Voortijdig schoolverlaters; woonregio 2004/'05 - 2017/'18

Voortijdig schoolverlaters; woonregio 2004/'05 - 2017/'18

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Perioden Regiokenmerken Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* Nederland 1.351.780 30.200 1.321.580 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* Vier grote gemeenten 151.050 5.060 145.990 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* Gemeenten >= 100 000 inwoners (overig) 291.750 7.760 283.990 2,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* Gemeenten < 100 000 inwoners 908.980 17.380 891.600 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort, leeftijd en woonregio (gemeentegrootte, provincies, landsdelen en WGR-samenwerkingsgebieden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen onderzoekspopulatie
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Aantal niet-vsv'ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar onderwijs volgt of geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie
Percentage leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger). Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van de onderzoekspopulatie.