Arbeidsgehandicapten; geslacht en leeftijd, 2000-2013

Arbeidsgehandicapten; geslacht en leeftijd, 2000-2013

Kenmerken Geslacht Leeftijd Perioden Totaal bevolking 15 tot 65 jaar (x 1000)
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2000 7.187
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2001 na revisie 7.187
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2002 7.312
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2003 7.364
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2004 7.417
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005 7.455
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006 7.507
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007 7.653
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008 7.801
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2009 7.847
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2010 7.817
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2011 7.811
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2012 7.894
Totaal beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2013 7.939
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over wel en niet arbeidsgehandicapten in de werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 12 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 31 oktober 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Voor nieuwe cijfers over arbeidsgehandicapten zie de links in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking 15 tot 65 jaar
Alle mensen van 15 tot 65 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).