HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomst 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomst 1995/'96-2015/'16

Geslacht Onderwijssoort Studierichting Opleidingsvorm Herkomstgroepering Perioden Associate degree (aantal) Bachelor (aantal) Doctoraal (aantal) Wo-master (aantal) Vervolgopleidingen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Totaal herkomstgroepering 2015/'16* 1.704 65.446 3.758
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Autochtoon 2015/'16* 1.324 49.982 2.862
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Westerse allochtoon 2015/'16* 123 7.678 656
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Niet-westerse allochtoon 2015/'16* 257 7.777 240
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Turkije 2015/'16* 31 1.341 29
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Marokko 2015/'16* 36 1.274 20
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Suriname 2015/'16* 75 1.356 40
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2015/'16* 38 736 19
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Overige niet-westerse allochtoon 2015/'16* 77 3.070 132
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Herkomst onbekend 2015/'16* 0 9 0
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Totaal herkomstgroepering 2015/'16* 34.321 48 37.158 3.998
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Autochtoon 2015/'16* 24.749 27 22.779 3.096
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Westerse allochtoon 2015/'16* 5.752 7 8.921 382
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Niet-westerse allochtoon 2015/'16* 3.816 14 5.448 520
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Turkije 2015/'16* 469 1 491 68
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Marokko 2015/'16* 370 1 341 41
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Suriname 2015/'16* 558 3 584 83
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2015/'16* 344 4 341 46
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Overige niet-westerse allochtoon 2015/'16* 2.075 5 3.691 282
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Studierichtingen totaal Totaal opleidingsvormen Herkomst onbekend 2015/'16* 4 0 10 0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal gediplomeerde studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar diplomasoort, onderwijssoort, studierichting, opleidingsvorm, herkomstgroepering en generatie, studiejaar. Vanaf het studiejaar 2013/’14 bevat deze tabel ook het aantal gediplomeerde studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf studiejaar 1995/'96-2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer over het schooljaar 2015/'16.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Associate degree
Bacheloropleiding binnen het hbo met een studieduur van twee jaar
Bachelor
Voltooide opleiding binnen het hbo met een studieduur van vier jaar of de eerste fase van een studie in het wo met een studieduur van drie jaar na invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs in 2002/'03.

Een bachelordiploma geeft toegang tot een masteropleiding in het hbo of wo. De bacheloropleidingen van het hbo en wo zijn in de praktijk niet gelijkwaardig. Voor toelating tot een masteropleiding aan de universiteit moet een gediplomeerde hbo'er vrijwel altijd eerst een schakelprogramma volgen.

In deze tabel worden ook degenen die vóór 2002/'03 voor een hbo-studie zijn afgestudeerd tot de bachelors gerekend.
Doctoraal
Voltooide universitaire opleiding 'oude stijl'. Met ingang van het studiejaar 2002/'03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Het masterdiploma is daarna in de plaats gekomen van het doctoraaldiploma.
Wo-master
Voltooide tweede fase van een opleiding in het wo na de invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs in 2002/'03. Een masteropleiding duurt meestal een tot twee jaar.

Om toegang te krijgen tot een masteropleiding is een succesvolle afronding van een bacheloropleiding vereist.

Om een trendbreuk bij de diplomasoorten te voorkomen, tellen in deze tabel de masterdiploma's voor de beroepsopleidingen geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en alle universitaire lerarenopleidingen niet mee bij de wo-masters, maar bij de vervolgopleidingen.
Vervolgopleidingen
Voltooide vervolgopleiding binnen het hbo 'oude stijl' of de beroepsopleidingen geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en alle universitaire lerarenopleidingen 'oude stijl' plus de masteropleidingen die voor deze beroeps- en lerarenopleidingen in de plaats zijn gekomen.