Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2002

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2002

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.774,6 18,6
Nederland Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 1.098,4 9,8
Nederland Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.163,0 19,8
Nederland Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 3.327,6 21,6
Nederland Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 2.185,6 16,1
Nederland Man Totaal leeftijd 5.736,7 22,5
Nederland Man 15 tot 25 jaar 561,8 10,3
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.279,0 23,5
Nederland Man 45 tot 65 jaar 1.976,8 26,2
Nederland Man 65 jaar en ouder 919,2 19,7
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.037,9 14,2
Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 536,6 9,2
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.884,1 15,5
Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 1.350,8 15,0
Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 1.266,5 13,5
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1.121,1 17,2
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 114,4 9,4
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 411,4 18,2
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 348,0 20,2
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 247,3 15,1
Noord-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 604,8 20,6
Noord-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 59,0 10,1
Noord-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 228,3 21,3
Noord-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 212,6 24,0
Noord-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 105,0 18,2
Noord-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 516,3 13,2
Noord-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 55,5 8,7
Noord-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 183,1 14,3
Noord-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 135,4 14,2
Noord-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 142,3 12,7
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.231,2 18,0
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 242,6 9,7
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 865,4 19,1
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 678,5 21,0
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 444,8 15,7
Oost-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 1.204,0 21,8
Oost-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 126,3 10,3
Oost-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 479,4 22,8
Oost-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 410,0 25,4
Oost-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 188,3 19,2
Oost-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 1.027,2 13,5
Oost-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 116,3 9,0
Oost-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 386,0 14,5
Oost-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 268,4 14,3
Oost-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 256,5 13,1
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 5.037,6 19,5
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 500,3 10,1
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 1.984,3 20,7
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 1.545,1 22,6
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 1.007,8 16,8
West-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 2.638,3 23,5
West-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 252,1 10,6
West-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 1.073,8 24,4
West-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 895,3 27,4
West-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 417,1 20,7
West-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 2.399,3 15,0
West-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 248,2 9,5
West-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 910,6 16,5
West-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 649,8 15,9
West-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 590,7 14,1
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.384,8 18,1
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 241,1 9,4
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 901,9 19,3
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 756,1 21,0
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 485,7 15,6
Zuid-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 1.289,6 22,0
Zuid-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 124,4 9,9
Zuid-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 497,6 23,1
Zuid-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 458,9 25,5
Zuid-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 208,7 19,0
Zuid-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 1.095,1 13,4
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 116,7 8,9
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 404,3 14,6
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 297,2 14,0
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 277,0 13,0
Groningen (PV) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 381,1 17,1
Groningen (PV) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 41,7 9,2
Groningen (PV) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 142,5 18,2
Groningen (PV) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 115,3 20,1
Groningen (PV) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 81,7 14,8
Groningen (PV) Man Totaal leeftijd 203,8 20,1
Groningen (PV) Man 15 tot 25 jaar 20,9 9,6
Groningen (PV) Man 25 tot 45 jaar 78,8 20,9
Groningen (PV) Man 45 tot 65 jaar 70,0 23,7
Groningen (PV) Man 65 jaar en ouder 34,1 17,5
Groningen (PV) Vrouw Totaal leeftijd 177,4 13,5
Groningen (PV) Vrouw 15 tot 25 jaar 20,8 8,7
Groningen (PV) Vrouw 25 tot 45 jaar 63,7 14,8
Groningen (PV) Vrouw 45 tot 65 jaar 45,3 14,7
Groningen (PV) Vrouw 65 jaar en ouder 47,6 12,8
Friesland (PV) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 418,2 17,2
Friesland (PV) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 43,4 9,7
Friesland (PV) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 153,9 18,1
Friesland (PV) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 129,4 20,1
Friesland (PV) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 91,4 15,1
Friesland (PV) Man Totaal leeftijd 227,9 20,7
Friesland (PV) Man 15 tot 25 jaar 22,6 10,5
Friesland (PV) Man 25 tot 45 jaar 86,3 21,3
Friesland (PV) Man 45 tot 65 jaar 80,0 23,9
Friesland (PV) Man 65 jaar en ouder 38,9 18,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder
die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.