Verzekeraars; aantal verzekeringsmaatschappijen einde jaar 1999-2015

Bewerk tabel

In deze tabel wordt getoond hoeveel verzekeringsmaatschappijen in Nederland actief zijn.
Hiervan zijn alleen de vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen en bijkantoren van buitenlandse schadeverzekeraars niet in onze statistieken opgenomen.
De spaarkassen worden, vanwege het geringe belang, met ingang van 2003 als gewone levensverzekeraars ingeteld.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Verzekeraars; aantal verzekeringsmaatschappijen einde jaar 1999-2015

Perioden SchadeverzekeraarsTotaal aantal maatschappijen (absoluut) SchadeverzekeraarsVrijgestelde waarborgmaatschapijen (absoluut) SchadeverzekeraarsBijkantoor in Nederland (absoluut) SchadeverzekeraarsIn statistiek opgenomen verzekeraarsTotaal aantal in statistiek (absoluut) SchadeverzekeraarsIn statistiek opgenomen verzekeraarsBinnenlandse maatschappijen (absoluut) SchadeverzekeraarsIn statistiek opgenomen verzekeraarsBuitenlandse maatschappijen (absoluut) Levensverzekeraars en spaarkassenTotaal aantal maatschappijen (absoluut) Levensverzekeraars en spaarkassenWaargenomen binnenlandse maatschappijenLevensverzekeraars (absoluut) Levensverzekeraars en spaarkassenWaargenomen binnenlandse maatschappijenSpaarkassen (absoluut) Levensverzekeraars en spaarkassenWaargenomen buitenlandse maatschappijen (absoluut)
2000 582 207 109 258 242 16 101 94 4 3
2005 461 148 86 227 220 7 75 70 4 1
2010 394 108 89 197 193 4 50 43 4 1
2012 330 102 78 150 148 2 45 37 4 1
2013 317 90 78 149 147 2 40 36 4 0
2014 272 76 58 138 136 2 40 35 3 0
2015 243 72 41 130 129 1 40 35 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens