Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en VTV-diagnose

Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en VTV-diagnose

Geslacht Leeftijdsklasse Diagnose-indeling VTV Perioden Eenjaarssterfte na 1e ziekenhuisopname (per 100 opgenomen personen) Gecorrigeerde eenjaarssterfte (per 100 opgenomen personen) Aantal personen met 1e ziekenhuisopname (aantal)
Mannen + Vrouwen Alle leeftijden 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 4,1 3,1 4.805
Mannen + Vrouwen 0 jarigen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 0,0 . .
Mannen + Vrouwen 1-24 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 0,1 . .
Mannen + Vrouwen 25-49 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 1,2 . .
Mannen + Vrouwen 50-64 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 6,8 . .
Mannen + Vrouwen 65-79 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 16,4 . .
Mannen + Vrouwen 80 jaar en ouder 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 26,3 . .
Mannen Alle leeftijden 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 3,8 2,8 2.465
Mannen 0 jarigen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 0,0 . .
Mannen 1-24 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 0,1 . .
Mannen 25-49 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 1,3 . .
Mannen 50-64 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 7,3 . .
Mannen 65-79 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 17,3 . .
Mannen 80 jaar en ouder 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 28,0 . .
Vrouwen Alle leeftijden 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 4,5 3,4 2.340
Vrouwen 0 jarigen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 0,0 . .
Vrouwen 1-24 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 0,1 . .
Vrouwen 25-49 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 1,0 . .
Vrouwen 50-64 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 6,3 . .
Vrouwen 65-79 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 15,5 . .
Vrouwen 80 jaar en ouder 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2005 25,4 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname van personen in de
geregistreerde bevolking van Nederland, naar leeftijd, geslacht en
diagnose van de ziekenhuisopname volgens een selectie van de
oorspronkelijk 192 diagnosegroepen uit de Volksgezondheid Toekomst
Verkenning (VTV)-indeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000-2005

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve uitkomsten.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is na verslagjaar 2005 stopgezet. De reden hiervoor is dat de
bronregistratie onvoldoende dekkend is geworden. Daardoor kan deze
statistiek niet meer goed afgeleid worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Eenjaarssterfte na 1e ziekenhuisopname
Betreft het overlijden binnen een jaar na ziekenhuisopname van personen
die voor het eerst in vijf jaar tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen
voor een bepaalde diagnosegroep, per 100 opgenomen personen. Zowel
klinische opnamen als dagopnamen worden meegeteld.
Gecorrigeerde eenjaarssterfte
De gecorrigeerde eenjaarssterfte is de eenjaarssterfte na 1e
ziekenhuisopname verminderd met de achtergrondsterfte van de
betreffende patiëntengroep. De achtergrondsterfte is de algemene
eenjaarssterfte in de Nederlandse bevolking van personen met dezelfde
leeftijds- en geslachtsopbouw als de patiënten met een eerste opname
voor de betreffende diagnose.
Aantal personen met 1e ziekenhuisopname
Betreft het aantal personen dat voor het eerst in vijf jaar tijd in het
ziekenhuis is opgenomen voor een bepaalde diagnosegroep. Zowel klinische
opnamen als dagopnamen worden meegeteld.