Innovatie bij bedrijven; 2002-2004

Innovatie bij bedrijven; 2002-2004

SBI '93 Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Als % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Bedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Als % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan In partnership (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan In partnership (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal) Geografische afzetmarkt innovatoren Innovatoren in % van alle bedrijven (%) Geografische afzetmarkt innovatoren Afzetmarkt alleen binnenland (%) Geografische afzetmarkt innovatoren Afzetmarkt binnen- en buitenland (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Bedrijven met vernieuwde product/dienst (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet ongewijzigde producten (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet producten nieuw markt (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet producten nieuw bedrijf (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Aantal bedrijven met producten Nieuw voor de markt (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Aantal bedrijven met producten Alleen nieuw voor het bedrijf (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren met partner (aantal) Samenwerkende innovatoren In % van alle innovatoren (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern Totaal binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In een EU land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In de VS (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern Overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier Totaal leveranciers (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In een EU land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In de VS (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier Overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer Totaal afnemers (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In een EU land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In de VS (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer Overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent Totaal concurrenten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In een EU land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In de VS (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent Overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant Totaal consultants (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In een EU land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In de VS (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant Overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit Totaal universiteiten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In een EU land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In de VS (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit Overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling Totaal overheid (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In een EU land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In de VS (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling Overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Andere bedrijf binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Leverancier (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Afnemer (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Concurrent (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Consultant (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Universiteit (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Overheidsinstelling (%) Innovatie-uitgaven Innovatoren (aantal) Innovatie-uitgaven Totaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatoren met innovatie-uitgaven (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur Inkoop apparatuur (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Eigen onderzoek (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek R&D vindt vrijwel permanent plaats (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek R&D vindt meer incidenteel plaats (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek Uitbesteed onderzoek (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Aankoop van andere externe kennis Aankoop andere externe kennis (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Aankoop van andere externe kennis Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Totale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Bruto Toegevoegde Waarde (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Uitgaven in % BTW (%) Knelpunten bij innovaties Innovatoren (aantal) Knelpunten bij innovaties Met knelpunt (%) Knelpunten bij innovaties Waardoor innovatieprojecten Zijn afgebroken in conceptstadium (%) Knelpunten bij innovaties Waardoor innovatieprojecten Later zijn afgebroken (%) Knelpunten bij innovaties Waardoor innovatieprojecten Ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Innovatoren (aantal) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Innovatoren met belemmering (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Niet-innovatoren (aantal) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Niet-innovatoren met belemmering (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan interne financiële middelen Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan interne financiële middelen Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan interne financiële middelen Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan interne financiële middelen Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan interne financiële middelen Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan interne financiële middelen Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan interne financiële middelen Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan interne financiële middelen Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan externe financiële middelen Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan externe financiële middelen Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan externe financiële middelen Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan externe financiële middelen Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan externe financiële middelen Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan externe financiële middelen Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan externe financiële middelen Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Gebrek aan externe financiële middelen Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Te hoge innovatiekosten Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Te hoge innovatiekosten Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Te hoge innovatiekosten Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Te hoge innovatiekosten Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Te hoge innovatiekosten Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Te hoge innovatiekosten Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Te hoge innovatiekosten Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kostenfactoren Te hoge innovatiekosten Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan gekwalificeerd personeel Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan gekwalificeerd personeel Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan gekwalificeerd personeel Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan gekwalificeerd personeel Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan gekwalificeerd personeel Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan gekwalificeerd personeel Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan gekwalificeerd personeel Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan gekwalificeerd personeel Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan informatie over technologie Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan informatie over technologie Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan informatie over technologie Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan informatie over technologie Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan informatie over technologie Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan informatie over technologie Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan informatie over technologie Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan informatie over technologie Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan marktinformatie Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan marktinformatie Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan marktinformatie Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan marktinformatie Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan marktinformatie Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan marktinformatie Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan marktinformatie Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Gebrek aan marktinformatie Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Moeite vinden samenwerkingspartner Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Moeite vinden samenwerkingspartner Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Moeite vinden samenwerkingspartner Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Moeite vinden samenwerkingspartner Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Moeite vinden samenwerkingspartner Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Moeite vinden samenwerkingspartner Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Moeite vinden samenwerkingspartner Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Kennisfactoren Moeite vinden samenwerkingspartner Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Marktfactoren Markt door anderen gedomineerd Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Marktfactoren Markt door anderen gedomineerd Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Marktfactoren Markt door anderen gedomineerd Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Marktfactoren Markt door anderen gedomineerd Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Marktfactoren Markt door anderen gedomineerd Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Marktfactoren Markt door anderen gedomineerd Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Marktfactoren Markt door anderen gedomineerd Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Marktfactoren Markt door anderen gedomineerd Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Onzekere vraag naar goederen/diensten Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Onzekere vraag naar goederen/diensten Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Onzekere vraag naar goederen/diensten Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Onzekere vraag naar goederen/diensten Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Onzekere vraag naar goederen/diensten Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Onzekere vraag naar goederen/diensten Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Onzekere vraag naar goederen/diensten Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Onzekere vraag naar goederen/diensten Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen noodzaak door eerder innovaties Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen noodzaak door eerder innovaties Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen noodzaak door eerder innovaties Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen noodzaak door eerder innovaties Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen noodzaak door eerder innovaties Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen noodzaak door eerder innovaties Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen noodzaak door eerder innovaties Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen noodzaak door eerder innovaties Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen behoefte aan/belang bij innovaties Bij de innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen behoefte aan/belang bij innovaties Bij de innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen behoefte aan/belang bij innovaties Bij de innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen behoefte aan/belang bij innovaties Bij de innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen behoefte aan/belang bij innovaties Bij de niet-innovatoren was deze factor Sterk belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen behoefte aan/belang bij innovaties Bij de niet-innovatoren was deze factor Belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen behoefte aan/belang bij innovaties Bij de niet-innovatoren was deze factor Zwak belemmerend (%) Knelpunten bij innovaties Belemmeringen om niet te innoveren Andere factoren Geen behoefte aan/belang bij innovaties Bij de niet-innovatoren was deze factor Niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Breder assortiment Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Breder assortiment Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Breder assortiment Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Breder assortiment Effect is niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Nieuwe markten of groter marktaandeel Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Nieuwe markten of groter marktaandeel Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Nieuwe markten of groter marktaandeel Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Nieuwe markten of groter marktaandeel Effect is niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Betere kwaliteit Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Betere kwaliteit Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Betere kwaliteit Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Productgerichte effecten Betere kwaliteit Effect is niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Meer flexibiliteit Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Meer flexibiliteit Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Meer flexibiliteit Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Meer flexibiliteit Effect is niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Grotere productiecapaciteit Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Grotere productiecapaciteit Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Grotere productiecapaciteit Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Grotere productiecapaciteit Effect is niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Lagere loonkosten Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Lagere loonkosten Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Lagere loonkosten Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Lagere loonkosten Effect is niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Minder verbruik Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Minder verbruik Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Minder verbruik Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Procesgerichte effecten Minder verbruik Effect is niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Overige effecten Milieu-effecten Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Overige effecten Milieu-effecten Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Overige effecten Milieu-effecten Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Overige effecten Milieu-effecten Effect is niet waargenomen (%) Effecten van innovatie Overige effecten Regelgeving Effect is sterk waargenomen (%) Effecten van innovatie Overige effecten Regelgeving Effect is gematigd waargenomen (%) Effecten van innovatie Overige effecten Regelgeving Effect is zwak waargenomen (%) Effecten van innovatie Overige effecten Regelgeving Effect is niet waargenomen (%) Overheidssteun innovatie-activiteiten Innovatoren (aantal) Overheidssteun innovatie-activiteiten Innovatoren met ontvangen subsidies (aantal) Overheidssteun innovatie-activiteiten Overheidssteun ontvangen van Lokale of regionale overheden (%) Overheidssteun innovatie-activiteiten Overheidssteun ontvangen van Nationale overheid (%) Overheidssteun innovatie-activiteiten Overheidssteun ontvangen van Europese Unie (EU) (%) Overheidssteun innovatie-activiteiten Overheidssteun ontvangen van Deelgenomen aan kaderprogramma EU (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Interne bronnen Binnen eigen bedrijf/concern Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Interne bronnen Binnen eigen bedrijf/concern Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Interne bronnen Binnen eigen bedrijf/concern Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Interne bronnen Binnen eigen bedrijf/concern Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Leveranciers Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Leveranciers Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Leveranciers Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Leveranciers Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Afnemers Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Afnemers Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Afnemers Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Afnemers Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Concurrenten Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Concurrenten Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Concurrenten Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Concurrenten Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Consultants en dergelijke Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Consultants en dergelijke Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Consultants en dergelijke Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Commerciële (markt-)bronnen Consultants en dergelijke Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Institutionele bronnen Universiteiten Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Institutionele bronnen Universiteiten Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Institutionele bronnen Universiteiten Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Institutionele bronnen Universiteiten Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Institutionele bronnen Overheidsinstellingen Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Institutionele bronnen Overheidsinstellingen Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Institutionele bronnen Overheidsinstellingen Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Institutionele bronnen Overheidsinstellingen Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Conferenties, beurzen of exposities Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Conferenties, beurzen of exposities Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Conferenties, beurzen of exposities Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Conferenties, beurzen of exposities Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Vakliteratuur Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Vakliteratuur Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Vakliteratuur Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Vakliteratuur Bron niet gebruikt (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Beroeps- en brancheverenigingen Bron was zeer belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Beroeps- en brancheverenigingen Bron was belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Beroeps- en brancheverenigingen Bron was enigszins belangrijk (%) Gebruik informatiebronnen innovatoren Overige bronnen Beroeps- en brancheverenigingen Bron niet gebruikt (%) Intellectuele eigendomsrechten Innovatoren (aantal) Intellectuele eigendomsrechten Innovatoren met intellectueel eigendo... (%) Intellectuele eigendomsrechten Soort van intellectueel eigendomsrecht Octrooi aangevraagd (%) Intellectuele eigendomsrechten Soort van intellectueel eigendomsrecht Industrieel ontwerp gedeponeerd (%) Intellectuele eigendomsrechten Soort van intellectueel eigendomsrecht Handelsmerk gedeponeerd (%) Intellectuele eigendomsrechten Soort van intellectueel eigendomsrecht Auteursrecht vastgelegd (%) Organisatorische en marketinginnovaties Totaal organisatorische en marketingi... Organisatorische en marketinginnovaties (%) Organisatorische en marketinginnovaties Totaal organisatorische en marketingi... Bij de innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Totaal organisatorische en marketingi... Bij de niet-innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Totaal organisatorische innovaties (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Bij de innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Bij de niet-innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Kennismanagementsystemen Totaal kennismanagementsystemen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Kennismanagementsystemen Bij de innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Kennismanagementsystemen Bij de niet-innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Grote veranderingen organisatie Totaal grote veranderingen organisatie (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Grote veranderingen organisatie Bij de innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Grote veranderingen organisatie Bij de niet-innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Veranderingen in relaties met derden Totaal verandering in relaties derden (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Veranderingen in relaties met derden Bij de innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Organisatorische innovaties Veranderingen in relaties met derden Bij de niet-innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Snellere reactie op vragen klanten etc. Effect sterk waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Snellere reactie op vragen klanten etc. Effect gematigd waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Snellere reactie op vragen klanten etc. Effect zwak waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Snellere reactie op vragen klanten etc. Effect niet waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Betere kwaliteit goederen of diensten Effect sterk waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Betere kwaliteit goederen of diensten Effect gematigd waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Betere kwaliteit goederen of diensten Effect zwak waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Betere kwaliteit goederen of diensten Effect niet waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Lagere kosten per eenheid output Effect sterk waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Lagere kosten per eenheid output Effect gematigd waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Lagere kosten per eenheid output Effect zwak waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Lagere kosten per eenheid output Effect niet waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Meer werkplezier Effect sterk waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Meer werkplezier Effect gematigd waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Meer werkplezier Effect zwak waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Effecten organisatorische innovaties Meer werkplezier Effect niet waargenomen (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Totaal marketinginnovaties (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Bij de innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Bij de niet-innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Verandering productontwerp Totaal verandering productontwerp (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Verandering productontwerp Bij de innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Verandering productontwerp Bij de niet-innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Veranderde verkoop/distributie Totaal veranderde verkoop/distributie (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Veranderde verkoop/distributie Bij de innovatoren (%) Organisatorische en marketinginnovaties Marketinginnovaties Veranderde verkoop/distributie Bij de niet-innovatoren (%)
Totaal bedrijven 57.509 14.450 25 13.770 24 66 9.583 58 30 12 6.550 5.300 67 9.749 35 33 32 5.426 3.218 6.445 25 18 39 9.583 77 11 12 6.185 6.762 14.450 5.406 37 72 45 37 29 10 9 75 60 28 25 5 4 49 41 19 17 5 5 33 29 8 7 2 1 36 32 8 7 2 2 28 25 7 6 2 1 23 21 4 3 1 1 23 39 17 6 7 3 4 14.450 8.988 85 2.364 64 5.078 60 40 20 1.323 32 219 24 8.988 347.928 2,58 14.450 37 50 47 86 14.450 96 43.059 29 18 27 27 28 21 29 19 31 10 19 22 48 13 24 15 48 12 26 24 38 12 18 14 57 7 24 37 33 3 16 22 59 4 15 33 49 2 8 14 76 3 13 34 49 2 6 14 78 4 11 22 63 4 5 8 83 5 17 28 50 5 10 16 69 8 18 28 47 10 19 20 51 2 7 21 70 9 13 18 60 2 8 20 71 18 16 19 47 38 31 9 22 32 32 11 24 47 32 6 15 36 31 10 23 32 32 10 26 19 26 17 38 12 22 17 49 13 18 13 56 15 21 12 51 14.450 4.376 21 84 16 6 42 38 11 8 20 47 21 12 23 36 17 23 9 32 33 26 4 16 28 53 2 10 19 69 2 8 19 72 5 25 35 34 4 27 37 31 7 24 32 37 14.450 24 11 4 15 5 26 57 15 23 49 14 12 29 6 16 34 10 9 20 5 40 33 10 17 40 38 10 12 22 33 20 26 25 38 16 21 9 26 4 5 18 1 6 15 3
D Industrie 11.011 4.573 42 4.352 40 70 3.217 64 28 8 2.935 934 70 3.196 37 33 29 2.490 904 1.670 42 25 53 3.217 78 11 12 2.271 2.262 4.573 2.031 44 70 39 44 36 14 7 77 57 41 39 6 3 59 45 32 30 8 8 28 19 12 11 3 2 38 34 11 10 3 1 32 27 11 10 2 2 23 22 5 4 1 1 21 39 23 2 8 3 4 4.573 6.095 92 1.210 69 3.948 71 52 20 829 40 106 24 6.095 67.940 8,97 4.573 41 53 48 85 4.573 98 6.438 27 18 28 27 28 25 30 20 25 9 19 26 46 14 24 17 44 14 28 26 32 12 23 14 51 6 24 38 32 4 11 20 65 3 17 35 45 1 4 15 80 4 17 34 45 2 5 12 81 3 13 21 63 4 5 13 79 5 19 29 47 4 7 15 74 7 22 26 45 12 24 19 45 2 8 21 68 9 14 19 58 2 7 21 70 15 15 21 49 42 33 11 15 35 35 12 18 47 33 7 13 38 32 12 18 35 32 13 20 25 27 18 30 17 29 21 33 18 27 16 39 17 28 14 41 4.573 2.257 17 88 15 5 43 39 11 7 21 49 21 10 28 37 19 17 10 33 31 26 3 15 30 51 3 10 23 64 2 8 20 70 6 26 41 27 4 27 44 25 4 22 38 37 4.573 31 20 8 16 4 33 55 17 28 46 15 13 25 5 21 34 12 11 19 6 41 39 9 11 38 40 10 12 30 39 14 17 22 40 17 21 13 26 3 8 20 1 6 11 3
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.572 574 37 555 35 70 399 69 27 4 398 85 77 440 29 36 35 395 108 183 37 19 62 399 84 6 10 280 289 574 231 40 80 50 46 37 13 5 90 67 42 38 6 x 65 45 34 34 4 5 32 28 7 6 x x 35 34 5 5 - - 28 27 7 5 2 x 25 24 4 4 - x 25 52 13 2 x x 4 574 523 93 243 74 233 70 51 20 43 35 4 23 523 13.049 4,01 574 38 59 46 80 574 98 998 32 12 32 33 23 19 29 26 26 5 22 33 41 7 23 32 39 16 24 27 33 17 22 16 45 4 21 39 36 - 4 23 73 6 20 32 42 - 7 14 78 3 18 36 44 3 5 16 77 4 16 19 61 4 - 18 78 6 22 27 45 9 7 20 64 8 19 23 50 11 22 25 42 6 10 20 64 7 13 20 59 2 10 17 70 13 12 20 54 42 30 16 12 34 34 14 17 43 37 11 8 43 30 15 12 45 25 17 13 30 34 14 23 19 33 24 24 15 35 22 28 25 28 17 30 574 230 22 84 21 5 39 43 11 7 24 44 21 12 17 40 25 19 4 37 36 23 5 16 39 40 2 10 26 62 1 7 27 65 2 29 44 24 1 31 46 22 1 25 47 27 574 27 7 2 20 5 25 54 9 23 47 9 10 23 3 17 34 7 8 16 2 38 41 14 7 41 43 6 9 40 31 17 12 32 33 23 12 11 25 2 8 21 1 3 7 1
1700a Textiel, kleding en .. 410 150 37 150 37 70 105 65 35 - 92 27 80 119 35 35 30 78 39 74 37 18 43 105 79 9 12 75 89 150 81 54 62 46 21 19 - x 58 41 34 34 - - 43 24 43 43 8 13 30 16 20 14 - 8 46 45 14 14 - - 46 46 x x - - 26 25 7 7 - - 17 45 16 5 12 x x 150 36 91 9 71 22 66 48 18 3 39 1 27 36 1.177 3,06 150 38 68 78 96 150 100 260 30 11 47 14 29 - 39 11 50 14 14 16 56 - - 11 89 4 17 32 46 - 22 17 61 - 30 30 40 - - 23 77 x x 46 41 - - 6 94 3 8 45 43 - - 6 94 - 9 30 61 - - 6 94 - 15 43 42 - - - 100 3 32 27 39 6 30 13 51 x 3 x 73 - 10 19 71 - 6 30 65 9 17 13 61 44 35 15 7 48 24 23 5 57 21 4 18 39 31 5 25 37 27 11 26 x x 12 x 18 32 26 24 11 49 4 36 19 46 7 29 150 70 13 91 35 21 62 24 14 - 19 53 10 17 36 27 16 21 7 23 33 37 x x 29 51 x 14 x 59 - 15 20 66 7 31 38 23 8 18 37 36 - 16 48 36 150 46 21 6 32 11 39 69 21 37 66 19 15 21 12 27 47 15 17 35 7 29 49 7 15 30 43 3 23 30 35 7 28 6 59 13 22 6 14 2 4 7 2 4 11 -
21 VV papier, karton en papier- en .. 245 109 44 106 43 67 73 65 35 - 67 21 81 89 32 46 21 81 x x 45 10 49 73 75 5 20 37 57 109 60 55 88 45 69 69 7 x 94 60 70 65 x x 71 53 48 41 x 12 28 13 21 19 x x 51 44 21 21 - - 32 25 15 15 - - 34 28 11 11 - - 42 33 15 - x - x 109 232 90 199 75 27 75 45 30 5 40 1 21 232 1.652 14,04 109 41 52 38 95 109 99 136 20 15 40 21 24 - 23 30 47 x 28 x 48 - x x 71 11 26 31 32 - 40 x x x 33 x 29 - 15 16 69 12 20 30 38 16 - 16 69 10 9 33 48 - 24 x x 4 3 22 70 - - - 100 x x 22 60 - 16 - 84 x x 20 50 3 16 41 40 - 11 18 71 x x 27 55 5 6 17 71 x x 30 48 43 30 6 21 36 22 17 25 37 41 6 16 26 x x x 44 24 10 22 29 17 22 33 17 27 26 30 18 40 6 36 16 19 15 50 109 42 17 96 9 x 44 40 11 5 22 60 12 6 21 41 x x 5 31 40 25 x x 32 49 x 11 x 73 - 7 15 78 9 23 39 28 x 27 41 x - 20 39 41 109 25 20 8 8 - 39 55 26 36 48 26 22 39 7 25 30 21 10 10 9 35 39 6 20 39 39 12 9 36 40 11 12 20 27 24 29 15 26 5 11 20 3 8 12 4
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 1.217 431 35 411 34 60 258 40 36 25 132 196 80 346 17 31 53 261 109 200 35 30 43 258 78 11 11 170 169 431 158 37 75 61 30 25 11 - 87 75 37 31 7 x 42 37 13 13 - - 15 9 10 7 3 - 28 28 - - - - 11 11 6 6 - - 11 11 - - - - 18 63 11 x x - - 431 165 86 120 71 30 40 28 13 9 28 6 26 165 5.643 2,92 431 21 61 51 84 431 98 786 38 x x 26 x 31 43 17 9 16 23 24 37 20 40 12 28 16 24 23 36 11 38 9 42 5 23 31 41 - 7 21 72 2 17 32 50 - - 20 80 2 20 32 46 - 7 18 75 - 12 22 66 6 12 8 74 - 21 31 48 6 8 14 72 7 18 23 52 9 18 22 51 3 7 16 73 9 8 18 65 3 12 15 71 15 9 21 55 24 40 13 23 32 39 7 22 57 29 3 11 55 22 9 14 41 35 9 15 24 23 15 38 17 31 11 41 18 x x 49 10 18 14 58 431 59 31 67 x - 33 x x 17 31 51 12 7 15 27 28 30 9 37 21 34 - 16 22 62 1 2 20 77 1 2 17 80 4 32 37 27 4 31 43 22 8 27 32 32 431 22 2 3 17 15 30 57 15 26 49 13 14 33 3 19 32 12 11 21 6 55 32 3 10 39 41 4 16 31 35 18 16 18 34 19 29 12 25 4 5 14 0 9 19 4
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 23 13 57 10 43 62 8 x x x 8 4 60 8 33 x x 7 x x 56 x 66 8 83 3 14 6 8 13 8 61 72 x x x - - 68 49 68 68 x x x x x x x x - - - - - - x x x x x - - - - - - - - - - - - - 49 51 - - - - - 13 33 100 19 74 5 74 74 - 9 56 1 30 33 7.592 0,43 13 30 x - 100 13 100 10 x x x 38 x - - - x x - x 42 - - - x - x x x - - - x - x x 49 - - - x - x x 57 - - - x - x x 47 x - - - - x - x x - - - - x x 61 - - - x - x - x x x x x - - - 100 x - x 41 - - x x x - x 61 47 x x - 53 x x x 58 42 - - 47 x x x 40 x - x x x 34 x 39 x x x 40 x x - 34 x x - 13 9 x 69 - - 68 x x - x 64 - x 39 38 x x x x 42 x - 40 x x - - 32 68 - x x 79 x 32 31 x x 38 42 x - x 42 x 13 - - - - - 50 60 38 50 60 38 18 x x 28 30 x x x - - 54 x x x 46 x x - 57 x x x x x x x x - - - - x x -
2410a Basischemie en vervaardiging .. 171 96 56 86 50 78 75 x 17 x 75 10 75 72 64 36 - 66 24 38 56 0 60 75 79 12 9 61 54 96 74 78 93 29 90 75 54 24 68 52 44 43 9 x 76 49 66 66 30 28 41 10 35 24 18 x 51 39 28 25 12 x 67 59 32 32 7 - 59 51 23 18 9 - 40 7 25 - 11 x x 96 693 100 37 69 529 90 81 9 122 74 5 26 693 6.837 10,14 96 68 65 68 91 96 100 75 23 15 33 34 18 35 31 x x 10 18 24 49 35 24 - 42 11 38 31 20 35 24 - 42 x x 37 45 - - - 100 4 18 24 55 - - - 100 8 20 34 37 - - x x x 12 31 x - - - 100 12 15 25 47 - - 35 65 12 39 19 30 8 38 15 40 x 20 x 64 x 31 x 59 - 16 13 71 11 40 8 41 43 38 14 5 42 48 x x 40 22 18 19 23 52 12 13 31 39 14 15 19 20 25 37 21 33 19 27 22 38 15 25 21 37 15 28 96 80 25 98 35 19 71 27 - 2 x 44 28 x 32 38 21 9 12 24 55 10 x 29 x 34 4 31 40 25 - 14 52 34 x 47 33 x 13 38 43 7 6 13 43 38 96 61 57 8 31 - 56 70 39 53 66 36 25 37 10 46 56 33 9 11 7 43 29 8 20 29 41 16 13 33 36 14 17 12 35 17 36 17 20 13 10 13 5 10 7 13
244 VV farmaceutische producten 65 51 78 49 75 54 28 87 13 - 26 8 78 40 56 24 20 34 14 15 79 x 84 28 80 8 12 18 24 51 26 51 58 31 44 38 37 24 56 29 32 32 x x 41 24 34 34 x 24 31 x 18 x x - 50 32 29 19 29 x 58 58 41 34 15 14 43 43 x x - - x 29 28 - x 24 - 51 836 91 107 73 506 68 62 x 219 52 5 30 - - x 51 41 36 46 86 51 100 14 x 29 25 21 24 x - - x 12 23 16 49 - - - x 18 x x x x - - x - 23 42 35 - - x x - 21 41 38 - - x x x 23 x 36 - - x x - 8 33 59 - - - x x 27 x 42 x x - - x 28 32 x - x x 28 - - 19 81 - x x 70 - - 13 87 - x x 50 37 x x 13 35 x 15 x 48 38 x x 36 29 23 13 41 22 14 23 27 37 7 29 12 53 9 26 13 27 12 49 27 33 9 30 51 35 14 92 11 11 50 37 - 13 10 46 33 11 12 49 31 7 8 24 42 25 x 36 x 46 x 27 16 x x x 29 62 10 28 33 29 9 38 19 33 x 16 27 x 51 42 27 7 35 x 59 69 x 55 67 x 24 28 x 46 58 - 18 23 - 29 x 17 x x 49 x x x 53 x 34 x x 24 22 24 29 x 17 22 - 9 9 x
2420b Overige chemische eindproducten .. 195 141 72 139 71 80 112 80 20 - 112 15 63 88 41 33 26 67 38 50 72 37 75 112 81 9 10 77 91 141 68 48 67 21 62 57 34 21 67 49 54 54 18 x 75 51 59 59 16 15 15 10 8 6 x x 43 36 26 26 7 x 36 34 18 15 12 x 26 26 5 5 - - 15 35 35 x x 7 x 141 281 91 28 62 220 84 66 18 30 43 3 27 1.117 3.181 35,11 141 48 55 57 88 141 100 54 19 17 27 26 30 x 40 x x 8 10 27 55 - - x x 8 27 32 33 40 x - x 3 33 30 35 x x - 56 3 20 35 42 - x - x 3 25 31 41 - - - 100 x 17 x 58 - - - 100 10 24 35 32 x x - 60 8 36 21 36 - 19 43 38 x 12 x 63 11 26 32 31 x 10 25 x 11 23 37 28 38 46 7 9 32 48 10 10 43 38 x x 26 42 15 18 26 36 18 20 15 34 17 34 12 33 18 37 17 36 12 35 23 39 9 29 141 91 11 98 9 5 44 47 6 3 24 39 22 15 38 27 19 15 12 38 28 22 x 15 39 x x 13 23 x 5 4 25 66 3 36 41 20 5 30 51 15 x 26 36 x 141 31 20 4 23 x 42 52 15 37 46 15 24 29 9 31 39 10 12 17 - 45 35 14 7 32 47 8 13 x 42 23 x 19 28 26 27 20 27 - 13 18 - 11 15 -
25 VV producten van rubber en kunststof 527 277 53 243 46 72 199 64 28 8 186 32 66 185 46 23 31 145 58 87 53 48 54 199 83 6 11 139 150 277 108 39 66 28 53 42 5 11 90 36 71 67 x 4 71 53 38 35 x 6 29 16 17 14 - 4 33 28 9 9 - - 37 34 8 8 - - 15 15 x x - - x 43 31 x 7 4 - 277 97 94 44 71 45 79 56 23 7 51 1 29 97 1.847 5,25 277 48 58 53 77 277 96 250 24 4 38 31 28 20 39 18 22 2 17 38 43 20 x x 33 13 27 35 25 - 10 55 35 4 23 41 32 28 32 13 27 5 26 20 48 - 7 28 65 5 27 33 34 - 7 28 65 5 11 24 60 - - 35 65 4 33 26 38 - 25 39 36 15 19 28 39 x 17 27 x 7 6 21 66 8 30 18 44 1 7 21 71 10 25 31 34 51 32 7 10 42 40 7 11 42 41 9 8 33 36 16 14 31 x 26 x 31 23 23 23 20 31 19 30 16 27 15 42 14 25 24 37 277 153 4 97 7 3 48 43 5 4 26 43 26 5 39 40 10 11 27 27 24 21 7 17 38 37 7 8 26 59 4 7 20 69 8 38 32 21 4 30 49 17 4 29 31 36 277 40 30 11 22 3 37 54 18 30 41 17 16 23 8 23 30 15 10 13 8 44 36 6 14 34 37 11 19 36 34 11 18 14 39 15 33 19 35 1 14 25 1 9 17 x
27 Basismetaalindustrie 114 53 46 53 46 81 43 62 x x 43 6 85 45 44 x x 39 10 25 46 53 45 43 85 8 7 32 25 53 30 57 45 24 25 21 x x 43 37 28 28 x x 46 40 31 31 x - 19 x x x - x 22 x 18 18 x - 35 19 23 23 - - 40 40 x x - - 19 13 42 - 12 - 14 53 95 89 20 77 51 89 64 27 22 40 2 15 95 2.176 4,37 53 39 48 39 88 53 87 61 66 16 25 25 34 51 14 18 18 16 13 16 55 39 14 - 47 18 40 13 29 21 x x 59 x x 42 25 - - 14 86 x 21 x 48 - - 12 88 x x 41 49 - 12 - 88 10 x x 66 - - 12 88 - 15 23 62 - - 20 80 x x 16 62 7 8 12 73 - 10 x x x x 8 76 - - 10 90 12 14 8 66 36 29 20 15 33 35 16 16 48 29 9 15 39 22 11 28 23 40 17 20 19 27 18 36 21 27 19 33 22 17 19 42 26 x x 53 53 33 24 82 18 x 54 28 17 - 11 49 37 3 32 32 12 25 x x 30 x - 14 43 43 x 20 x 55 - 22 14 64 x 17 47 x 9 30 41 20 x x 32 58 53 25 18 x x x 34 51 19 30 42 19 17 28 7 20 27 13 15 19 12 55 x x - 51 34 15 - - 59 29 12 30 49 x x 11 24 - 10 22 - x x -
28 VV producten van metaal (geen .. 2.073 740 36 686 33 63 463 56 29 14 417 117 72 532 32 35 32 447 93 244 36 25 46 463 76 11 13 296 329 740 324 44 65 42 29 26 3 3 69 53 23 22 x 2 56 45 21 21 3 1 21 19 4 4 x x 30 29 3 3 - - 26 20 7 4 - 3 13 11 2 2 - - 13 37 31 2 11 3 4 740 172 93 118 77 42 66 43 25 7 32 3 23 172 4.498 3,82 740 40 42 39 83 740 100 1.333 26 19 26 22 33 27 34 18 21 11 24 20 45 13 39 16 31 17 32 16 35 19 24 17 40 10 22 39 29 6 20 19 54 4 13 44 39 - x x 84 3 20 35 42 - - 15 85 2 11 22 64 2 7 24 67 1 15 34 49 5 - 19 76 10 15 27 47 14 27 15 44 3 8 18 71 7 19 16 58 3 8 15 74 12 16 20 52 45 23 11 21 32 33 17 18 50 25 6 19 44 30 13 13 41 32 10 17 30 29 17 25 14 28 24 34 15 23 21 41 15 22 14 48 740 322 29 79 17 2 32 44 15 9 15 50 25 10 30 30 19 21 10 28 30 33 3 10 23 64 2 9 23 66 2 7 15 76 5 22 41 33 1 26 40 33 1 23 39 37 740 16 11 5 5 1 29 48 18 26 42 16 12 23 6 20 32 14 9 17 5 40 36 5 19 44 31 12 14 30 43 13 14 24 47 14 16 9 19 4 6 15 0 5 7 4
29 VV machines en apparaten 1.444 775 54 742 51 76 591 71 26 3 571 132 61 472 46 29 25 303 166 308 54 30 61 591 74 15 11 476 368 775 355 46 65 35 49 33 16 8 64 53 26 25 4 4 53 37 33 29 12 9 30 22 11 10 3 1 43 38 11 9 2 x 24 20 7 7 1 - 18 18 2 2 - - 24 33 28 5 7 x x 775 774 91 108 57 507 82 60 22 105 41 54 21 774 5.158 15,01 775 50 52 48 90 775 96 669 24 25 19 31 25 10 25 40 25 8 19 27 46 3 22 6 69 12 26 32 29 x 15 4 x 8 31 39 22 3 21 17 60 3 17 41 39 3 6 6 86 5 15 34 46 4 5 4 87 3 12 21 64 5 5 x x 9 22 19 50 - 9 5 86 7 27 20 46 14 19 19 48 1 11 30 58 9 11 22 58 1 5 29 64 18 13 19 51 42 39 5 14 35 39 8 18 48 34 4 13 29 34 15 21 28 33 12 28 18 30 19 34 17 27 22 33 21 25 13 41 16 30 13 41 775 530 14 90 10 2 47 38 9 7 19 52 20 10 30 43 14 12 11 36 31 23 3 16 30 51 2 12 22 63 1 8 22 69 6 19 44 32 3 25 44 28 3 15 38 43 775 41 34 18 14 5 37 49 22 31 38 22 14 20 6 22 25 18 15 22 7 47 33 11 9 39 46 6 8 26 52 9 13 26 41 13 20 16 28 2 12 23 - 7 12 2
DL VV elektrische en optische .. 765 425 56 403 53 84 358 68 25 7 342 128 60 256 42 33 25 235 79 136 56 29 71 358 74 13 13 269 233 425 231 54 72 37 39 27 19 4 85 60 65 61 18 8 74 64 34 28 18 13 36 25 20 19 8 2 46 36 20 15 8 5 54 41 21 16 7 6 36 32 12 12 4 4 25 30 22 - 8 5 9 425 1.744 96 66 74 1.498 82 70 12 164 50 15 21 1.744 3.754 46,46 425 46 61 53 87 425 98 340 24 19 29 20 32 28 11 15 45 11 17 18 55 19 5 29 47 12 36 18 33 - 5 19 76 11 24 29 36 - 14 13 73 3 20 28 49 - 14 8 78 5 17 36 42 - - 8 92 4 15 16 65 - - - 100 9 16 34 41 - - 29 71 9 25 29 37 8 26 28 38 x 6 14 x 8 15 21 56 x 5 x 82 19 13 20 49 53 24 11 12 44 32 10 15 50 40 4 6 35 28 7 29 27 36 10 27 26 20 22 32 18 21 26 35 14 25 18 43 12 34 15 38 425 272 18 88 16 7 55 34 10 1 24 50 16 11 35 36 17 12 7 34 31 28 3 17 34 46 7 17 22 53 5 11 20 63 14 29 36 22 10 30 42 19 2 25 30 43 425 37 25 9 21 3 43 63 18 38 55 16 20 27 11 27 40 11 20 27 10 38 41 13 7 41 40 11 8 35 30 22 14 13 46 22 18 22 37 4 13 23 - 11 17 4
DM Vervaardiging van transportmiddelen 522 217 42 203 39 70 152 67 29 4 150 35 70 152 56 25 19 107 44 69 41 20 54 152 74 16 10 110 95 217 81 38 64 38 26 23 11 x 95 86 39 39 11 5 80 69 44 40 7 x 24 19 11 11 6 x 41 39 10 10 x x 38 38 18 18 x - 25 25 x x - - 12 34 31 - 13 10 - 217 298 98 42 63 184 83 60 23 71 46 2 32 298 4.084 7,30 217 48 39 50 82 217 100 305 14 18 24 26 32 59 16 - 25 13 22 18 47 35 41 - 25 14 34 19 33 27 32 - 41 2 19 56 23 52 - 35 13 x x 36 42 27 - 27 45 3 11 34 52 27 - 13 60 4 14 24 58 27 - x x 3 17 37 42 - 21 16 63 2 24 34 41 30 35 11 23 x 12 x 67 32 9 17 42 - 6 34 60 37 11 16 36 36 29 21 13 31 32 13 25 40 37 9 13 27 34 12 27 32 30 16 23 18 31 23 28 21 26 27 25 20 18 26 36 18 33 19 30 217 144 18 88 10 6 49 37 10 3 18 58 18 5 28 44 23 5 5 34 45 16 3 16 38 43 7 7 24 61 x 8 x 69 5 19 57 18 4 16 55 26 x x 48 29 217 31 27 8 11 4 30 51 15 27 44 15 14 28 5 19 33 10 9 20 2 31 50 16 4 30 54 10 6 22 27 12 39 12 32 20 35 9 22 x 8 19 - 3 7 x
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 1.668 521 31 516 31 68 354 61 32 7 316 119 67 351 38 42 20 226 95 203 31 25 38 354 80 7 13 227 280 521 192 37 65 38 44 41 3 x 84 62 49 48 4 3 45 38 20 17 7 6 32 23 13 11 x 4 34 33 9 8 x x 21 19 9 9 x - 24 24 x x - - 16 48 17 3 6 5 5 521 117 88 51 61 49 65 45 20 12 36 5 23 117 7.292 1,60 521 33 53 38 76 521 97 1.147 23 16 26 28 30 32 22 14 32 5 11 35 49 21 6 15 58 11 25 31 34 8 18 17 57 3 18 46 32 x x x x 1 12 30 57 - 6 14 80 5 10 31 54 - 8 7 85 4 15 20 62 2 7 6 86 3 16 31 51 - 14 3 83 3 22 34 41 12 30 10 49 1 3 27 69 11 12 19 57 - 4 30 66 16 18 24 42 43 35 8 13 29 35 13 24 40 30 10 20 40 38 8 14 35 32 10 23 22 26 17 35 16 x x x 22 24 14 40 21 24 11 44 521 186 9 90 14 - 35 41 13 12 16 48 26 10 26 42 13 19 14 40 26 20 4 11 24 61 2 6 20 72 5 8 14 74 10 22 43 26 1 19 50 30 11 23 32 34 521 28 18 6 15 2 30 62 16 24 47 13 8 19 3 18 36 10 10 17 6 41 45 5 9 36 38 15 10 27 42 13 18 31 38 12 19 11 26 4 8 23 0 6 10 4
5000f Commerciële en .. 36.927 8.433 23 8.059 22 66 5.584 58 29 13 3.101 3.843 65 5.483 36 32 32 2.401 1.969 4.012 23 19 32 5.584 76 12 12 3.362 3.943 8.433 2.878 34 75 47 34 25 8 11 73 60 21 16 4 5 43 37 12 11 3 5 37 35 6 5 1 1 33 29 7 5 1 2 24 22 4 3 1 1 22 20 3 2 0 1 24 36 15 9 7 4 5 8.433 2.232 82 927 62 893 55 35 20 319 28 91 25 2.232 225.094 0,99 8.433 35 49 46 86 8.433 96 28.494 30 18 26 27 28 20 30 19 31 11 19 20 50 12 24 15 49 11 26 23 40 11 17 13 59 7 24 36 33 3 15 22 60 4 12 33 51 1 8 14 77 3 11 34 52 1 5 15 78 4 10 22 63 3 6 6 85 5 17 26 52 5 10 16 69 8 16 29 47 9 16 21 54 2 6 20 71 9 13 17 61 2 8 18 72 18 16 19 47 36 32 8 25 31 32 11 26 49 32 4 15 34 31 10 25 30 31 9 30 16 24 16 44 9 17 15 59 9 12 13 67 13 17 11 59 8.433 1.715 24 78 16 7 44 37 12 8 20 46 21 13 22 37 17 24 10 31 34 25 4 16 27 54 2 10 18 71 1 8 18 72 5 26 32 37 4 29 33 34 8 24 31 38 8.433 21 6 2 14 5 26 60 16 23 51 14 12 32 6 16 34 11 8 20 5 41 31 9 19 41 37 10 12 19 30 21 30 26 39 15 20 10 27 4 5 17 1 7 17 4
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.871 2.302 29 2.234 28 74 1.714 61 29 10 1.489 606 57 1.303 35 32 33 517 597 934 29 24 33 1.714 78 10 12 1.076 1.162 2.302 779 34 81 32 53 36 15 21 75 50 33 26 4 9 47 33 22 19 6 10 33 30 7 6 2 1 42 33 14 11 2 4 28 20 11 8 3 4 21 16 6 4 0 2 34 38 13 4 7 1 3 2.302 623 81 221 54 244 58 39 19 145 35 14 23 623 34.678 1,80 2.302 37 58 51 87 2.302 95 5.569 25 14 26 33 28 23 28 20 29 6 17 26 51 13 29 13 46 10 22 28 40 14 21 14 52 7 24 33 36 3 13 22 63 6 8 35 51 4 9 13 73 4 9 36 51 - 4 19 77 3 10 25 62 2 11 7 80 4 19 35 42 3 14 13 70 8 12 36 44 8 17 21 53 3 4 27 66 10 15 19 57 0 5 23 73 18 15 24 43 41 35 5 18 34 35 8 22 46 32 5 16 29 33 8 30 31 26 9 35 21 24 15 40 9 17 16 58 9 12 16 63 12 16 10 62 2.302 570 17 81 11 2 45 41 11 3 23 47 19 11 26 44 15 16 14 35 31 20 4 21 32 44 2 11 15 72 1 11 18 70 11 32 30 26 3 31 35 31 5 19 35 41 2.302 29 12 6 19 6 31 55 22 27 45 19 13 26 8 19 31 15 9 18 6 44 29 11 15 41 33 10 16 22 36 19 24 23 40 19 18 16 31 9 9 22 4 10 15 7
52 Detailhandel en reparatie voor .. 5.486 699 13 635 12 55 381 42 22 36 251 277 68 475 38 29 33 160 161 371 13 13 14 381 81 10 9 190 279 699 197 28 80 76 8 8 - x 93 88 8 3 x 4 43 43 4 4 - - 34 34 13 13 - - 20 19 5 x 4 - 13 13 - - - - 11 11 - - - - 43 47 x x 5 - - 699 155 75 135 61 15 31 19 13 3 16 1 14 155 15.372 1,01 699 26 65 36 79 699 97 4.787 37 27 19 18 36 27 27 20 26 18 25 11 46 11 22 14 53 22 20 17 41 8 18 12 62 x x 40 31 2 12 22 64 - 13 49 38 0 9 7 84 - 9 48 43 1 7 10 82 3 5 19 73 1 2 4 93 3 16 21 61 8 10 16 66 - 12 32 56 7 11 19 64 1 6 15 77 7 12 13 68 1 5 21 74 18 17 16 50 35 32 3 30 17 29 13 41 41 38 3 18 25 26 21 29 21 22 7 50 3 29 11 57 2 16 14 69 2 7 11 80 9 8 15 68 699 56 32 64 18 x 36 31 19 14 17 47 24 12 9 36 13 42 5 28 32 35 2 9 15 75 1 6 15 78 1 3 8 88 1 25 16 58 - 19 21 60 7 25 30 38 699 7 2 - 6 - 15 51 10 13 44 9 8 31 4 8 19 6 5 13 4 42 35 5 18 28 41 15 15 10 28 33 29 36 39 7 18 4 15 3 2 6 1 3 11 2
5000e Autobranche en horeca 6.005 749 12 711 12 58 435 45 31 24 276 311 65 491 23 33 43 220 154 381 12 11 19 435 80 6 14 235 294 749 334 45 75 69 9 9 x x 71 70 4 4 2 - 28 26 7 7 - - 48 48 x - x - 32 25 7 1 - 6 13 13 - - - - 24 24 - - - - 25 42 6 11 12 - 4 749 31 70 15 66 10 35 12 23 2 26 4 21 31 15.695 0,20 749 34 68 69 93 749 94 5.256 35 18 32 32 18 22 28 23 28 10 23 23 44 16 25 17 42 16 27 19 38 16 19 16 49 6 18 39 37 2 17 20 61 2 24 26 48 1 8 15 77 2 12 33 53 4 7 14 76 10 12 19 59 5 5 6 84 5 10 33 52 8 6 17 69 6 13 27 54 8 14 23 56 3 10 16 71 11 11 18 61 1 15 10 73 19 13 18 51 34 26 13 28 36 32 5 27 46 28 5 21 33 40 3 24 39 31 4 26 10 31 22 36 5 26 19 50 20 17 17 47 11 30 22 37 749 104 87 9 3 - 30 45 13 13 24 55 13 8 22 25 16 37 12 25 40 24 3 13 15 69 - 1 11 88 - 5 20 75 4 27 29 40 x 23 42 x 12 34 30 23 749 7 1 1 5 1 19 58 13 15 43 11 8 28 5 11 31 8 5 18 4 33 37 3 27 44 35 13 8 21 30 11 38 31 36 7 26 8 31 5 3 14 1 7 23 5
I Vervoer, opslag en communicatie 4.440 779 18 747 17 58 454 59 35 6 140 427 77 603 34 42 24 219 382 333 18 16 20 454 72 12 17 254 362 779 239 31 61 32 42 38 7 8 81 73 26 26 5 2 40 38 8 7 3 5 46 43 8 6 3 2 30 29 7 6 4 x 26 26 x x - - 27 27 2 2 - - 12 56 12 9 6 4 1 779 259 87 159 75 50 48 29 21 37 31 11 30 259 30.773 0,84 779 35 41 46 94 779 96 3.661 27 17 34 19 30 25 29 16 30 11 22 18 48 16 27 15 42 14 30 21 35 13 13 15 59 9 19 39 33 2 12 22 65 4 12 35 49 1 5 18 77 2 11 37 49 4 5 19 73 2 8 25 65 5 7 6 82 7 15 21 57 3 x x 70 6 16 26 53 10 21 20 49 2 7 20 72 10 14 19 57 1 9 16 75 18 20 18 45 31 29 4 35 24 33 13 30 50 39 2 9 39 40 9 11 25 40 12 24 15 31 18 36 11 23 15 52 10 23 7 60 18 18 10 54 779 85 27 72 27 6 44 41 3 11 21 50 18 11 24 37 14 25 12 33 28 27 3 13 33 50 1 7 15 77 2 9 14 75 4 19 33 44 2 27 32 39 10 24 31 35 779 13 3 x 10 1 22 65 13 19 51 12 10 30 6 14 37 9 8 24 5 51 28 2 18 54 30 5 10 24 33 14 28 23 42 13 23 8 35 2 4 24 0 7 27 2
JA Financiële instellingen 1.181 350 30 346 29 64 224 33 52 15 33 216 72 253 39 42 19 113 131 177 30 27 40 224 78 11 11 133 153 350 119 34 80 56 49 49 9 5 77 66 20 12 x 7 56 51 10 9 x x 50 42 10 9 - x 51 50 8 7 x x 20 20 x x - x 8 8 x - - x 17 40 13 11 x x 3 350 316 85 93 73 159 55 29 26 46 21 18 30 316 33.116 0,95 350 42 49 31 87 350 92 831 20 26 22 11 41 11 73 12 4 17 8 12 63 5 28 34 33 12 27 25 36 - 38 12 51 9 21 30 40 x 15 x 80 8 15 18 60 - 21 - 79 4 11 40 44 - - 15 85 3 19 23 55 - x - x 4 19 22 55 - x x 96 10 25 27 38 14 16 20 50 - 1 25 74 15 20 19 46 6 9 21 64 31 16 18 35 33 32 8 27 20 28 20 32 35 41 5 19 35 27 16 22 19 47 7 27 22 10 19 48 6 5 17 72 2 9 13 77 15 11 13 61 350 21 - 93 x - 49 39 5 6 21 36 23 20 22 37 16 25 13 23 31 33 11 16 24 49 2 15 14 69 3 3 18 75 2 15 50 33 6 31 35 28 10 34 28 27 350 30 x 1 28 5 40 68 29 37 62 27 16 30 10 31 49 24 11 22 6 33 33 7 27 39 46 10 4 20 36 8 37 26 36 12 26 16 35 8 6 15 2 14 28 8
72 Computerservice- en .. 1.261 676 54 655 52 87 587 77 19 4 387 383 57 385 65 20 15 240 95 274 54 48 62 587 67 21 11 430 360 676 219 32 89 78 36 18 12 28 62 37 34 17 19 18 70 64 21 19 7 12 24 24 3 3 - - 14 14 4 4 - - 24 21 4 4 4 - 24 24 4 4 - - 23 18 35 6 - 10 9 676 224 89 17 57 172 85 71 14 29 19 6 30 224 7.978 2,81 676 44 43 46 93 676 98 585 23 30 28 20 21 9 38 22 31 21 23 22 33 x x 28 62 14 39 21 25 7 26 26 42 13 28 39 20 x 44 x 47 2 8 38 52 - - 5 95 4 14 40 42 - 4 15 81 1 18 24 58 x 6 11 x 6 23 30 41 - 19 15 67 17 28 26 29 10 24 18 47 - 8 24 68 12 13 14 61 4 9 25 62 19 14 19 48 45 32 9 14 43 39 9 9 63 25 5 7 41 26 8 26 30 30 13 27 20 14 26 40 9 12 14 64 4 4 14 78 9 11 13 67 676 269 22 87 16 13 52 37 10 2 24 41 24 11 37 41 12 11 10 39 30 21 4 14 33 49 2 7 28 62 1 4 26 69 4 33 40 23 6 36 38 21 6 17 35 42 676 41 9 - 31 12 44 63 23 39 54 21 21 30 10 29 43 12 16 22 8 35 39 12 14 56 19 12 13 15 19 25 41 13 28 34 25 20 31 8 12 18 4 13 19 5
7411b Juridische en administratieve .. 2.435 776 32 733 30 56 436 64 17 20 38 433 68 527 25 23 53 258 87 413 32 29 43 436 76 13 12 200 303 776 159 20 95 72 24 24 x - 60 59 23 22 x x 28 28 3 3 x - 30 30 3 3 - - 9 8 3 3 - - 27 27 - - - - 4 4 x x - - 36 39 x 10 x 12 - 776 92 84 25 63 57 51 26 25 8 20 2 23 92 19.348 0,48 776 32 21 35 86 776 96 1.659 34 11 19 34 36 6 23 10 61 9 12 20 59 x x 4 69 4 18 18 60 8 11 9 72 8 18 34 40 - 18 30 52 2 10 29 60 - x x 65 3 4 23 69 x - x 82 6 7 15 72 x x 15 81 9 7 23 60 3 10 31 56 6 12 24 58 8 14 19 59 1 6 14 79 8 11 11 70 3 5 12 80 19 21 9 51 29 18 14 39 30 21 14 35 43 26 6 24 38 24 8 30 35 28 6 31 10 28 9 53 10 14 8 68 5 7 6 82 21 10 4 66 776 98 20 73 10 5 53 26 7 14 23 34 23 20 16 27 23 35 6 29 35 30 - 11 22 67 x 11 x 69 x x 18 80 2 15 22 61 8 32 21 39 9 24 23 44 776 8 3 - 5 5 31 62 17 30 60 16 18 41 7 18 34 10 11 16 8 26 23 22 29 30 44 15 11 12 24 28 35 17 41 15 26 6 17 1 4 13 x 3 7 1
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.387 583 42 571 41 76 443 72 25 3 198 358 66 385 41 42 17 221 85 275 42 32 61 443 73 11 16 309 358 583 243 42 76 59 21 9 10 5 66 59 15 9 6 x 56 50 14 14 - x 33 30 8 7 - 1 43 42 5 4 x x 49 48 4 3 x x 39 39 5 4 x x 17 17 39 x x 6 17 583 126 91 15 49 95 86 59 27 14 29 2 24 126 4.824 2,61 583 43 36 44 68 583 99 804 26 18 29 35 18 19 18 14 48 10 24 19 47 18 13 5 64 9 34 24 33 6 10 8 76 3 29 42 25 15 12 25 48 x x 36 48 - x x 87 5 14 33 49 - 1 31 68 x x 27 57 - 13 5 82 2 23 20 55 6 6 20 68 8 23 31 38 10 18 23 49 5 8 15 72 8 12 18 62 2 9 16 73 16 21 26 37 37 36 9 19 45 28 7 19 64 29 3 4 33 35 13 19 29 30 16 25 16 23 13 48 14 22 10 55 10 14 11 66 11 22 10 57 583 268 15 91 17 12 52 29 9 10 9 45 27 18 24 48 14 15 7 25 43 25 6 14 29 50 2 23 33 42 x x 28 55 6 28 41 26 6 34 40 20 10 19 30 41 583 21 13 3 7 6 32 57 15 30 51 15 18 36 6 22 36 12 12 21 6 44 30 6 20 33 54 6 7 13 25 40 22 18 45 11 25 7 15 2 6 12 2 1 3 -
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 5.852 1.297 22 1.228 21 63 812 52 36 11 258 745 70 904 37 30 33 382 220 733 22 21 32 812 75 16 9 491 593 1.297 499 39 52 34 19 15 2 7 69 61 11 7 2 3 35 32 6 5 1 3 42 39 4 3 2 1 31 30 3 3 x x 19 18 2 1 1 x 23 21 3 1 2 x 10 30 17 23 8 6 6 1.297 305 83 161 68 83 52 34 18 31 29 30 28 305 54.123 0,56 1.297 31 49 41 86 1.297 95 4.555 28 16 26 25 33 10 35 15 40 12 17 13 58 7 25 17 52 7 24 22 46 8 12 10 70 7 26 36 30 5 18 29 47 7 13 27 53 1 10 19 70 2 14 28 56 x 6 x 81 8 8 22 62 5 4 6 85 5 17 20 59 4 9 16 71 10 18 24 48 10 20 21 49 4 7 19 70 8 12 18 61 4 9 18 70 17 18 17 48 30 36 8 27 26 35 13 25 47 34 4 15 41 26 12 22 30 35 10 24 17 20 17 46 8 17 16 59 9 10 12 69 14 18 9 58 1.297 186 27 79 27 6 40 35 20 5 16 47 22 15 17 34 23 26 7 30 35 27 5 18 27 50 3 11 16 70 1 12 16 70 x x 36 41 3 25 32 40 6 27 28 39 1.297 20 4 1 15 5 27 71 15 25 64 14 13 39 5 17 39 10 10 26 5 43 33 10 15 43 39 8 11 21 29 21 29 30 38 16 16 9 32 3 4 17 0 7 23 3
90 Milieudienstverlening 284 100 35 88 31 46 46 30 54 16 12 42 75 75 28 34 38 35 29 56 35 36 37 46 94 1 5 22 40 100 53 53 53 53 x x - - 89 73 35 33 x - 28 28 x x - - 24 24 x x - - 52 52 x x - - 19 19 x x - - 28 28 - - - - 19 49 - 11 x x 7 100 44 88 33 68 6 66 32 34 2 45 2 32 44 2.979 1,48 100 39 46 37 87 100 96 184 21 5 38 27 30 40 51 - 10 4 36 9 51 10 21 29 40 11 39 17 34 10 60 - 30 x x 37 44 - 40 10 51 x x 31 46 - 10 10 80 11 24 18 47 - 10 10 80 8 x x 64 - 10 29 61 4 20 18 57 - 20 10 70 8 20 8 64 4 10 21 65 - 6 7 87 7 8 29 55 9 17 7 67 22 14 16 48 19 27 11 42 17 28 7 49 46 29 x x 37 37 7 20 29 40 18 13 20 x x 28 21 29 17 33 29 35 15 20 36 34 10 19 100 28 30 78 23 17 49 31 x x 33 44 23 - 10 40 32 18 5 29 53 13 x x 43 30 x 7 x 64 5 14 15 66 x x 58 20 x 34 42 x 11 43 19 26 100 19 5 - 11 4 35 52 25 34 49 25 20 35 12 24 29 21 9 12 8 42 23 19 16 20 66 x x 25 49 8 19 26 40 13 21 3 8 - 3 8 - 2 5 -
93 Overige dienstverlening 725 122 17 110 15 43 53 26 25 49 18 45 66 81 17 47 35 36 27 66 17 17 24 53 62 3 35 21 38 122 37 30 100 78 x x - - 64 50 16 14 - x 40 40 - - - - 29 29 - - - - 34 34 - - - - 21 21 - - - - 14 14 - - - - 24 32 14 15 15 - - 122 58 77 53 75 2 35 22 13 2 21 1 38 58 6.208 0,93 122 25 13 18 76 122 93 603 32 21 29 39 11 23 33 31 14 5 16 31 48 19 17 23 42 21 40 22 17 13 9 16 62 - 25 16 58 8 4 16 71 - 25 18 56 - - 5 95 - 12 28 60 3 6 7 84 x 17 x 74 - 4 6 90 10 17 17 57 - 9 15 76 - 20 35 45 12 6 26 55 - 18 4 78 4 8 24 64 - 12 15 73 10 8 32 51 51 21 16 12 28 26 13 33 71 17 x x 30 38 11 21 38 28 6 28 29 x x 48 10 16 22 52 12 16 22 50 9 26 22 43 122 31 - 100 33 16 23 31 x x 15 41 21 23 10 6 35 49 - 35 32 33 x x 22 63 x 15 x 73 - 6 11 83 - 35 25 41 - 31 39 30 8 39 22 30 122 18 4 - 13 x 28 57 22 26 51 21 18 33 15 18 36 15 7 10 7 46 11 12 32 54 20 x x 29 34 14 24 50 38 6 6 5 18 3 2 9 1 5 14 3
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 9.571 1.445 15 1.359 14 54 782 36 43 20 513 523 74 1.071 21 39 40 535 346 762 15 11 35 782 79 10 11 552 556 1.445 498 34 65 59 12 6 4 5 84 72 20 17 2 3 46 44 6 6 1 1 36 35 4 4 x x 44 44 3 3 x - 35 34 3 2 1 x 29 29 3 2 x - 24 50 4 8 9 1 3 1.445 661 82 227 65 237 50 31 19 175 28 22 23 661 54.894 1,20 1.445 30 36 48 88 1.445 94 8.126 25 15 27 29 28 20 27 20 32 9 21 26 44 17 22 15 46 12 24 23 41 14 17 16 53 8 22 34 37 3 23 22 52 3 23 27 47 7 10 17 66 4 13 35 49 4 9 14 74 4 12 20 64 7 5 9 79 8 12 33 47 6 8 20 66 9 10 26 55 14 22 19 44 3 9 22 65 9 12 20 59 2 10 23 65 18 16 20 46 34 26 8 31 31 23 10 35 43 28 8 21 38 30 6 26 35 37 6 23 20 33 15 32 17 30 14 39 21 28 9 43 22 28 11 39 1.445 403 26 87 31 16 33 47 9 11 16 50 23 12 14 31 17 38 5 31 34 30 3 20 25 51 5 8 15 73 3 6 18 73 4 21 34 41 5 22 39 34 9 30 27 34 1.445 20 10 4 14 4 18 50 13 17 43 12 9 28 6 13 34 9 7 23 5 31 37 13 20 33 40 10 17 23 32 24 21 25 34 20 20 4 20 1 3 16 1 3 13 1
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 1.809 509 28 489 27 59 301 40 45 15 223 164 76 384 19 48 32 277 189 205 28 13 51 301 77 11 12 214 223 509 128 25 93 84 35 x x 35 71 62 16 16 6 - 41 41 10 10 x x 33 32 x x - x 45 45 x x x - 42 42 x x x - 28 28 x x - - 11 58 - 16 9 x x 509 167 84 80 72 52 52 32 20 31 27 3 26 167 8.790 1,90 509 32 48 59 86 509 98 1.300 22 15 30 35 19 x 20 32 x 8 31 19 43 8 20 18 55 18 27 8 47 15 18 23 44 3 20 31 46 7 x x 86 3 14 21 63 2 - x x 2 12 32 53 2 8 15 75 2 11 18 69 10 8 x x 9 8 27 56 8 4 21 67 10 11 22 57 15 16 20 48 1 15 17 67 x 11 x 58 x x 24 72 19 16 23 43 33 20 5 42 33 25 6 36 56 17 4 22 44 20 5 31 47 27 x x 33 39 7 21 21 35 15 29 31 29 9 30 30 22 x x 509 152 20 85 25 x 36 46 9 9 21 43 18 17 19 29 x x 3 32 40 25 x 19 x 46 x x 14 71 1 9 17 72 3 23 27 46 6 22 31 40 x x 27 43 509 25 10 3 19 4 20 44 11 17 32 11 9 19 6 13 28 6 8 17 5 49 33 x x 53 24 10 13 32 44 15 9 36 32 6 26 9 29 1 7 25 - 6 19 1
C Winning van delfstoffen 79 28 35 25 32 65 18 61 39 - 17 10 70 19 48 52 - 14 7 7 35 0 52 18 79 12 9 15 9 28 17 63 100 46 64 x 64 - 81 60 33 33 - - 56 56 x x x x 34 21 x x x - 29 21 x x x - 63 63 x x x x 22 22 x - x - - 44 28 - - x x 28 235 87 32 56 86 76 48 28 117 29