Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2002

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2002

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.718,6 30,3
Nederland Loon 3.773,8 34,3
Nederland Winst 668,9 37,9
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 636,9 18,3
Nederland Pensioen 1.551,2 22,7
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 699,6 27,9
Noord-Nederland (LD) Loon 369,7 31,5
Noord-Nederland (LD) Winst 74,7 35,1
Noord-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 69,0 18,0
Noord-Nederland (LD) Pensioen 175,6 21,4
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.343,1 30,4
Oost-Nederland (LD) Loon 767,8 34,0
Oost-Nederland (LD) Winst 137,2 38,1
Oost-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 114,1 19,1
Oost-Nederland (LD) Pensioen 306,8 22,6
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.236,7 30,7
West-Nederland (LD) Loon 1.827,9 34,7
West-Nederland (LD) Winst 318,5 38,7
West-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 318,8 17,7
West-Nederland (LD) Pensioen 728,7 23,2
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.439,3 30,5
Zuid-Nederland (LD) Loon 808,4 34,8
Zuid-Nederland (LD) Winst 138,4 37,5
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 134,9 18,9
Zuid-Nederland (LD) Pensioen 340,1 22,5
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 241,2 27,0
Groningen (PV) Loon 129,0 30,7
Groningen (PV) Winst 22,6 34,9
Groningen (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 27,6 17,1
Groningen (PV) Pensioen 58,1 20,7
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 262,6 27,8
Friesland (PV) Loon 137,3 31,1
Friesland (PV) Winst 31,7 35,8
Friesland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 24,0 17,9
Friesland (PV) Pensioen 65,6 21,2
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 195,8 29,0
Drenthe (PV) Loon 103,4 33,2
Drenthe (PV) Winst 20,4 34,3
Drenthe (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 17,4 19,5
Drenthe (PV) Pensioen 51,9 22,3
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 431,5 29,5
Overijssel (PV) Loon 243,5 33,2
Overijssel (PV) Winst 42,5 37,4
Overijssel (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 38,0 19,0
Overijssel (PV) Pensioen 102,0 21,9
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 135,1 30,8
Flevoland (PV) Loon 85,6 33,8
Flevoland (PV) Winst 14,5 36,4
Flevoland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 12,0 19,1
Flevoland (PV) Pensioen 21,7 22,1
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 776,5 30,8
Gelderland (PV) Loon 438,7 34,5
Gelderland (PV) Winst 80,2 38,7
Gelderland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 64,1 19,1
Gelderland (PV) Pensioen 183,1 23,0
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 473,0 32,8
Utrecht (PV) Loon 282,0 36,2
Utrecht (PV) Winst 47,5 41,5
Utrecht (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 37,6 18,8
Utrecht (PV) Pensioen 99,7 24,6
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.142,7 30,4
Noord-Holland (PV) Loon 633,1 34,5
Noord-Holland (PV) Winst 124,3 37,1
Noord-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 122,9 17,8
Noord-Holland (PV) Pensioen 246,1 23,2
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.463,0 30,4
Zuid-Holland (PV) Loon 829,7 34,6
Zuid-Holland (PV) Winst 128,9 39,3
Zuid-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 147,0 17,3
Zuid-Holland (PV) Pensioen 339,4 22,8
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 158,0 29,5
Zeeland (PV) Loon 83,1 33,2
Zeeland (PV) Winst 17,8 38,4
Zeeland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 11,4 18,4
Zeeland (PV) Pensioen 43,4 22,2
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 965,1 31,1
Noord-Brabant (PV) Loon 553,3 35,2
Noord-Brabant (PV) Winst 97,3 37,9
Noord-Brabant (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 82,6 19,0
Noord-Brabant (PV) Pensioen 220,7 22,7
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 474,2 29,4
Limburg (PV) Loon 255,2 34,1
Limburg (PV) Winst 41,2 36,4
Limburg (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 52,3 18,7
Limburg (PV) Pensioen 119,4 22,0
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 65,5 26,4
Oost-Groningen (CR) Loon 32,7 31,2
Oost-Groningen (CR) Winst 5,5 33,8
Oost-Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 7,8 18,5
Oost-Groningen (CR) Pensioen 18,5 19,4
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 22,2 27,2
Delfzijl en omgeving (CR) Loon 11,4 31,4
Delfzijl en omgeving (CR) Winst 2,1 35,4
Delfzijl en omgeving (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,5 17,4
Delfzijl en omgeving (CR) Pensioen 5,9 20,7
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 153,5 27,2
Overig Groningen (CR) Loon 84,9 30,4
Overig Groningen (CR) Winst 15,0 35,2
Overig Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 17,3 16,5
Overig Groningen (CR) Pensioen 33,7 21,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.