Akkerbouwgewassen; productie naar regio 1994-2023

Akkerbouwgewassen; productie naar regio 1994-2023

Gewassen Perioden Regio's Beteelde oppervlakte (ha) Geoogste oppervlakte (ha) Bruto opbrengst per ha (1 000 kg) Totale bruto opbrengst (1 000 kg)
Tarwe (totaal) 2000 Nederland 136.686 136.072 8,4 1.142.695
Tarwe (totaal) 2022 Nederland 124.348 123.788 9,6 1.190.494
Tarwe (totaal) 2023* Nederland 130.458
Tarwe, winter 2000 Nederland 120.510 119.929 8,6 1.032.342
Tarwe, winter 2022 Nederland 108.321 107.813 9,9 1.070.050
Tarwe, winter 2023* Nederland 121.661
Tarwe, zomer 2000 Nederland 16.176 16.143 6,8 110.354
Tarwe, zomer 2022 Nederland 16.027 15.975 7,5 120.445
Tarwe, zomer 2023* Nederland 8.798
Gerst, winter 2000 Nederland 3.635 3.630 5,8 20.876
Gerst, winter 2022 Nederland 10.552 10.508 8,9 93.199
Gerst, winter 2023* Nederland 15.018
Gerst, zomer 2000 Nederland 43.537 43.391 6,2 266.967
Gerst, zomer 2022 Nederland 26.306 26.017 7,6 196.757
Gerst, zomer 2023* Nederland 20.656
Rogge 2000 Nederland 5.961 5.850 5,0 29.033
Rogge 2022 Nederland 2.288 2.223 4,2 9.234
Rogge 2023* Nederland 2.312
Haver 2000 Nederland 2.404 2.366 5,6 13.315
Haver 2022 Nederland 1.494 1.471 6,0 8.792
Haver 2023* Nederland 1.633
Triticale 2000 Nederland 6.646 6.609 5,4 36.009
Triticale 2022 Nederland 1.278 1.274 5,4 6.865
Triticale 2023* Nederland 1.462
Maïs, korrelmaïs 2000 Nederland 20.298 20.298 16,9 343.505
Maïs, korrelmaïs 2022 Nederland 13.742 13.642 12,1 164.857
Maïs, korrelmaïs 2023* Nederland 10.126
Maïs, snijmaïs 2000 Nederland 205.321 205.321 39,7 8.154.177
Maïs, snijmaïs 2022 Nederland 183.274 182.803 45,0 8.230.047
Maïs, snijmaïs 2023* Nederland 179.896
Maïs, corn cob mix 2000 Nederland 7.219 7.219 18,5 133.274
Maïs, corn cob mix 2022 Nederland 6.582 6.488 11,2 72.529
Maïs, corn cob mix 2023* Nederland 5.975
Bruine bonen 2000 Nederland 1.126 1.126 2,8 3.153
Bruine bonen 2022 Nederland 1.199 1.199 2,3 2.759
Bruine bonen 2023* Nederland 1.659
Koolzaad (totaal) 2000 Nederland 854 853 3,4 2.907
Koolzaad (totaal) 2022 Nederland 1.612 1.499 4,4 6.649
Koolzaad (totaal) 2023* Nederland 2.078
vezelvlas 2000 Nederland 4.379 4.379 6,1 26.860
vezelvlas 2022 Nederland 1.985 1.945 5,2 10.114
vezelvlas 2023* Nederland 2.375
Lijnzaad 2000 Nederland 4.379 4.373 0,9 4.000
Lijnzaad 2022 Nederland 1.985 1.945 1,0 1.945
Lijnzaad 2023* Nederland 2.375
Cichorei 2000 Nederland 4.756 4.124 44,7 184.431
Cichorei 2022 Nederland 3.514 3.435 42,1 144.788
Cichorei 2023* Nederland 2.724
Hennep 2000 Nederland 792 792 5,9 4.651
Hennep 2022 Nederland 1.684 1.684 8,4 14.142
Hennep 2023* Nederland 1.977
Aardappelen (totaal) 2000 Nederland 180.200 174.929 46,5 8.126.799
Aardappelen (totaal) 2022 Nederland 163.058 162.279 42,6 6.915.875
Aardappelen (totaal) 2023* Nederland 158.077
Consumptieaardappelen (totaal) 2000 Nederland 87.439 84.044 53,1 4.465.429
Consumptieaardappelen (totaal) 2022 Nederland 76.595 75.881 47,1 3.577.193
Consumptieaardappelen (totaal) 2023* Nederland 75.484
Consumptieaardappelen op klei 2000 Nederland 61.809 59.463 53,2 3.165.512
Consumptieaardappelen op klei 2022 Nederland .
Consumptieaardappelen op klei 2023* Nederland .
Consumptieaardappelen op zand of veen 2000 Nederland 25.632 24.580 52,9 1.299.914
Consumptieaardappelen op zand of veen 2022 Nederland .
Consumptieaardappelen op zand of veen 2023* Nederland .
Pootaardappelen (totaal) 2000 Nederland 41.801 41.509 36,0 1.495.767
Pootaardappelen (totaal) 2022 Nederland 43.157 43.092 37,0 1.593.443
Pootaardappelen (totaal) 2023* Nederland 40.064
Pootaardappelen op klei 2000 Nederland 34.706 34.458 36,8 1.268.852
Pootaardappelen op klei 2022 Nederland .
Pootaardappelen op klei 2023* Nederland .
Pootaardappelen op zand of veen 2000 Nederland 7.096 7.052 32,2 226.914
Pootaardappelen op zand of veen 2022 Nederland .
Pootaardappelen op zand of veen 2023* Nederland .
Zetmeelaardappelen 2000 Nederland 50.958 49.376 43,9 2.165.606
Zetmeelaardappelen 2022 Nederland 43.306 43.306 40,3 1.745.240
Zetmeelaardappelen 2023* Nederland 42.529
Suikerbieten 2000 Nederland 110.998 109.714 61,3 6.727.494
Suikerbieten 2022 Nederland 81.744 81.751 88,8 7.256.560
Suikerbieten 2023* Nederland 80.634
Zaai-uien (totaal) 2000 Nederland 13.988 13.244 62,0 821.022
Zaai-uien (totaal) 2022 Nederland 27.421 27.277 44,5 1.214.792
Zaai-uien (totaal) 2023* Nederland 29.265
Zaaiuien: geel 2000 Nederland .
Zaaiuien: geel 2022 Nederland 22.511 22.370 45,5 1.018.407
Zaaiuien: geel 2023* Nederland 25.570
Zaaiuien: rood 2000 Nederland .
Zaaiuien: rood 2022 Nederland 4.910 4.907 40,0 196.385
Zaaiuien: rood 2023* Nederland 3.695
Zaai-uien na uitval 2000 Nederland 13.988 13.244 60,0 788.483
Zaai-uien na uitval 2022 Nederland .
Zaai-uien na uitval 2023* Nederland .
Poot- en plantuien (2e jaars) 2000 Nederland .
Poot- en plantuien (2e jaars) 2022 Nederland 5.784 5.776 46,3 267.649
Poot- en plantuien (2e jaars) 2023* Nederland 5.480
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft per akkerbouwgewas informatie over de beteelde- en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar. De gegevens zijn beschikbaar op nationaal-, landsdeel-, en provincie-niveau.

Met het toepassen van gewasrotatie wordt uitputting van de grond voorkomen. Akkerbouwers stellen daarom jaarlijks een teeltplan op dat er voor zorgt dat niet ieder jaar op hetzelfde perceel hetzelfde gewas wordt verbouwd. Doorgaans bestaat het akkerbouwareaal voor een kwart deel uit graan, een kwart aardappelen, een kwart snijmaïs, een tiende suikerbieten en voor vijf procent uit uien.

Om tot het cijfer voor de opbrengst te komen wordt eerst een voorlopige oogstraming gemaakt. Deze inschatting van de opbrengst vindt plaats in de maanden augustus tot en met oktober. De cijfers van de definitieve oogstraming worden eind januari gepubliceerd.
Deze cijfers staan in deze tabel dan nog als voorlopig tot eind september in het jaar na het oogstjaar.

De opbrengsten per hectare zijn afgerond op 100 kilogram, de totale opbrengsten op 1000 kilogram.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2023.

Status van de cijfers
De gegevens over 2023 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 3 oktober 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Akkerbouwgewassen; productie, regio. Zie paragraaf 3.”

Toelichting onderwerpen

Beteelde oppervlakte
Oppervlakte cultuurgrond in gebruik voor de teelt.
Geoogste oppervlakte
Bij de voorlopige raming is dit in principe gelijk aan de beteelde
oppervlakte. Echter op basis van informatie van experts over verwachte
misoogst kan ook bij de voorlopige raming al een inschatting van de
vermoedelijk niet-oogstbare oppervlakte worden gemaakt. In dit geval is de
geoogste oppervlakte kleiner dan de beteelde oppervlakte.
Bij de definitieve oogstraming is dit de oppervlakte waarvan al
geoogst is of naar verwachting nog geoogst zal worden. Dat is dus de
oppervlakte waarop daadwerkelijk productie heeft plaatsgevonden. Dit kan
door omstandigheden (bijvoorbeeld wateroverlast) minder zijn dan de
oorspronkelijk beteelde oppervlakte.
Bruto opbrengst per ha
Bij de bepaling van de opbrengst per hectare (de gemiddelde opbrengst)
wordt alleen gerekend met de hectares die daadwerkelijk geoogst zijn of
nog geoogst zullen worden. Hectares die beteeld waren maar waarvan de
opbrengst verloren is gegaan (bijvoorbeeld door wateroverlast) tellen dus
niet mee.
De opbrengsten van korrelmaïs en corn cob mix zijn berekend in de situatie
waarin deze geoogste gewassen 35 procent vocht zouden bevatten. Bij
snijmaïs is dit gewicht berekend bij een vochtgehalte van 65 procent.
De opbrengst van graan (tarwe, gerst, haver, rogge en triticale) wordt in
de voorlopige raming bepaald als het bruto gewicht van de geoogste
korrels. In de definitieve raming is dit het gewicht in de situatie
waarin elke korrel 16 procent vocht zou bevatten.
Toelichting:
Graan met 16 procent vocht (of minder) is zodanig droog dat het zonder
problemen bewaard kan worden. Meer vocht zou betekenen dat het graan
eerst gedroogd moet worden voordat het opgeslagen kan worden. Dat drogen
kost geld en de bedrijven zullen dus bij voorkeur oogsten bij 16 procent
vochtgehalte. Maar dat lukt niet altijd; in werkelijkheid kan het graan
meer vocht bevatten. Om toch tot een goede schatting te komen van de
daadwerkelijke 'droge' opbrengst worden alle individuele opgaven van de
opbrengsten per hectare (waarvan ook het werkelijke vochtgehalte bekend
is) omgerekend naar de situatie met 16 procent vocht in de korrels.
Totale bruto opbrengst
Tot de totale opbrengst (totale bruto productie) behoort alles wat
geoogst is of (vermoedelijk) geoogst gaat worden. Tot de totale opbrengst
behoort ook dat deel van de productie dat om bijzondere redenen niet
geschikt is voor zijn oorspronkelijke bestemming. Dit geldt echter alleen
als het nog wel voor andere normale bedrijfsdoeleinden kan worden
aangewend (bijv. aardappelen, die alleen nog voor veevoeder te gebruiken
zijn). Hierdoor is de totale bruto opbrengst niet gelijk aan de
handelsproductie.
De opbrengsten van korrelmaïs en corn cob mix zijn berekend in de
situatie waarin deze geoogste gewassen 35 procent vocht zouden bevatten.
Bij snijmaïs is dit gewicht berekend bij een vochtgehalte van 65 procent.
De opbrengst van graan (tarwe, gerst, haver, rogge en triticale) wordt in
de voorlopige raming bepaald als het bruto gewicht van de geoogste
korrels. In de definitieve raming is dit het gewicht in de situatie
waarin elke korrel 16 procent vocht zou bevatten.
Toelichting:
Graan met 16 procent vocht (of minder) is zodanig droog dat het zonder
problemen bewaard kan worden. Meer vocht zou betekenen dat het graan
eerst gedroogd moet worden voordat het opgeslagen kan worden. Dat drogen
kost geld en de bedrijven zullen dus bij voorkeur oogsten bij 16 procent
vochtgehalte. Maar dat lukt niet altijd; in werkelijkheid kan het graan
meer vocht bevatten. Om toch tot een goede schatting te komen van de
daadwerkelijke 'droge' opbrengst worden alle individuele opgaven van de
opbrengsten per hectare (waarvan ook het werkelijke vochtgehalte bekend
is) omgerekend naar de situatie met 16 procent vocht in de korrels.