Ondernemingsklimaat; kennismigratie internationaal vergeleken, 2000 - 2002

Ondernemingsklimaat; kennismigratie internationaal vergeleken, 2000 - 2002

Landen Perioden Vreemdelingen in de bevolking Hoogopgeleid (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Vreemdelingen in de bevolking Niet-hoogopgeleid (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Bevolking in den vreemde Hoogopgeleid (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Bevolking in den vreemde Niet-hoogopgeleid (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Som en saldo kennismigratie Som kennismigratie, totaal (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Som en saldo kennismigratie Som hoogopgeleiden (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Som en saldo kennismigratie Saldo kennismigratie, totaal (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Som en saldo kennismigratie Saldo hoogopgeleiden (% van bevolking van 15 jaar en ouder)
Australië 2000-2002 9,95 19,21 0,83 1,13 31,1 10,8 27,2 9,1
België 2000-2002 2,44 11,93 1,43 3,14 18,9 3,9 9,8 1,0
Canada 2000-2002 8,51 13,90 1,78 2,71 26,9 10,3 17,9 6,7
Denemarken 2000-2002 1,48 6,21 1,37 2,59 11,7 2,9 3,7 0,1
Duitsland 2000-2002 3,10 17,13 1,39 3,49 25,1 4,5 15,4 1,7
Finland 2000-2002 0,53 2,29 1,58 4,65 9,0 2,1 -3,4 -1,1
Frankrijk 2000-2002 2,13 9,93 0,75 1,60 14,4 2,9 9,7 1,4
Hongarije 2000-2002 0,65 2,65 1,06 2,65 7,0 1,7 -0,4 -0,4
Ierland 2000-2002 . . . . . . . .
Italië 2000-2002 0,51 3,63 0,60 4,26 9,0 1,1 -0,7 -0,1
Japan 2000-2002 0,26 0,81 0,26 0,27 1,6 0,5 0,5 0,0
Nederland 2000-2002 1,68 9,05 1,68 3,21 15,6 3,4 5,8 0,0
Oostenrijk 2000-2002 1,59 12,72 1,38 3,76 19,4 3,0 9,2 0,2
Polen 2000-2002 0,29 3,69 1,05 3,06 8,1 1,3 -0,1 -0,8
Spanje 2000-2002 1,27 4,57 0,45 1,97 8,3 1,7 3,4 0,8
Tsjechië 2000-2002 0,69 4,69 0,63 1,96 8,0 1,3 2,8 0,1
Verenigd Koninkrijk 2000-2002 2,88 6,56 2,68 4,18 16,3 5,6 2,6 0,2
Verenigde Staten 2000-2002 3,71 10,63 0,19 0,21 14,7 3,9 14,0 3,5
Zuid-Korea 2000-2002 0,12 0,26 0,37 0,49 1,2 0,5 -0,5 -0,2
Zweden 2000-2002 3,28 11,60 1,22 2,00 18,1 4,5 11,7 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de kennismigratiestromen in een aantal
landen. Kennismigratie heeft betrekking op immigranten in en emigranten
uit een land, verdeeld naar hoog- en niet-hoogopgeleiden. De migratie
van hoogopgeleiden (kenniswerkers) geeft een indicatie van de mate van
internationale uitwisseling van kennis. Een toename van het aantal
(buitenlandse) kenniswerkers in een land heeft een positieve invloed op
het ondernemingsklimaat en vergroot de aantrekkingskracht op innovatieve
bedrijvigheid.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de
bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van
internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal
door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden
tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale
cijfers.

Gegevens beschikbaar over: 2000-2002
De gegevens betreffen geen gemiddelde, maar een samenvoeging van
volkstellingen die zijn uitgevoerd in 2000, 2001 of 2002.

Status van de cijfers:
De externe bron van deze cijfers levert geen bijgestelde gegevens over
voorgaande perioden. De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 juni 2009:
Geen wijzigingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De externe bron levert geen nieuwe cijfers voor deze indicatoren. De
gegevens in deze tabel worden dan ook niet meer geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Vreemdelingen in de bevolking
Immigranten van 15 jaar en ouder in de bevolking van een land.
Bron: OESO, Database on Immigrants and Expatriates.
Hoogopgeleid
Hoogopgeleide immigranten in de bevolking van 15 jaar en ouder.
Hoogopgeleiden:
Personen die een hbo- of universitaire studie (ISCED97 niveaus 5 en 6)
hebben afgerond.
ISCED97, niveau 5 is First stage of tertiary education.
ISCED97, niveau 6 is Second stage of tertiary education.
ISCED97 staat voor International Standard Classification of
Education van het jaar 1997.
Niet-hoogopgeleid
Niet-hoogopgeleide immigranten in de bevolking van 15 jaar en ouder.
Bevolking in den vreemde
Personen van 15 jaar en ouder die hun geboorteland hebben verlaten.
Bron: OESO, database on Immigrants and Expatriates.
Hoogopgeleid
Hoogopgeleide emigranten van 15 jaar en ouder.
Hoogopgeleiden:
Personen die een hbo- of universitaire studie (ISCED97 niveaus 5 en 6)
hebben afgerond.
ISCED97, niveau 5 is First stage of tertiary education.
ISCED97, niveau 6 is Second stage of tertiary education.
ISCED97 staat voor International Standard Classification of
Education van het jaar 1997.
Niet-hoogopgeleid
Niet hoogopgeleide bevolking in den vreemde van 15 jaar en ouder.
Som en saldo kennismigratie
Som en saldo vreemdelingen in de bevolking en bevolking in den vreemde
(buiten hun geboorteland).
Bron: OESO, database on Immigrants and Expatriates.
Som kennismigratie, totaal
Som (inkomende) vreemdelingen in de bevolking en (uitgaande) bevolking in
den vreemde.
Som hoogopgeleiden
Som hoogopgeleide vreemdelingen in de bevolking en hoogopgeleide
bevolking in den vreemde.
Hoogopgeleiden:
Personen die een hbo- of universitaire studie (ISCED97 niveaus 5 en 6)
hebben afgerond.
ISCED97, niveau 5 is First stage of tertiary education.
ISCED97, niveau 6 is Second stage of tertiary education.
ISCED97 staat voor International Standard Classification of
Education van het jaar 1997.
Saldo kennismigratie, totaal
Vreemdelingen in de bevolking minus bevolking in den vreemde.
Saldo hoogopgeleiden
Hoogopgeleide vreemdelingen in de bevolking minus hoogopgeleide
bevolking in den vreemde.
Hoogopgeleiden:
Personen die een hbo- of universitaire studie (ISCED97 niveaus 5 en 6)
hebben afgerond.
ISCED97, niveau 5 is First stage of tertiary education.
ISCED97, niveau 6 is Second stage of tertiary education.
ISCED97 staat voor International Standard Classification of
Education van het jaar 1997.