Gezondheidskenmerken naar landsdeel, provincie en GGD-regio 2001/'04

Gezondheidskenmerken naar landsdeel, provincie en GGD-regio 2001/'04

Regio's Ongestandaardiseerde cijfers Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met migraine (%) Ongestandaardiseerde cijfers Leefstijl Vrouwen met gebruik anticonceptiepil (%) Gestandaardiseerde cijfers Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met migraine (%) Gestandaardiseerde cijfers Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met suikerziekte, type 2 (%)
Nederland 13 41 13 2
Landsdeel Noord-Nederland 14 40 13 2
Landsdeel Oost-Nederland 12 42 12 2
Landsdeel West-Nederland 13 40 13 2
Landsdeel Zuid-Nederland 14 44 14 2
Groningen (pv) 14 43 13 3
Friesland 13 39 13 2
Drenthe 14 37 14 2
Overijssel 12 41 12 2
Flevoland 13 36 12 1
Gelderland 13 44 13 2
Utrecht (pv) 13 45 13 2
Noord-Holland 12 41 13 2
Zuid-Holland 14 39 14 2
Zeeland 14 33 13 2
Noord-Brabant 13 43 13 3
Limburg 16 46 16 2
GGD Drenthe 14 37 14 2
GGD Regio IJssel-Vecht 11 41 11 1
GGD Twente 12 40 12 2
GGD Gelre-IJssel 12 41 12 2
GGD Noordwest-Veluwe 14 42 15 2
Hulpverlening Gelderland Midden 13 42 13 2
GGD Rivierenland 14 48 14 3
GGD Regio Nijmegen 13 48 12 2
Hulpverleningsdienst Flevoland 13 36 12 1
GGD Eemland 12 42 12 2
GG&GD Utrecht 13 53 12 3
GGD Kop van Noord-Holland 11 48 11 1
GGD Westfriesland 15 45 15 2
GGD Noord-Kennemerland 11 40 11 2
Hulpverleningsdienst Kennemerland 12 35 12 2
GG&GD Amsterdam 12 40 14 3
GGD Amstelland-de Meerlanden 14 40 14 2
GGD Gooi en Vechtstreek 15 42 14 2
Gemeente Den Haag, Dienst OCW 14 39 14 3
GGD Zuid-Holland West 12 41 12 3
GGD Midden-Holland 16 35 15 1
GGD Rotterdam e.o. 15 37 16 3
GGD Nieuwe Waterweg Noord 12 48 11 1
GGD Zuid-Holland Zuid 12 38 12 2
GGD Zuidhollandse Eilanden 12 34 13 2
GGD Zeeland 14 33 13 2
GGD Eindhoven 16 40 17 3
GGD Noord- en Midden-Limburg 14 46 14 2
GGD Oostelijk Zuid-Limburg 16 48 16 2
GGD Zuidelijk Zuid-Limburg 18 46 17 2
GGD Westelijke Mijnstreek 19 44 19 3
HVD Groningen, directie GGD 14 43 13 3
GGD Fryslân 13 39 13 2
GGD Midden-Nederland 14 42 14 1
GGD Zaanstreek-Waterland 11 41 11 2
GGD Zuid-Holland Noord 14 45 14 2
GGD West-Brabant 14 44 13 3
GGD Hart voor Brabant 12 45 12 3
GGD Zuidoost-Brabant 14 40 14 2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aspecten gezondheid en ziekte, malaise klachten,
functie beperkingenen leefstijl, per regio.
2001 - 2004. Data: POLS-Gezondheidsenquête
Gewijzigd op 10 november 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ongestandaardiseerde cijfers
Aspecten van gezondheid en ziekten
Personen met migraine
% personen (0+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag:
Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden last van migraine of regelmatig
ernstige hoofdpijn?
Leefstijl
Vrouwen met gebruik anticonceptiepil
Percentage vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken.
Cijfers betreffen vrouwen in de leeftijd van 16 t/m 49 jaar.
Totaalregel is derhalve: vrouwen van 16 t/m 49 jaar.
Gestandaardiseerde cijfers
Per regio zijn de cijfers volgens een directe standaardisatiemethode,
gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht van de totale populatie
exclusief de bevolking in instellingen en tehuizen.
Aspecten van gezondheid en ziekten
Personen met migraine
% personen (0+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag:
Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden last van migraine of regelmatig
ernstige hoofdpijn?
Personen met suikerziekte, type 2
% personen (0+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag:
Heeft u suikerziekte? en niet behorend tot de diabetes type 1 personen
(zie suikerziekte type 1) .