WO voltijd; rendement en uitval, 1995 - 2005

WO voltijd; rendement en uitval, 1995 - 2005

Geslacht Opleidingsclusters Vooropleiding Perioden Totaal aantal studenten (absoluut) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 3 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 4 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 5 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 6 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 7 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 8 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 9 jaar (in % van totaal)
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 1995 28.250 8 13 32 51 63 70 73
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 1996 27.700 7 13 32 50 63 70 74
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 1997 28.620 8 14 32 52 65 72 76
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 1998 30.190 9 15 34 53 66 74
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 1999 31.110 10 18 37 56 69
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 2000 30.720 11 22 42 61
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 2001 33.400 14 29 51
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 2002 33.350 24 44
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 2003 34.000 24
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 2004 35.850
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Totaal alle vooropleidingen Cohort 2005 36.250
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Cohorten voltijd wetenschappelijk onderwijs
naar geslacht, vooropleiding en opleidingsclusters
1995 - 2005
Gewijzigd op 06 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal studenten
Totaal aantal studenten dat met een wo-studie in het voltijdonderwijs is
begonnen.
Geslaagden binnen het hoger onderwijs
Aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs in procenten van het
totaal aantal studenten voor het betreffende cohort bij aanvang van
de studie.
Totaal geslaagden
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 3 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 4 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 5 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 6 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 7 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 8 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 9 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.