Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2002

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2002

Regio's Inkomensverdeling Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.) (x 1 000)
Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 10.797,6
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 1.079,8
Nederland 2e 10%-groep; 7 200 tot 9 700 euro 1.079,8
Nederland 3e 10%-groep; 9 700 tot 12 100 euro 1.079,8
Nederland 4e 10%-groep; 12 100 tot 14 200 euro 1.079,8
Nederland 5e 10%-groep; 14 200 tot 16 400 euro 1.079,8
Nederland 6e 10%-groep; 16 400 tot 18 900 euro 1.079,8
Nederland 7e 10%-groep; 18 900 tot 21 700 euro 1.079,8
Nederland 8e 10%-groep; 21 700 tot 25 200 euro 1.079,8
Nederland 9e 10%-groep; 25 200 tot 31 100 euro 1.079,8
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 31 100 euro 1.079,8
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 1.079,8
Nederland 2e-4e 10%-groep; 7 200 tot 14 200 euro 3.239,8
Nederland 5e-8e 10%-groep; 14 200 tot 25 200 euro 4.319,1
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 25 200 euro 2.159,5
Noord-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 1.123,3
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 117,4
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 7 200 tot 9 700 euro 128,2
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 700 tot 12 100 euro 126,9
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 12 100 tot 14 200 euro 124,5
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 14 200 tot 16 400 euro 119,6
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 16 400 tot 18 900 euro 115,2
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 900 tot 21 700 euro 109,9
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 21 700 tot 25 200 euro 102,6
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 25 200 tot 31 100 euro 95,8
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 31 100 euro 83,3
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 117,4
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 7 200 tot 14 200 euro 379,6
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 14 200 tot 25 200 euro 447,3
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 25 200 euro 179,0
Oost-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 2.236,0
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 241,9
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 7 200 tot 9 700 euro 232,9
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 700 tot 12 100 euro 224,5
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 12 100 tot 14 200 euro 227,4
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 14 200 tot 16 400 euro 223,0
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 16 400 tot 18 900 euro 227,3
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 900 tot 21 700 euro 224,3
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 21 700 tot 25 200 euro 221,0
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 25 200 tot 31 100 euro 214,8
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 31 100 euro 198,9
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 241,9
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 7 200 tot 14 200 euro 684,9
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 14 200 tot 25 200 euro 895,5
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 25 200 euro 413,7
West-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 5.048,1
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 463,8
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 7 200 tot 9 700 euro 469,6
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 700 tot 12 100 euro 487,0
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 12 100 tot 14 200 euro 485,8
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 14 200 tot 16 400 euro 494,8
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 16 400 tot 18 900 euro 499,8
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 900 tot 21 700 euro 508,5
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 21 700 tot 25 200 euro 522,5
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 25 200 tot 31 100 euro 536,5
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 31 100 euro 579,8
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 463,8
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 7 200 tot 14 200 euro 1.442,5
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 14 200 tot 25 200 euro 2.025,5
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 25 200 euro 1.116,3
Zuid-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 2.390,2
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 256,1
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 7 200 tot 9 700 euro 249,5
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 700 tot 12 100 euro 241,5
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 12 100 tot 14 200 euro 241,8
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 14 200 tot 16 400 euro 242,6
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 16 400 tot 18 900 euro 237,4
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 900 tot 21 700 euro 237,2
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 21 700 tot 25 200 euro 233,6
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 25 200 tot 31 100 euro 232,6
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 31 100 euro 217,8
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 256,1
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 7 200 tot 14 200 euro 732,8
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 14 200 tot 25 200 euro 950,8
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 25 200 euro 450,4
Groningen (PV) Totaal personen met 52 weken inkomen 381,8
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 39,1
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 7 200 tot 9 700 euro 44,4
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 9 700 tot 12 100 euro 45,8
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 12 100 tot 14 200 euro 43,3
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 14 200 tot 16 400 euro 41,5
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 16 400 tot 18 900 euro 39,4
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 18 900 tot 21 700 euro 36,5
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 21 700 tot 25 200 euro 33,8
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 25 200 tot 31 100 euro 30,7
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 31 100 euro 27,2
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 39,1
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 7 200 tot 14 200 euro 133,6
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 14 200 tot 25 200 euro 151,1
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 25 200 euro 57,9
Friesland (PV) Totaal personen met 52 weken inkomen 419,0
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 7 200 euro 44,5
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 7 200 tot 9 700 euro 47,3
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 9 700 tot 12 100 euro 46,4
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 12 100 tot 14 200 euro 46,8
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 14 200 tot 16 400 euro 43,8
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 16 400 tot 18 900 euro 43,0
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 18 900 tot 21 700 euro 42,0
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 21 700 tot 25 200 euro 38,6
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 25 200 tot 31 100 euro 36,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.)
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.