Ondernemingsklimaat; kennismigratie internationaal vergeleken, 2000 - 2002

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van de kennismigratiestromen in een aantal
landen. Kennismigratie heeft betrekking op immigranten in en emigranten
uit een land, verdeeld naar hoog- en niet-hoogopgeleiden. De migratie
van hoogopgeleiden (kenniswerkers) geeft een indicatie van de mate van
internationale uitwisseling van kennis. Een toename van het aantal
(buitenlandse) kenniswerkers in een land heeft een positieve invloed op
het ondernemingsklimaat en vergroot de aantrekkingskracht op innovatieve
bedrijvigheid.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de
bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van
internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal
door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden
tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale
cijfers.

Gegevens beschikbaar over: 2000-2002
De gegevens betreffen geen gemiddelde, maar een samenvoeging van
volkstellingen die zijn uitgevoerd in 2000, 2001 of 2002.

Status van de cijfers:
De externe bron van deze cijfers levert geen bijgestelde gegevens over
voorgaande perioden. De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 juni 2009:
Geen wijzigingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De externe bron levert geen nieuwe cijfers voor deze indicatoren. De
gegevens in deze tabel worden dan ook niet meer geactualiseerd.

Ondernemingsklimaat; kennismigratie internationaal vergeleken, 2000 - 2002

Landen Perioden Vreemdelingen in de bevolkingHoogopgeleid (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Vreemdelingen in de bevolkingNiet-hoogopgeleid (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Bevolking in den vreemdeHoogopgeleid (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Bevolking in den vreemdeNiet-hoogopgeleid (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Som en saldo kennismigratieSom kennismigratie, totaal (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Som en saldo kennismigratieSom hoogopgeleiden (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Som en saldo kennismigratieSaldo kennismigratie, totaal (% van bevolking van 15 jaar en ouder) Som en saldo kennismigratieSaldo hoogopgeleiden (% van bevolking van 15 jaar en ouder)
Australië 2000-2002 9,95 19,21 0,83 1,13 31,1 10,8 27,2 9,1
België 2000-2002 2,44 11,93 1,43 3,14 18,9 3,9 9,8 1,0
Canada 2000-2002 8,51 13,90 1,78 2,71 26,9 10,3 17,9 6,7
Denemarken 2000-2002 1,48 6,21 1,37 2,59 11,7 2,9 3,7 0,1
Duitsland 2000-2002 3,10 17,13 1,39 3,49 25,1 4,5 15,4 1,7
Finland 2000-2002 0,53 2,29 1,58 4,65 9,0 2,1 -3,4 -1,1
Frankrijk 2000-2002 2,13 9,93 0,75 1,60 14,4 2,9 9,7 1,4
Hongarije 2000-2002 0,65 2,65 1,06 2,65 7,0 1,7 -0,4 -0,4
Ierland 2000-2002 . . . . . . . .
Italië 2000-2002 0,51 3,63 0,60 4,26 9,0 1,1 -0,7 -0,1
Japan 2000-2002 0,26 0,81 0,26 0,27 1,6 0,5 0,5 0,0
Nederland 2000-2002 1,68 9,05 1,68 3,21 15,6 3,4 5,8 0,0
Oostenrijk 2000-2002 1,59 12,72 1,38 3,76 19,4 3,0 9,2 0,2
Polen 2000-2002 0,29 3,69 1,05 3,06 8,1 1,3 -0,1 -0,8
Spanje 2000-2002 1,27 4,57 0,45 1,97 8,3 1,7 3,4 0,8
Tsjechië 2000-2002 0,69 4,69 0,63 1,96 8,0 1,3 2,8 0,1
Verenigd Koninkrijk 2000-2002 2,88 6,56 2,68 4,18 16,3 5,6 2,6 0,2
Verenigde Staten 2000-2002 3,71 10,63 0,19 0,21 14,7 3,9 14,0 3,5
Zuid-Korea 2000-2002 0,12 0,26 0,37 0,49 1,2 0,5 -0,5 -0,2
Zweden 2000-2002 3,28 11,60 1,22 2,00 18,1 4,5 11,7 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens