Voortijdig schoolverlaters; leeftijd 2004/'05 - 2017/'18


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet.

Voortijdig schoolverlaters; leeftijd 2004/'05 - 2017/'18

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 18 jaar 2017/'18* 919.480 3.690 915.790 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort 18 tot 20 jaar 2017/'18* 279.430 17.170 262.260 6,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort 20 tot 23 jaar 2017/'18* 152.870 9.340 143.530 6,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 1.351.780 30.200 1.321.580 2,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens