HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomst 1995/'96-2015/'16


Deze tabel bevat het aantal gediplomeerde studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar diplomasoort, onderwijssoort, studierichting, opleidingsvorm, herkomstgroepering en generatie, studiejaar. Vanaf het studiejaar 2013/’14 bevat deze tabel ook het aantal gediplomeerde studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf studiejaar 1995/'96-2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer over het schooljaar 2015/'16.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomst 1995/'96-2015/'16

Geslacht Onderwijssoort Studierichting Opleidingsvorm Herkomstgroepering Perioden Associate degree (aantal) Bachelor (aantal) Doctoraal (aantal) Wo-master (aantal) Vervolgopleidingen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Totaal herkomstgroepering 2015/'16* 1.704 65.446 3.758
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Autochtoon 2015/'16* 1.324 49.982 2.862
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Westerse allochtoon 2015/'16* 123 7.678 656
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Niet-westerse allochtoon 2015/'16* 257 7.777 240
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Turkije 2015/'16* 31 1.341 29
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Marokko 2015/'16* 36 1.274 20
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Suriname 2015/'16* 75 1.356 40
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2015/'16* 38 736 19
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Overige niet-westerse allochtoon 2015/'16* 77 3.070 132
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Herkomst onbekend 2015/'16* 0 9 0
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Totaal herkomstgroepering 2015/'16* 34.321 48 37.158 3.998
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Autochtoon 2015/'16* 24.749 27 22.779 3.096
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Westerse allochtoon 2015/'16* 5.752 7 8.921 382
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Niet-westerse allochtoon 2015/'16* 3.816 14 5.448 520
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Turkije 2015/'16* 469 1 491 68
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Marokko 2015/'16* 370 1 341 41
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Suriname 2015/'16* 558 3 584 83
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2015/'16* 344 4 341 46
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Overige niet-westerse allochtoon 2015/'16* 2.075 5 3.691 282
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Herkomst onbekend 2015/'16* 4 0 10 0
Bron: CBS
Verklaring van tekens