Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond 2004/'05 - 2017/'18

Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond 2004/'05 - 2017/'18

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2016/'17 1.451.100 35.280 1.415.830 2,4
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Totaal 2016/'17 1.104.320 20.500 1.083.820 1,9
Totaal mannen en vrouwen Westerse migratieachtergrond Totaal Totaal 2016/'17 91.970 3.130 88.840 3,4
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal Totaal 2016/'17 48.470 1.880 46.600 3,9
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal Totaal 2016/'17 52.910 2.140 50.770 4,0
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Totaal 2016/'17 38.190 1.640 36.550 4,3
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Totaal 2016/'17 19.690 1.220 18.470 6,2
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Totaal 2016/'17 95.550 4.780 90.770 5,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing,deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen onderzoekspopulatie
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Aantal niet vsv'ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar onderwijs volgt of geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie
Percentage leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger). Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van de onderzoekspopulatie.