Bedrijfsafval; afvalcategorie, verwerking, regio, 2004 - 2008

Bedrijfsafval; afvalcategorie, verwerking, regio, 2004 - 2008

Regio's Perioden Bedrijfsafval naar afvalcategorie Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton)
Totaal Nederland 2004 19.156
Totaal Nederland 2006 18.506
Totaal Nederland 2008 18.771
Groningen 2004 1.462
Groningen 2006 1.514
Groningen 2008 1.173
Friesland 2004 270
Friesland 2006 282
Friesland 2008 285
Drenthe 2004 197
Drenthe 2006 292
Drenthe 2008 411
Overijssel 2004 483
Overijssel 2006 638
Overijssel 2008 528
Flevoland 2004 205
Flevoland 2006 165
Flevoland 2008 99
Gelderland 2004 1.842
Gelderland 2006 1.829
Gelderland 2008 1.909
Utrecht 2004 519
Utrecht 2006 529
Utrecht 2008 749
Noord-Holland 2004 4.660
Noord-Holland 2006 4.446
Noord-Holland 2008 4.548
Zuid-Holland 2004 3.769
Zuid-Holland 2006 3.300
Zuid-Holland 2008 3.380
Zeeland 2004 1.122
Zeeland 2006 1.063
Zeeland 2008 1.394
Noord-Brabant 2004 3.532
Noord-Brabant 2006 3.294
Noord-Brabant 2008 3.307
Limburg 2004 1.092
Limburg 2006 1.154
Limburg 2008 987
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft informatie over de totale hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen afkomstig van de nijverheid, exclusief de bedrijfstakken afvalwaterinzameling en -behandeling, inzameling van afval, behandeling van afval en sanering overig afvalbeheer.
De totale hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen wordt uitgesplitst naar soort afval (=afvalcategorie) en de methode van bewerking of verwerking (hergebruik of eindverwerking). Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van eindverwerking.
De tabel geeft informatie voor totaal Nederland, per landsdeel en per provincie.

Bedrijfsafvalstoffen worden onderscheiden in gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. In deze tabel wordt alleen informatie gegeven over de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Per 2004 is voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
De cijfers van 2004 per afvalcategorie zijn niet zondermeer vergelijkbaar met de uitkomsten uit de voorgaande jaren. De Euralcode hanteert een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst.
Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers vanaf 2004. Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren voor 2004: zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet, deze tabel is stopgezet per 13 januari 2012

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafval naar afvalcategorie
De indeling van de afvalcategorieën is zoveel mogelijk afgestemd op de indeling die gehanteerd wordt in de Europese afvalstofstatistiek verordening.
Er wordt onderscheid gemaakt in het niet-chemische en chemische afval, waarbij het niet-chemische afval verder wordt opgesplitst in afvalcategorieën.
Totaal bedrijfsafvalstoffen