Prognose allochtonen; levendgeborenen, herkomstgroerpering moeder,2004 2049

Prognose allochtonen; levendgeborenen, herkomstgroerpering moeder,2004 2049

Perioden Totaal levendgeborenen (absoluut) Autochtone moeders (incl. 2e generatie) (absoluut) Totaal 1e generatie moeders (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Totaal niet-westers (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Afrika (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Azië (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Latijns-Amerika (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Marokko (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Nederlandse Antillen en Aruba (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Suriname (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Turkije (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Totaal westers (absoluut) Westerse 1e generatie moeders 24 EU-landen (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Overig Europa (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Indonesië (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Overig buiten Europa (absoluut)
2004 194.123 160.160 33.963 26.320 3.924 4.751 1.156 6.992 1.596 3.055 4.845 7.643 4.332 2.193 572 546
2010 178.973 148.033 30.941 22.684 3.010 5.060 1.237 5.917 1.416 2.190 3.854 8.257 4.855 2.244 508 649
2020 183.714 154.534 29.180 18.326 2.158 5.148 1.350 3.492 1.565 1.577 3.035 10.855 6.747 2.309 596 1.203
2030 188.878 159.401 29.477 17.088 1.917 5.185 1.486 2.420 1.758 1.470 2.852 12.390 8.159 2.329 703 1.198
2040 182.149 150.856 31.293 17.403 2.001 5.532 1.635 2.079 1.941 1.527 2.689 13.890 9.775 2.339 734 1.042
2049 183.463 150.496 32.967 17.841 2.163 5.847 1.730 1.972 2.089 1.567 2.472 15.126 11.116 2.323 741 946
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Levendgeboren kinderen uit 1e generatie moeders
naar herkomstgroepering van de moeder.
Gegevens beschikbaar: vanaf 2004
Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Totaal levendgeborenen
Kinderen geboren uit autochtone en allochtone moeders.
Autochtone moeders (incl. 2e generatie)
Kinderen geboren uit in Nederland geboren moeders (autochtonen en
tweede generatie allochtonen). Tweede generatie allochtonen bestaan
uit personen die in Nederland zijn geboren en één of twee in het
buitenland geboren ouders hebben.
Totaal 1e generatie moeders
Kinderen geboren uit eerste generatie allochtone moeders: moeders die
in het buitenland zijn geboren en minstens één in het buitenland geboren
ouder hebben.
Niet-westerse 1e generatie moeders
Kinderen geboren uit niet-westerse eerste generatie moeders. Tot de
categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse 1e generatie moeders
Kinderen geboren uit westerse eerste generatie moeders. Westerse
allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal westers
24 EU-landen
Landen behorende tot de Europese Unie (vanaf 1 mei 2004): België,
Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie en Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.