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/’19 beschikbaar.

Voortijdig schoolverlaters; woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Perioden Regiokenmerken Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* Nederland 1.351.780 30.200 1.321.580 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* Vier grote gemeenten 151.050 5.060 145.990 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* Gemeenten >= 100 000 inwoners (overig) 291.750 7.760 283.990 2,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* Gemeenten < 100 000 inwoners 908.980 17.380 891.600 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens