Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar, 2004-2015

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar, 2004-2015

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Migratieachtergrond Perioden Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW (aantal) Gemiddeld opbouwpercentage AOW (in % van maximaal op te bouwen jaren)
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 41 95,1
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Westerse migratieachtergrond 2015 37 84,3
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Niet-westerse migratieachtergrond 2015 30 71,3
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Marokko 2015 32 74,2
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Turkije 2015 34 79,6
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Suriname 2015 35 82,2
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2015 29 67,1
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Overige niet-westerse migratieachterg... 2015 25 59,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van inwoners van Nederland in de opbouwfase voor het AOW-pensioen, aan het eind van het verslagjaar. De totale verzekerde periode van een persoon wordt bepaald door de periode dat hij of zij verzekerd was gedurende de vijftig voorafgaande jaren aan de pensioengerechtigde leeftijd volgens de AOW.
Met ingang van 2013 is de AOW-leeftijd 67 jaar, waarbij voor personen geboren in de periode 1946-1954 een overgangsregeling geldt. Personen uit 1946 en 1947 behouden hun rechten; voor het geboortecohort 1948-1954 verschuiven pensioen- en aanvangsleeftijd met een maand tot twee jaar.
De gegevens worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- burgerlijke staat;
- migratieachtergrond.

Met ingang van 2013 is de vulling in de tabel voor 15- en 16-jarigen leeg, zij bouwen pas effectief AOW-rechten op vanaf hun zeventiende jaar.
De verhoging van de AOW-leeftijd en de bijhorende aanvangsleeftijd voor het opbouwen van verzekerde jaren pakt in sommige gevallen gunstig uit voor migranten. Omdat veel migranten twintiger waren bij binnenkomst in Nederland, hebben zij minder last van de verloren verzekerde jaren als 15- en 16-jarige. Hun gemiddelde opbouwpercentage stijgt hierdoor bij de migratiegroepen Turkije, Marokko, Suriname, (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba, en overig niet-westers.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW
Het gemiddeld aantal verzekerde jaren voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van de inwoners van Nederland gedurende de opbouwfase voor de AOW op het eind van het verslagjaar. Het gemiddelde aantal verzekerde jaren is afgerond op gehele jaren. De opbouwfase begint vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Gemiddeld opbouwpercentage AOW
Het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), van de inwoners in Nederland gedurende de opbouwfase voor de AOW, aan het eind van het verslagjaar. De opbouwfase begint vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Het opbouwpercentage is het aandeel van de daadwerkelijk verzekerde jaren ten opzichte van het maximaal te verzekeren jaren, behorende bij de leeftijd van de desbetreffende persoon. Het gemiddelde opbouwpercentage is afgerond op één decimaal.