Levensverzekeraars; nieuwe levensverzekeringen, 1993 - 2003

Levensverzekeraars; nieuwe levensverzekeringen, 1993 - 2003

Perioden Nieuwe levensverzekeringen Polissen tegen periodieke premiebetaling Aantal nieuwe polissen Individuele binnenlandse productie (x 1 000) Nieuwe levensverzekeringen Polissen tegen periodieke premiebetaling Aantal nieuwe polissen Verzekeringen in euro's Totaal verzekeringen in euro's (x 1 000) Nieuwe levensverzekeringen Polissen tegen periodieke premiebetaling Aantal nieuwe polissen Verzekeringen in beleggingseenheden Totaal verzekering in beleggingseenheden (x 1 000) Nieuwe levensverzekeringen Polissen tegen periodieke premiebetaling Contractuele periodieke premie Individuele binnenlandse productie (mln euro) Nieuwe levensverzekeringen Polissen tegen periodieke premiebetaling Contractuele premie ineens Individuele binnenlandse productie (mln euro)
2003 februari 76,2 47,7 28,5 75,4 57,1
2003 maart 89,8 60,2 29,6 72,8 46,6
2003 april 78,3 50,1 28,2 79,1 42,0
2003 mei 77,6 51,1 26,5 73,4 47,9
2003 juni 85,7 57,9 27,8 73,4 47,1
2003 juli 88,9 58,2 30,7 83,3 48,3
2003 augustus 77,8 49,1 28,7 76,4 59,0
2003 september 78,6 47,9 30,7 78,9 56,4
2003 oktober 97,2 60,2 37,0 90,5 71,1
2003 november 88,0 58,2 29,7 78,0 56,1
2003 december 91,8 58,9 32,8 90,6 61,4
2003 1.011,1 648,1 362,8 957,0 650,1
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Nieuwe levensverzekeringen (tegen periodieke en eenmalige premie-
betalingen) en nieuwe inschrijvingen in spaarkassen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993
Frequentie: stopgezet

Deze statistiek is m.i.v. 2003 overgenomen door het Centrum voor
Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Nieuwe levensverzekeringen
Bruto bedragen van de nieuw afgesloten polissen plus verhogingen op
bestaande polissen. Saldering heeft plaatsgevonden met annuleringen en
andere correcties op de opgaven van voorafgaande maanden, zonder aftrek
van de afgegeven herverzekering.
Polissen tegen periodieke premiebetaling
Bij deze verzekeringen kan de premiebetaling deels in de vorm van
koopsommen (= premie ineens) plaatsvinden.
Aantal nieuwe polissen
Individuele binnenlandse productie
Verzekeringen in euro's
Totaal verzekeringen in euro's
Verzekeringen in beleggingseenheden
Totaal verzekering in beleggingseenheden
Contractuele periodieke premie
Individuele binnenlandse productie
Contractuele premie ineens
Individuele binnenlandse productie