WO; gepromoveerden aan universiteiten 1990/'91-2015/'16

WO; gepromoveerden aan universiteiten 1990/'91-2015/'16

Geslacht Studierichting Perioden Gepromoveerden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1990/'91 1.898
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1991/'92 1.993
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1992/'93 2.344
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1993/'94 2.393
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1994/'95 2.485
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1995/'96 2.600
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1996/'97 2.477
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1997/'98 2.505
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1998/'99 2.474
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 1999/'00 2.478
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2000/'01 2.526
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2001/'02 2.549
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2002/'03 2.568
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2003/'04 2.666
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2004/'05 2.879
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2005/'06 2.993
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2006/'07 3.160
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2007/'08 3.214
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2008/'09 3.301
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2009/'10 3.736
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2010/'11 3.715
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2011/'12 4.040
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2012/'13 4.321
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2013/'14 4.528
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2014/'15 4.663
Totaal mannen en vrouwen Studierichtingen totaal 2015/'16 4.967
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per studiejaar gegevens over de studierichting van gepromoveerden bij het wetenschappelijk onderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990/'91-2015/'16.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 21 april 2017:
De cijfers over studiejaar 2015/'16 zijn gecorrigeerd. Er waren ten onrechte 138 promoties niet meegeteld, waarvan 100 in ‘Gezondheidszorg, welzijn’ en 38 in ‘Sociale wetenschappen, bedrijfskunde’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gepromoveerden
Personen die een diploma hebben behaald voor het met goed gevolg afronden van een proefschrift onder supervisie van één of meer promotors.