Akkerbouwgewassen; productie naar regio


Deze tabel geeft per akkerbouwgewas informatie over de beteelde en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar. De gegevens zijn beschikbaar voor Nederland totaal en per provincie.

Met het toepassen van vruchtwisseling voorkomt een akkerbouwer dat de grond uitgeput raakt. Jaarlijks wordt daarom een bouwplan opgesteld dat er voor zorgt dat niet jaar in, jaar uit op hetzelfde perceel hetzelfde gewas wordt verbouwd. Doorgaans bestaat het akkerbouwareaal uit een derde graan (vooral wintertarwe en zomergerst), een kwart aardappelen, een achtste suikerbieten en een tiende deel voor zowel akkerbouwgroenten (vooral uien), als groenvoedergewassen (vooral snijmaïs).

Om tot het cijfer voor de opbrengst te komen wordt eerst een voorlopige oogstraming gemaakt. Dat gebeurt in de maanden augustus tot en met oktober.

De cijfers van de definitieve oogstraming worden deels gepubliceerd eind januari en deels eind maart van het jaar na het oogstjaar.
Deze cijfers staan in deze tabel dan nog als voorlopig tot eind september in het jaar na het oogstjaar.

De opbrengsten per hectare zijn afgerond op 100 kilogram, de totale opbrengsten op 1000 kilogram.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief; de cijfers van 2019 zijn voorlopig.

Wijziging per 3 juli 2020:
De voorlopige cijfers van de bruto opbrengst per hectare en de totale bruto opbrengst voor suikerbieten in 2019 zijn voor de landsdelen aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige ramingen worden voor de granen gepubliceerd eind september en voor alle gewassen gepubliceerd eind oktober van het oogstjaar. De cijfers van de definitieve oogstraming worden deels gepubliceerd eind januari en deels eind maart van het jaar na het oogstjaar. Deze cijfers kunnen dan tot eind september nog worden gewijzigd.

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Gewassen Perioden Regio's Beteelde oppervlakte (ha) Geoogste oppervlakte (ha) Bruto opbrengst per ha (1 000 kg) Totale bruto opbrengst (1 000 kg)
Totaal tarwe 2000 Nederland 136.686 136.072 8,4 1.142.695
Totaal tarwe 2016 Nederland 128.065 127.328 8,0 1.016.479
Totaal tarwe 2017 Nederland 116.429 115.923 9,1 1.054.151
Totaal tarwe 2018 Nederland 112.044 111.660 8,8 984.874
Totaal tarwe 2019* Nederland 121.064 120.546 9,6 1.157.429
Wintertarwe 2000 Nederland 120.510 119.929 8,6 1.032.342
Wintertarwe 2016 Nederland 117.014 116.323 8,1 945.874
Wintertarwe 2017 Nederland 108.015 107.574 9,3 996.379
Wintertarwe 2018 Nederland 96.273 95.971 9,1 874.353
Wintertarwe 2019* Nederland 112.203 111.756 9,8 1.095.086
Zomertarwe 2000 Nederland 16.176 16.143 6,8 110.354
Zomertarwe 2016 Nederland 11.051 11.005 6,4 70.605
Zomertarwe 2017 Nederland 8.414 8.349 6,9 57.772
Zomertarwe 2018 Nederland 15.771 15.689 7,0 110.522
Zomertarwe 2019* Nederland 8.861 8.790 7,1 62.343
Wintergerst 2000 Nederland 3.635 3.630 5,8 20.876
Wintergerst 2016 Nederland 9.818 9.659 7,6 73.662
Wintergerst 2017 Nederland 9.299 9.284 8,6 79.843
Wintergerst 2018 Nederland 8.244 8.199 8,1 66.043
Wintergerst 2019* Nederland 11.134 11.092 9,1 100.389
Zomergerst 2000 Nederland 43.537 43.391 6,2 266.967
Zomergerst 2016 Nederland 24.980 24.769 6,6 162.569
Zomergerst 2017 Nederland 20.905 20.436 6,1 124.473
Zomergerst 2018 Nederland 27.911 27.775 6,7 187.361
Zomergerst 2019* Nederland 22.570 22.297 6,6 147.797
Rogge 2000 Nederland 5.961 5.850 5,0 29.033
Rogge 2016 Nederland 1.612 1.564 3,5 5.403
Rogge 2017 Nederland 1.496 1.365 3,2 4.385
Rogge 2018 Nederland 1.599 1.557 2,9 4.457
Rogge 2019* Nederland 1.875 1.491 3,6 5.428
Haver 2000 Nederland 2.404 2.366 5,6 13.315
Haver 2016 Nederland 1.484 1.475 4,8 7.078
Haver 2017 Nederland 1.495 1.455 4,6 6.728
Haver 2018 Nederland 1.447 1.411 5,0 7.011
Haver 2019* Nederland 1.535 1.430 6,0 8.558
Triticale 2000 Nederland 6.646 6.609 5,4 36.009
Triticale 2016 Nederland 1.047 1.044 5,2 5.387
Triticale 2017 Nederland 1.227 1.225 5,2 6.395
Triticale 2018 Nederland 1.154 1.098 5,0 5.450
Triticale 2019* Nederland 1.334 1.326 5,4 7.208
Korrelmais 2000 Nederland 20.298 20.298 16,9 343.505
Korrelmais 2016 Nederland 9.123 8.424 10,0 84.641
Korrelmais 2017 Nederland 8.690 8.671 13,5 116.711
Korrelmais 2018 Nederland 9.735 9.415 9,0 84.788
Korrelmais 2019* Nederland 12.668 12.424 10,3 127.395
Snijmais 2000 Nederland 205.321 205.321 39,7 8.154.177
Snijmais 2016 Nederland 206.868 203.814 40,3 8.218.040
Snijmais 2017 Nederland 205.249 203.511 48,9 9.955.458
Snijmais 2018 Nederland 205.574 203.220 39,9 8.103.000
Snijmais 2019* Nederland 187.400 186.226 43,0 8.014.566
Corn Cob Mix 2000 Nederland 7.219 7.219 18,5 133.274
Corn Cob Mix 2016 Nederland 3.930 3.849 12,0 46.113
Corn Cob Mix 2017 Nederland 3.589 3.575 13,4 47.956
Corn Cob Mix 2018 Nederland 4.511 4.345 7,7 33.501
Corn Cob Mix 2019* Nederland 6.632 6.585 10,3 67.773
Bruine bonen 2000 Nederland 1.126 1.126 2,8 3.153
Bruine bonen 2016 Nederland 822 822 3,2 2.630
Bruine bonen 2017 Nederland 1.347 1.347 3,5 4.648
Bruine bonen 2018 Nederland 1.036 1.016 1,8 1.829
Bruine bonen 2019* Nederland 1.413 1.413 2,5 3.505
Koolzaad 2000 Nederland 854 853 3,4 2.907
Koolzaad 2016 Nederland 1.696 1.598 3,3 5.279
Koolzaad 2017 Nederland 1.947 1.940 4,1 7.894
Koolzaad 2018 Nederland 2.048 2.015 2,9 5.836
Koolzaad 2019* Nederland 1.794 1.775 3,4 6.038
Vezelvlas 2000 Nederland 4.379 4.379 6,1 26.860
Vezelvlas 2016 Nederland 2.415 2.415 5,7 13.764
Vezelvlas 2017 Nederland 2.564 2.494 4,1 10.224
Vezelvlas 2018 Nederland 2.232 2.218 4,0 8.783
Vezelvlas 2019* Nederland 2.291 2.291 5,8 13.356
Lijnzaad 2000 Nederland 4.379 4.373 0,9 4.000
Lijnzaad 2016 Nederland 2.415 2.415 0,7 1.787
Lijnzaad 2017 Nederland 2.564 2.494 0,6 1.496
Lijnzaad 2018 Nederland 2.232 2.218 0,7 1.508
Lijnzaad 2019* Nederland 2.291 2.291 0,9 2.149
Cichorei 2000 Nederland 4.756 4.124 44,7 184.431
Cichorei 2016 Nederland 3.884 3.853 43,2 166.406
Cichorei 2017 Nederland 3.235 3.142 48,6 152.640
Cichorei 2018 Nederland 3.151 3.142 43,4 136.451
Cichorei 2019* Nederland 4.041 3.975 43,2 171.888
Hennep 2000 Nederland 792 792 5,9 4.651
Hennep 2016 Nederland 2.262 2.262 7,7 17.417
Hennep 2017 Nederland 2.272 1.272 7,5 9.539
Hennep 2018 Nederland 2.122 1.990 7,7 15.323
Hennep 2019* Nederland 1.877 1.877 7,5 14.074
Aardappelen, totaal 2000 Nederland 180.200 174.929 46,5 8.126.799
Aardappelen, totaal 2016 Nederland 157.900 155.594 42,0 6.534.338
Aardappelen, totaal 2017 Nederland 162.671 160.791 46,0 7.391.881
Aardappelen, totaal 2018 Nederland 164.973 164.597 36,6 6.025.365
Aardappelen, totaal 2019* Nederland 167.523 165.733 42,0 6.961.230
Consumptieaardappelen, totaal 2000 Nederland 87.439 84.044 53,1 4.465.429
Consumptieaardappelen, totaal 2016 Nederland 73.321 71.097 44,4 3.159.707
Consumptieaardappelen, totaal 2017 Nederland 76.304 74.775 52,8 3.950.307
Consumptieaardappelen, totaal 2018 Nederland 76.348 76.060 41,2 3.132.639
Consumptieaardappelen, totaal 2019* Nederland 78.887 77.544 47,9 3.716.187
Consumptieaardappelen op klei 2000 Nederland 61.809 59.463 53,2 3.165.512
Consumptieaardappelen op klei 2016 Nederland .
Consumptieaardappelen op klei 2017 Nederland .
Consumptieaardappelen op klei 2018 Nederland .
Consumptieaardappelen op klei 2019* Nederland .
Consumptieaardappelen op zand of veen 2000 Nederland 25.632 24.580 52,9 1.299.914
Consumptieaardappelen op zand of veen 2016 Nederland .
Consumptieaardappelen op zand of veen 2017 Nederland .
Consumptieaardappelen op zand of veen 2018 Nederland .
Consumptieaardappelen op zand of veen 2019* Nederland .
Pootaardappelen, totaal 2000 Nederland 41.801 41.509 36,0 1.495.767
Pootaardappelen, totaal 2016 Nederland 41.405 41.323 35,7 1.474.991
Pootaardappelen, totaal 2017 Nederland 42.326 41.978 36,9 1.547.843
Pootaardappelen, totaal 2018 Nederland 43.548 43.460 31,0 1.346.578
Pootaardappelen, totaal 2019* Nederland 43.688 43.240 35,8 1.545.981
Pootaardappelen op klei 2000 Nederland 34.706 34.458 36,8 1.268.852
Pootaardappelen op klei 2016 Nederland .
Pootaardappelen op klei 2017 Nederland .
Pootaardappelen op klei 2018 Nederland .
Pootaardappelen op klei 2019* Nederland .
Pootaardappelen op zand of veen 2000 Nederland 7.096 7.052 32,2 226.914
Pootaardappelen op zand of veen 2016 Nederland .
Pootaardappelen op zand of veen 2017 Nederland .
Pootaardappelen op zand of veen 2018 Nederland .
Pootaardappelen op zand of veen 2019* Nederland .
Zetmeelaardappelen 2000 Nederland 50.958 49.376 43,9 2.165.606
Zetmeelaardappelen 2016 Nederland 43.174 43.174 44,0 1.899.640
Zetmeelaardappelen 2017 Nederland 44.041 44.041 43,0 1.893.758
Zetmeelaardappelen 2018 Nederland 45.077 45.077 34,3 1.546.148
Zetmeelaardappelen 2019* Nederland 44.949 44.949 37,8 1.699.063
Suikerbieten 2000 Nederland 110.998 109.714 61,3 6.727.494
Suikerbieten 2016 Nederland 70.722 70.722 77,8 5.502.200
Suikerbieten 2017 Nederland 85.352 85.352 93,3 7.959.266
Suikerbieten 2018 Nederland 85.196 85.196 76,4 6.506.309
Suikerbieten 2019* Nederland 79.176 79.176 83,9 6.644.707
Zaai-uien 2000 Nederland 13.988 13.244 62,0 821.022
Zaai-uien 2016 Nederland 25.078 24.487 52,0 1.272.879
Zaai-uien 2017 Nederland 26.683 26.123 55,7 1.453.789
Zaai-uien 2018 Nederland 25.359 24.979 35,5 887.052
Zaai-uien 2019* Nederland 27.583 27.206 50,3 1.369.020
Zaai-uien na uitval 2000 Nederland 13.988 13.244 60,0 788.483
Zaai-uien na uitval 2016 Nederland 25.078 24.530 48,5 1.190.206
Zaai-uien na uitval 2017 Nederland 26.683 26.123 50,6 1.322.482
Zaai-uien na uitval 2018 Nederland 25.359 24.979 33,1 827.334
Zaai-uien na uitval 2019* Nederland 27.583 27.206 46,9 1.276.784
Bron: CBS.
Verklaring van tekens