Akkerbouwgewassen; productie naar regio 1994-2023

Akkerbouwgewassen; productie naar regio 1994-2023

Gewassen Regio's Perioden Geoogste oppervlakte (ha)
Tarwe (totaal) Nederland 2023*
Tarwe (totaal) Noord Nederland (LD) 2023*
Tarwe (totaal) Oost Nederland (LD) 2023*
Tarwe (totaal) West Nederland (LD) 2023*
Tarwe (totaal) Zuid Nederland (LD) 2023*
Tarwe (totaal) Groningen (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Fryslân (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Drenthe (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Overijssel (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Flevoland (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Gelderland (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Utrecht (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Noord-Holland (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Zuid-Holland (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Zeeland (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Noord-Brabant (PV) 2023*
Tarwe (totaal) Limburg (PV) 2023*
Tarwe, winter Nederland 2023*
Tarwe, winter Noord Nederland (LD) 2023*
Tarwe, winter Oost Nederland (LD) 2023*
Tarwe, winter West Nederland (LD) 2023*
Tarwe, winter Zuid Nederland (LD) 2023*
Tarwe, winter Groningen (PV) 2023*
Tarwe, winter Fryslân (PV) 2023*
Tarwe, winter Drenthe (PV) 2023*
Tarwe, winter Overijssel (PV) 2023*
Tarwe, winter Flevoland (PV) 2023*
Tarwe, winter Gelderland (PV) 2023*
Tarwe, winter Utrecht (PV) 2023*
Tarwe, winter Noord-Holland (PV) 2023*
Tarwe, winter Zuid-Holland (PV) 2023*
Tarwe, winter Zeeland (PV) 2023*
Tarwe, winter Noord-Brabant (PV) 2023*
Tarwe, winter Limburg (PV) 2023*
Tarwe, zomer Nederland 2023*
Tarwe, zomer Noord Nederland (LD) 2023*
Tarwe, zomer Oost Nederland (LD) 2023*
Tarwe, zomer West Nederland (LD) 2023*
Tarwe, zomer Zuid Nederland (LD) 2023*
Tarwe, zomer Groningen (PV) 2023*
Tarwe, zomer Fryslân (PV) 2023*
Tarwe, zomer Drenthe (PV) 2023*
Tarwe, zomer Overijssel (PV) 2023*
Tarwe, zomer Flevoland (PV) 2023*
Tarwe, zomer Gelderland (PV) 2023*
Tarwe, zomer Utrecht (PV) 2023*
Tarwe, zomer Noord-Holland (PV) 2023*
Tarwe, zomer Zuid-Holland (PV) 2023*
Tarwe, zomer Zeeland (PV) 2023*
Tarwe, zomer Noord-Brabant (PV) 2023*
Tarwe, zomer Limburg (PV) 2023*
Gerst, winter Nederland 2023*
Gerst, winter Noord Nederland (LD) 2023*
Gerst, winter Oost Nederland (LD) 2023*
Gerst, winter West Nederland (LD) 2023*
Gerst, winter Zuid Nederland (LD) 2023*
Gerst, winter Groningen (PV) 2023*
Gerst, winter Fryslân (PV) 2023*
Gerst, winter Drenthe (PV) 2023*
Gerst, winter Overijssel (PV) 2023*
Gerst, winter Flevoland (PV) 2023*
Gerst, winter Gelderland (PV) 2023*
Gerst, winter Utrecht (PV) 2023*
Gerst, winter Noord-Holland (PV) 2023*
Gerst, winter Zuid-Holland (PV) 2023*
Gerst, winter Zeeland (PV) 2023*
Gerst, winter Noord-Brabant (PV) 2023*
Gerst, winter Limburg (PV) 2023*
Gerst, zomer Nederland 2023*
Gerst, zomer Noord Nederland (LD) 2023*
Gerst, zomer Oost Nederland (LD) 2023*
Gerst, zomer West Nederland (LD) 2023*
Gerst, zomer Zuid Nederland (LD) 2023*
Gerst, zomer Groningen (PV) 2023*
Gerst, zomer Fryslân (PV) 2023*
Gerst, zomer Drenthe (PV) 2023*
Gerst, zomer Overijssel (PV) 2023*
Gerst, zomer Flevoland (PV) 2023*
Gerst, zomer Gelderland (PV) 2023*
Gerst, zomer Utrecht (PV) 2023*
Gerst, zomer Noord-Holland (PV) 2023*
Gerst, zomer Zuid-Holland (PV) 2023*
Gerst, zomer Zeeland (PV) 2023*
Gerst, zomer Noord-Brabant (PV) 2023*
Gerst, zomer Limburg (PV) 2023*
Rogge Nederland 2023*
Rogge Noord Nederland (LD) 2023*
Rogge Oost Nederland (LD) 2023*
Rogge West Nederland (LD) 2023*
Rogge Zuid Nederland (LD) 2023*
Rogge Groningen (PV) 2023*
Rogge Fryslân (PV) 2023*
Rogge Drenthe (PV) 2023*
Rogge Overijssel (PV) 2023*
Rogge Flevoland (PV) 2023*
Rogge Gelderland (PV) 2023*
Rogge Utrecht (PV) 2023*
Rogge Noord-Holland (PV) 2023*
Rogge Zuid-Holland (PV) 2023*
Rogge Zeeland (PV) 2023*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft per akkerbouwgewas informatie over de beteelde- en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar. De gegevens zijn beschikbaar op nationaal-, landsdeel-, en provincie-niveau.

Met het toepassen van gewasrotatie wordt uitputting van de grond voorkomen. Akkerbouwers stellen daarom jaarlijks een teeltplan op dat er voor zorgt dat niet ieder jaar op hetzelfde perceel hetzelfde gewas wordt verbouwd. Doorgaans bestaat het akkerbouwareaal voor een kwart deel uit graan, een kwart aardappelen, een kwart snijmaïs, een tiende suikerbieten en voor vijf procent uit uien.

Om tot het cijfer voor de opbrengst te komen wordt eerst een voorlopige oogstraming gemaakt. Deze inschatting van de opbrengst vindt plaats in de maanden augustus tot en met oktober. De cijfers van de definitieve oogstraming worden eind januari gepubliceerd.
Deze cijfers staan in deze tabel dan nog als voorlopig tot eind september in het jaar na het oogstjaar.

De opbrengsten per hectare zijn afgerond op 100 kilogram, de totale opbrengsten op 1000 kilogram.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2023.

Status van de cijfers
De gegevens over 2023 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 3 oktober 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Akkerbouwgewassen; productie, regio. Zie paragraaf 3.”

Toelichting onderwerpen

Geoogste oppervlakte
Bij de voorlopige raming is dit in principe gelijk aan de beteelde
oppervlakte. Echter op basis van informatie van experts over verwachte
misoogst kan ook bij de voorlopige raming al een inschatting van de
vermoedelijk niet-oogstbare oppervlakte worden gemaakt. In dit geval is de
geoogste oppervlakte kleiner dan de beteelde oppervlakte.
Bij de definitieve oogstraming is dit de oppervlakte waarvan al
geoogst is of naar verwachting nog geoogst zal worden. Dat is dus de
oppervlakte waarop daadwerkelijk productie heeft plaatsgevonden. Dit kan
door omstandigheden (bijvoorbeeld wateroverlast) minder zijn dan de
oorspronkelijk beteelde oppervlakte.