Dynamische koopkrachtontwikkeling, 2001-2015

Dynamische koopkrachtontwikkeling, 2001-2015

Kenmerken van personen en huishoudens Perioden Koopkrachtontwikkeling (%)
Totaal personen 2001 5,0
Totaal personen 2002 1,6
Totaal personen 2003 0,1
Totaal personen 2004 0,7
Totaal personen 2005 -0,3
Totaal personen 2006 3,0
Totaal personen 2007 3,1
Totaal personen 2008 1,4
Totaal personen 2009 1,9
Totaal personen 2010 -0,5
Totaal personen 2011 -0,7
Totaal personen 2012 -1,1
Totaal personen 2013 -1,2
Totaal personen 2014 1,8
Totaal personen 2015* 1,1
Totaal eenpersoonshuishouden 2001 3,9
Totaal eenpersoonshuishouden 2002 1,7
Totaal eenpersoonshuishouden 2003 0,3
Totaal eenpersoonshuishouden 2004 0,4
Totaal eenpersoonshuishouden 2005 -0,8
Totaal eenpersoonshuishouden 2006 2,6
Totaal eenpersoonshuishouden 2007 2,2
Totaal eenpersoonshuishouden 2008 1,0
Totaal eenpersoonshuishouden 2009 2,5
Totaal eenpersoonshuishouden 2010 -0,1
Totaal eenpersoonshuishouden 2011 -1,0
Totaal eenpersoonshuishouden 2012 -0,8
Totaal eenpersoonshuishouden 2013 -1,0
Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2,0
Totaal eenpersoonshuishouden 2015* 0,9
Paar, zonder kinderen 2001 3,4
Paar, zonder kinderen 2002 1,1
Paar, zonder kinderen 2003 -0,3
Paar, zonder kinderen 2004 -0,3
Paar, zonder kinderen 2005 -0,9
Paar, zonder kinderen 2006 1,0
Paar, zonder kinderen 2007 2,0
Paar, zonder kinderen 2008 0,7
Paar, zonder kinderen 2009 0,7
Paar, zonder kinderen 2010 -1,4
Paar, zonder kinderen 2011 -1,4
Paar, zonder kinderen 2012 -1,5
Paar, zonder kinderen 2013 -2,7
Paar, zonder kinderen 2014 0,8
Paar, zonder kinderen 2015* 0,0
Paar, alleen kinderen < 18 2001 6,2
Paar, alleen kinderen < 18 2002 1,8
Paar, alleen kinderen < 18 2003 0,2
Paar, alleen kinderen < 18 2004 1,7
Paar, alleen kinderen < 18 2005 0,2
Paar, alleen kinderen < 18 2006 4,7
Paar, alleen kinderen < 18 2007 4,0
Paar, alleen kinderen < 18 2008 1,7
Paar, alleen kinderen < 18 2009 2,5
Paar, alleen kinderen < 18 2010 -0,4
Paar, alleen kinderen < 18 2011 0,0
Paar, alleen kinderen < 18 2012 -0,9
Paar, alleen kinderen < 18 2013 -0,3
Paar, alleen kinderen < 18 2014 2,4
Paar, alleen kinderen < 18 2015* 2,1
Paar, minstens één kind >= 18 2001 6,9
Paar, minstens één kind >= 18 2002 2,9
Paar, minstens één kind >= 18 2003 1,4
Paar, minstens één kind >= 18 2004 1,9
Paar, minstens één kind >= 18 2005 1,1
Paar, minstens één kind >= 18 2006 4,7
Paar, minstens één kind >= 18 2007 5,7
Paar, minstens één kind >= 18 2008 3,5
Paar, minstens één kind >= 18 2009 2,4
Paar, minstens één kind >= 18 2010 0,4
Paar, minstens één kind >= 18 2011 0,7
Paar, minstens één kind >= 18 2012 -1,0
Paar, minstens één kind >= 18 2013 0,2
Paar, minstens één kind >= 18 2014 3,1
Paar, minstens één kind >= 18 2015* 3,0
Totaal eenoudergezin 2001 7,3
Totaal eenoudergezin 2002 3,5
Totaal eenoudergezin 2003 1,2
Totaal eenoudergezin 2004 2,1
Totaal eenoudergezin 2005 0,6
Totaal eenoudergezin 2006 4,9
Totaal eenoudergezin 2007 4,3
Totaal eenoudergezin 2008 3,3
Totaal eenoudergezin 2009 2,8
Totaal eenoudergezin 2010 1,1
Totaal eenoudergezin 2011 0,2
Totaal eenoudergezin 2012 -0,5
Totaal eenoudergezin 2013 0,0
Totaal eenoudergezin 2014 2,7
Totaal eenoudergezin 2015* 2,9
Overig meerpersoonshuishouden 2001 2,9
Overig meerpersoonshuishouden 2002 0,2
Overig meerpersoonshuishouden 2003 -1,9
Overig meerpersoonshuishouden 2004 0,1
Overig meerpersoonshuishouden 2005 -1,7
Overig meerpersoonshuishouden 2006 1,9
Overig meerpersoonshuishouden 2007 2,6
Overig meerpersoonshuishouden 2008 0,1
Overig meerpersoonshuishouden 2009 0,1
Overig meerpersoonshuishouden 2010 -4,5
Overig meerpersoonshuishouden 2011 -2,0
Overig meerpersoonshuishouden 2012 -3,1
Overig meerpersoonshuishouden 2013 -3,3
Overig meerpersoonshuishouden 2014 0,6
Overig meerpersoonshuishouden 2015* -0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Dynamische koopkrachtontwikkeling van personen, onderscheiden naar samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomst van de hoofdkostwinner, voornaamste bron van inkomen van het huishouden en woonsituatie en naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2015

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.
De cijfers over 2015 zijn voorlopig.

Wijzigingen 3 november 2017
Geen, deze tabel is stopgezet
De reden van stopzetting is de herziening van de inkomensstatistiek. De voornaamste punten van de herziening zijn (1) de overgang van een steekproef van huishoudens naar complete waarneming van de totale bevolking, (2) het verleggen van de populatie van het einde naar het begin van het jaar en (3) de herziening van de economische huurwaarde, waardoor de vaststelling van het inkomen verder is verbeterd. De cijfers in deze tabel corresponderen nog met de situatie voor de herziening.

De gegevens over 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Koopkrachtontwikkeling
De mediane koopkrachtmutatie, ofwel de middelste van de naar grootte
gerangschikte verandering in koopkracht van personen. Dit betekent dat
precies de helft van de populatie een lagere of even grote verandering in
koopkracht ondervindt.