ICT - gebruik financiële sector; naar bedrijfsgrootte, 2003

ICT - gebruik financiële sector; naar bedrijfsgrootte, 2003

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (absoluut) Totaal personeel (absoluut) Computergebruik Bedrijven met computers (% van totaal aantal bedrijven) Computergebruik Werkzame personen met computers (% van totaal aantal werkzame personen) Interne netwerken LAN (% van bedrijven met computers) Interne netwerken Draadloos LAN (% van bedrijven met computers) Interne netwerken Intranet (% van bedrijven met computers) Externe netwerken Totaal externe netwerken (% van bedrijven met computers) Externe netwerken EDI (% van bedrijven met computers) Externe netwerken Bedrijven met telewerkers (% van bedrijven met externe netwerken) Externe netwerken Aantal telewerkers (% van totaal aantal werkzame personen) Externe netwerken Internetnetwerken Totaal internet (% van bedrijven met computers) Externe netwerken Internetnetwerken Analoog modem (% van bedrijven met internet) Externe netwerken Internetnetwerken ISDN (% van bedrijven met internet) Externe netwerken Internetnetwerken Breedbandverbindingen (% van bedrijven met internet) Externe netwerken Internetnetwerken xDSL (% van bedrijven met internet) Externe netwerken Internetnetwerken Kabel (% van bedrijven met internet) Externe netwerken Internetnetwerken Overige breedbandverbindingen (% van bedrijven met internet) Externe netwerken Internetnetwerken Draadloze verbinding (% van bedrijven met internet) Externe netwerken Internetnetwerken Andere typen verbinding (% van bedrijven met internet) Externe netwerken Internetnetwerken Gesloten internetnetwerken (% van bedrijven met computers) Externe netwerken Internetnetwerken Werkzame personen met internet (% van totaal aantal werkzame personen) Gebruik internetnetwerken Gebruik internetnetwerken totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerken Training en opleiding (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerken Presentatie eigen bedrijf via website (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerken Communicatie met overheden Totaal communicatie met overheden (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerken Communicatie met overheden Verkrijgen van informatie (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerken Communicatie met overheden Verkrijgen van formulieren (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerken Communicatie met overheden Retourneren ingevulde formulieren (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerken Communicatie met overheden Volledige elektronische afhandeling (% van bedrijven met externe netwerken) Omzet externe netwerken Totaal verkoop externe netwerken (% van bedrijven met externe netwerken) Omzet externe netwerken Omzet >= 1 % (% bedrijven met omzet externe netwerken) Omzet externe netwerken Omzet >= 2 % (% bedrijven met omzet externe netwerken) Omzet externe netwerken Omzet >= 5 % (% bedrijven met omzet externe netwerken) Omzet externe netwerken Omzet >= 10 % (% bedrijven met omzet externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerken Totaal inkoop externe netwerken (% van bedrijven met externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerken Inkoop >= 1 % (% inkopen via externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerken Inkoop >= 2 % (% inkopen via externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerken Inkoop >= 5 % (% inkopen via externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerken Inkoop >= 10 % (% inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Totaal beveiliging ICT-systemen (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Antivirussoftware (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Firewall (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiligde webserver (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Off-site data back-up (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Andere authenticatiemiddelen (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Encryptie (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Update beveiligingsmaatregelen (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Veiligheidsproblemen Totaal veiligheidsploblemen (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Veiligheidsproblemen Virusaanval (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Veiligheidsproblemen Illegale toegang (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Veiligheidsproblemen Chantage/bedreiging (% van bedrijven met externe netwerken) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar bedrijven Betaaldiensten (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar bedrijven Hypotheken (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar bedrijven Lenen (kredietverstrekking e.d.) (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar bedrijven Sparen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar bedrijven Beleggen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar bedrijven Verzekeringsdiensten (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar bedrijven Valutahandel (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar bedrijven Vermogensbeheer (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar werkzame personen Betaaldiensten (%  totale personeel dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar werkzame personen Hypotheken (%  totale personeel dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar werkzame personen Lenen (kredietverstrekking e.d.) (%  totale personeel dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar werkzame personen Sparen (%  totale personeel dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar werkzame personen Beleggen (%  totale personeel dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar werkzame personen Verzekeringsdiensten (%  totale personeel dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar werkzame personen Valutahandel (%  totale personeel dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/diensten Aanbieden naar werkzame personen Vermogensbeheer (%  totale personeel dat dienst aanbiedt)
Totaal bedrijfsgrootte 1.203 187.413 95 98 93 7 55 98 . 52 11 99 11 26 80 64 7 11 3 4 41 79 52 15 81 46 43 42 26 16 37 71 58 53 36 55 79 59 49 35 94 93 89 65 49 22 20 32 84 33 31 3 1 46 36 38 31 43 44 68 33 96 87 90 88 91 89 95 46
10-19 werkzame personen 579 7.463 93 85 89 5 43 96 . 36 8 99 11 26 76 68 9 2 2 2 29 71 39 7 75 34 31 33 20 13 26 73 64 55 49 50 79 68 61 43 88 86 81 55 37 15 14 17 76 32 30 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
20-49 werkzame personen 350 9.726 94 93 96 6 56 100 . 59 10 100 8 26 84 65 7 13 0 3 47 69 68 19 83 61 56 55 32 20 47 60 49 47 28 60 69 45 35 27 100 99 96 64 48 23 22 35 90 32 32 3 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
50-99 werkzame personen 124 8.084 97 89 100 8 73 100 . 69 13 100 12 14 87 56 7 27 6 8 54 65 55 23 91 49 46 39 24 13 32 84 71 68 40 57 86 70 56 40 97 97 91 86 59 29 17 43 93 27 27 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
100-249 werkzame personen 79 10.243 100 96 96 11 78 98 . 82 15 100 19 34 72 51 6 19 5 18 60 60 56 14 97 54 46 44 30 24 58 84 62 55 27 68 90 57 39 19 100 100 100 87 82 32 40 74 93 34 34 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
250-499 werkzame personen 33 9.767 100 97 100 9 95 100 . 84 13 100 18 31 95 66 0 30 0 10 60 66 47 27 89 43 43 43 20 5 34 47 47 47 33 57 92 59 51 34 100 100 100 95 95 29 38 67 100 30 30 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
500 en meer werkzame personen 38 142.130 100 99 100 21 96 100 . 96 10 100 22 52 94 50 0 44 26 6 75 83 96 57 96 76 76 66 60 12 86 90 62 55 27 70 88 46 29 17 100 100 100 100 100 60 52 96 100 64 64 12 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Onderwerpen: computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik
externe netwerken, gebruik externe netwerken voor in- en
activiteiten, ICT-beveiliging, het online aanbieden van
producten/diensten.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.
Frequentie: jaarlijks

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven in de populatie.
De beschreven populatie bestaat uit bedrijven met 10 of meer werkzame
personen in de SBI-klassen:
Geldscheppende financiële instellingen (SBI 651), excl. centrale banken
(SBI 6511) .
Overige kredietverstrekking (SBI 6522), Levensverzekeringen,
naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI 6601) en Schadeverzekeringen (SBI
6603).
Activiteiten t.b.v. of verwant aan financiële instellingen (SBI 671),
excl. optie- en effectenbeurzen (SBI 6711).
Activiteiten t.b.v. of verwant aan het verzekeringswezen en
pensioenfondsen (SBI 672), excl. Verzekeringsbeurzen(SBI 6720.1). en excl.
Waarborgfondsen (SBI 6720.4).
Totaal personeel
Computergebruik
Computergebruik door bedrijven.
Bedrijven met computers
Bedrijven met een computer.
Als percentage van het totaal aantal bedrijven.
Werkzame personen met computers
Aantal werkzame personen dat geregeld - minstens een halve dag
per week - werkt met een computer.
Als percentage van het totale aantal werkzame personen.
Interne netwerken
Bedrijven met onderling gekoppelde computers binnen het eigen bedrijf,
bijv. een LAN.
LAN
Bedrijven met onderling gekoppelde computers binnen het eigen bedrijf,
bijv. een LAN.
Als percentage van het aantal bedrijven met computers.
Draadloos LAN
Bedrijven met onderling gekoppelde computers welke draadloos gekoppeld
zijn binnen het eigen bedrijf, bijv. draadloos LAN.
Als percentage van het aantal bedrijven met computers.
Intranet
Bedrijven met een op internettechnologie gebaseerd netwerk voor
communicatie binnen het bedrijf, b.v. een intranet Als percentage van het
aantal bedrijven met computers.
Externe netwerken
Computernetwerken via welke de computers van een bedrijf kunnen
communiceren met computers van derden i.c. buiten het eigen bedrijf.
Bijv. via internet of andere elektronische netwerken.
Totaal externe netwerken
Bedrijven die gebruik maken van één of meer externe netwerken.
Externe netwerken omvatten hier het openbare internet, gesloten
internetnetwerken en andere niet op internettechnologie gebaseerde
netwerken zoals het oudere EDIFACT, Ainsi 12x en telebanksystemen.
Als percentage van het aantal bedrijven met computers.
EDI
Bedrijven die opgeven EDI of andere niet-internet netwerken te gebruiken.
Als percentage van het aantal bedrijven met computers.
Bedrijven met telewerkers
Bedrijven met werkzame personen die regelmatig -minstens een halve dag per
week- buiten de bedijfsvestiging werken EN van daaruit wel toegang hebben
tot het ICT-systeem van het bedrijf.
Alleen e-mail telt niet.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Aantal telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig -minstens een halve dag per week-
buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit wel toegang heeft tot het
ICT-systeem van het bedrijf.
Alleen e-mail telt niet.
Als percentage van het totale aantal werkzame personen.
Internetnetwerken
Bedrijven die gebruik maken van het openbare internet en/of van
op internettechnologie gebaseerde gesloten netwerken.
Totaal internet
Bedrijven die gebruik maken van het openbare internet en/of van op
internettechnologie gebaseerde gesloten netwerken (internetnetwerken).
Als percentage van het aantal bedrijven met computers.
Analoog modem
Bedrijven die voor hun verbinding met internet gebruik maken van een
analoog modem (via de telefoon).
Als percentage van het aantal bedrijven met internetnetwerken.
ISDN
Bedrijven die voor hun verbinding met internet gebruik maken van een
ISDN-verbinding.
Als percentage van het aantal bedrijven met internetnetwerken.
Breedbandverbindingen
Bedrijven die voor hun verbinding met internet gebruik maken van een
breedbandverbinding zoals xDSL (ADSL, SDSL e.d.) en/of de 'kabel'.
Als percentage van het aantal bedrijven met internetnetwerken.
xDSL
Bedrijven die voor hun verbinding met internet gebruik maken van xDSL
(ADSL, SDL e.d.).
Als percentage van het aantal bedrijven met internetnetwerken.
Kabel
Bedrijven die voor hun verbinding met internet gebruik maken van een
verbinding via de 'kabel'.
Als percentage van het aantal bedrijven met internetnetwerken.
Overige breedbandverbindingen
Bedrijven die voor hun verbinding met internet gebruik maken van een
andere breedbandverbinding dan xDSL en de 'kabel'.
Als percentage van het aantal bedrijven met internetnetwerken.
Draadloze verbinding
Bedrijven die voor hun verbinding met internet gebruik maken van een
draadloze verbinding (satelliet, mobiele telefoon).
Als percentage van het aantal bedrijven met internetnetwerken.
Andere typen verbinding
Bedrijven die voor hun verbinding met internet gebruik maken van een ander
type verbinding dan de hiervoor genoemde typen.
Als percentage van het aantal bedrijven met internetnetwerken.
Gesloten internetnetwerken
Bedrijven met op TCP/IP-protocollen gebaseerde gesloten netwerken,
bijv. extranet via internet, EDI via internet, branchegebonden gesloten
netwerken e.d.
Als percentage van het aantal bedrijven met computers.
Werkzame personen met internet
Aantal werkzame personen dat geregeld - minstens een halve dag
per week - werkt met een computer die toegang heeft tot internet.
Computers alleen geschikt voor e-mail worden hierbij buiten beschouwing
gelaten.
Als percentage van het totale aantal werkzame personen.
Gebruik internetnetwerken
Algemeen gebruik internetnetwerken omvat hier training en opleiding,
presentatie eigen bedrijf via website, en/of communicatie met de overheid.
Gebruik internetnetwerken totaal
Algemeen gebruik internetnetwerken omvat hier training en opleiding ,
presentatie eigen bedrijf via website, en/of communicatie met de overheid.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Training en opleiding
Bedrijven die gebruik maken van internetnetwerken voor training en
opleiding, bijv e-learning.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Presentatie eigen bedrijf via website
Bedrijven met een eigen website.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Communicatie met overheden
Bedrijven die gebruik maken van internetnetwerken voor communicatie
met overheden. Bijv. het elektronisch verzorgen van BTW, VB- en
andere belastingaangiftes. Ook elektronisch aanvragen
bouwvergunningen, subsidies e.d.
Totaal communicatie met overheden
Bedrijven die gebruik maken van internetnetwerken voor communicatie
met overheden. Bijv. het elektronisch verzorgen van BTW, VB- en
andere belastingaangiftes. Ook elektronisch aanvragen
bouwvergunningen, subsidies e.d.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Verkrijgen van informatie
Bedrijven die gebruik maken van internetnetwerken voor communicatie
met overheden voor het verkrijgen van informatie.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Verkrijgen van formulieren
Bedrijven die gebruik maken van internetnetwerken voor communicatie
met overheden voor het verkrijgen van formulieren ('downloaden').
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Retourneren ingevulde formulieren
Bedrijven die gebruik maken van internetnetwerken voor communicatie
met overheden voor het retourneren van elektronisch ingevulde
formulieren.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Volledige elektronische afhandeling
Bedrijven die gebruik maken van internetnetwerken voor communicatie
met overheden voor een volledige elektronische afhandeling van de
transactie, bijv. elektronische toezending parkeervergunning of
uittreksel uit het geboorteregister.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Omzet externe netwerken
Omzet gerealiseerd met orders ontvangen via externe netwerken,
dwz via het openbare internet of via gesloten internetnetwerken of
via andere niet internet-netwerken.
Totaal verkoop externe netwerken
Bedrijven met orderontvangst via externe netwerken .
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Omzet >= 1 %
Bedrijven met een aandeel in de totale omzet van het bedrijf gerealiseerd
met orders ontvangen via externe netwerken van 1% of meer.
Als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst via
externe netwerken.
Omzet >= 2 %
Bedrijven met een aandeel in de totale omzet van het bedrijf gerealiseerd
met orders ontvangen via externe netwerken van 2% of meer.
Als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst via
externe netwerken.
Omzet >= 5 %
Bedrijven met een aandeel in de totale omzet van het bedrijf gerealiseerd
met orders ontvangen via externe netwerken van 5% of meer.
Als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst via
externe netwerken.
Omzet >= 10 %
Bedrijven met een aandeel in de totale omzet van het bedrijf gerealiseerd
met orders ontvangen via externe netwerken van 10% of meer.
Als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst via
externe netwerken.
Inkoopwaarde externe netwerken
Inkoopwaarde gerealiseerd met inkopen via externe netwerken.
Totaal inkoop externe netwerken
Bedrijven die via externe netwerken orders plaatsen bij derden.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Inkoop >= 1 %
Bedrijven met een aandeel in de totale inkoopwaarde van het bedrijf
gerealiseerd met orders geplaatst via externe netwerken van 1% of
meer.
Als percentage van het aantal bedrijven dat elektronisch orders
plaatst (inkoopt) via externe netwerken.
Inkoop >= 2 %
Bedrijven met een aandeel in de totale inkoopwaarde van het bedrijf
gerealiseerd met orders geplaatst via externe netwerken van 2% of
meer.
Als percentage van het aantal bedrijven dat elektronisch orders
plaatst (inkoopt) via externe netwerken.
Inkoop >= 5 %
Bedrijven met een aandeel in de totale inkoopwaarde van het bedrijf
gerealiseerd met orders geplaatst via externe netwerken van 5% of
meer.
Als percentage van het aantal bedrijven dat elektronisch orders
plaatst (inkoopt) via externe netwerken.
Inkoop >= 10 %
Bedrijven met een aandeel in de totale inkoopwaarde van het bedrijf
gerealiseerd met orders geplaatst via externe netwerken van 10% of
meer.
Als percentage van het aantal bedrijven dat elektronisch orders
plaatst (inkoopt) via externe netwerken.
Beveiliging ICT-systemen
Bedrijven die maatregelen hebben getroffen ter beveiliging van hun
ICT-systemen.
Totaal beveiliging ICT-systemen
Bedrijven die één of meer van de hierna genoemde beveiligingsmaatregelen
hebben getroffen.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Antivirussoftware
Bedrijven die gebruik maken van antivirus- of soortgelijke software
voor de beveiliging tegen 'digitale' dreiging van buitenaf.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Firewall
Bedrijven met een firewall voor de beveiliging tegen 'digitale'
dreiging van buitenaf.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiligde webserver
Bedrijven met een beveiligde webserver voor de beveiliging tegen
'digitale' dreiging van buitenaf.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Off-site data back-up
Bedrijven die gebruik maken van off-site data back-up voor
de beveiliging tegen 'digitale' dreiging van buitenaf.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Digitale handtekening
Bedrijven die bij datacommunicatie gebruik maken van een digitale
handtekening (als ontvanger) voor authenticatiedoeleinden.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Andere authenticatiemiddelen
Bedrijven die bij datacommunicatie voor authenticatiedoeleinden
gebruik maken van echtheidskenmerken anders dan een digitale
handtekening, bijv. biometrie, PINcode e.d.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Encryptie
Bedrijven die bij datacommunicatie gebruik maken van encryptie ten
behoeve van de vertrouwelijkheid.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Update beveiligingsmaatregelen
Bedrijven die in de drie maanden voorafgaand aan de enquête
minimaal één van de genoemde beveiligingsmaatregelen hebben
geactualiseerd.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Veiligheidsproblemen
Bedrijven die zijn geconfronteerd met veiligheidsproblemen op het
gebied van hun ICT-systemen.
Totaal veiligheidsploblemen
Bedrijven die zijn geconfronteerd met één of meer van de hierna genoemde
veiligheidsproblemen op het gebied van hun ICT-systemen.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Virusaanval
Bedrijven geconfronteerd met een virusaanval op hun ICT-systemen
resulterend in informatie- en/of tijdverlies.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Illegale toegang
Bedrijven geconfronteerd met illegale toegang tot hun ICT-systemen.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Chantage/bedreiging
Bedrijven geconfronteerd met chantage en/of bedreigingen m.b.t. hun
ICT-systemen, bijv. door dreigen met beschadiging van software
en data-bestanden.
Als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Aangeboden producten/diensten
De producten /diensten die on line worden aangeboden.
D.w.z. via internet-netwerken of via andere niet-internet netwerken.
Aanbieden naar bedrijven
De bedrijven die producten/diensten on line aanbieden. D.w.z. via
internet-netwerken of via andere niet-internet netwerken.
Betaaldiensten
Bedrijven die betaaldiensten (credit cards, lopende rekening e.d.)
on line aanbieden.
Als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst (al dan niet on
line) aanbiedt.
Hypotheken
Bedrijven die hypotheken on line aanbieden.
Als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst (al dan niet on
line) aanbiedt.
Lenen (kredietverstrekking e.d.)
Bedrijven die lenen (kredietverstrekking e.d.) on line aanbieden.
Als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst (al dan niet on
line) aanbiedt.
Sparen
Bedrijven die sparen (spaarrekeningen, deposito's, bedrijfssparen e.d.)
on line aanbieden.
Als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst (al dan niet on
line) aanbiedt.
Beleggen
Bedrijven die beleggen (aan- en verkoop aandelen, obligaties e.d.)
on line aanbieden.
Als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst (al dan niet on
line) aanbiedt.
Verzekeringsdiensten
Bedrijven die verzekeringsdiensten (levens-, schadeverzekeringen e.d.)
on line aanbieden.
Als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst (al dan niet on
line) aanbiedt.
Valutahandel
Bedrijven die valutahandel on line aanbieden.
Als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst (al dan niet on
line) aanbiedt.
Vermogensbeheer
Bedrijven die vermogensbeheer on line aanbieden.
Als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst (al dan niet on
line) aanbiedt.
Aanbieden naar werkzame personen
Het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die de betreffende
producten/diensten on line aanbieden.
Betaaldiensten
Aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die betaaldiensten
(credit cards, lopende rekening e.d.) on line aanbieden.
Als percentage van het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven
die deze dienst (al dan niet on line) aanbieden.
Hypotheken
Aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die hypotheken on line
aanbieden.
Als percentage van het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven
die deze dienst (al dan niet on line) aanbieden.
Lenen (kredietverstrekking e.d.)
Aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die lenen
(kredietverstrekking e.d.) on line aanbieden.
Als percentage van het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven
die deze dienst (al dan niet on line) aanbieden.
Sparen
Aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die sparen
(spaarrekeningen, deposito's , bedrijfssparen e.d.) on line aanbieden.
Als percentage van het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven
die deze dienst (al dan niet on line) aanbieden.
Beleggen
Aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die beleggen (aan- en
verkoop aandelen, obligaties e.d.) on line aanbieden.
Als percentage van het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven
die deze dienst (al dan niet on line) aanbieden.
Verzekeringsdiensten
Aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die
verzekeringsdiensten (levens- , schadeverzekeringen e.d.) on line
aanbieden.
Als percentage van het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven
die deze dienst (al dan niet on line) aanbieden.
Valutahandel
Aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die valutahandel on
line aanbieden.
Als percentage van het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven
die deze dienst (al dan niet on line) aanbieden.
Vermogensbeheer
Aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven die vermogensbeheer on
line aanbieden.
Als percentage van het aantal werkzame personen dat werkt bij de bedrijven
die deze dienst (al dan niet on line) aanbieden.