Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) (x 1 000)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.714,4
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 671,4
Nederland 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 800 euro 671,4
Nederland 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 671,4
Nederland 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 671,4
Nederland 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 671,4
Nederland 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 671,4
Nederland 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 671,4
Nederland 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 671,4
Nederland 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 300 euro 671,4
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 49 300 euro 671,4
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 671,4
Nederland 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 000 euro 2.014,3
Nederland 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 2.685,8
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 1.342,9
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 699,7
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 74,9
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 800 euro 79,2
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 76,7
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 75,5
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 74,2
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 74,9
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 71,6
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 65,3
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 300 euro 59,9
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 49 300 euro 47,6
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 74,9
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 000 euro 231,4
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 286,0
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 107,5
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.349,9
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 122,2
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 800 euro 131,5
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 131,6
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 133,9
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 139,5
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 143,8
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 143,8
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 140,7
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 300 euro 136,1
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 49 300 euro 126,6
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 122,2
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 000 euro 397,1
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 567,9
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 262,8
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.225,0
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 346,5
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 800 euro 321,3
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 324,0
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 319,5
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 312,6
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 303,3
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 303,9
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 314,2
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 300 euro 324,3
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 49 300 euro 355,5
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 346,5
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 000 euro 964,8
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 1.233,9
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 679,8
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.439,7
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 127,9
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 800 euro 139,5
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 139,2
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 142,4
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 145,2
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 149,3
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 152,2
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 151,2
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 300 euro 151,2
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 49 300 euro 141,6
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 127,9
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 000 euro 421,1
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 598,0
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 292,8
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 240,2
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 29,2
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 800 euro 28,9
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 28,1
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 26,6
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 25,3
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 24,6
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 23,2
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 20,8
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 300 euro 18,9
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 49 300 euro 14,6
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 29,2
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 000 euro 83,6
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 93,9
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 33,5
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 262,9
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 28,6
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 800 euro 29,7
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 28,1
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 28,6
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 28,1
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 28,8
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 27,1
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 24,4
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 300 euro 22,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut)
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.