Geestelijke gezondheidszorg; exploitatie, 2000 - 2005

Bewerk tabel
Aantal instellingen, verlies - en winstgegevens (bedrijfsresultaat,
financiëel resultaat, voorzieningen, buitengewoon resultaat) en
2000 - 2005; 1998 - 1999.
Gewijzigd op 29 juni 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Geestelijke gezondheidszorg; exploitatie, 2000 - 2005

Instellingen Perioden Aantal instellingen (absoluut) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOverige netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenInkoopwaarde omzet (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenAfschrijv. op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Voeding- en hotelmatige kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Algemene kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Cliënt-/bewoner gebonden kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Onderhoud- en energiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Huur en operationele leasing kap.goed. (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Andere bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenOnttrekking aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget aanvaardbare kosten (mln euro) Wettelijk budgetOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budgetFinancieringsverschil boekjaar (mln euro)
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2000 130 2.580,1 2.331,8 2.219,9 111,8 248,3 244,5 3,9 2.516,3 . 1.673,5 1.375,0 51,9 246,6 124,7 718,1 196,2 96,6 99,6 521,9 126,3 171,0 57,4 82,3 65,7 19,2 63,8 6,5 74,5 -68,0 . . . . . -2,7 -6,9 2.234,8 2.219,9 14,9
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2001 121 2.851,4 2.561,9 2.423,4 138,5 289,5 286,1 3,4 2.780,8 . 1.852,1 1.508,4 59,0 284,7 137,6 791,1 203,4 114,6 88,8 587,7 141,2 201,4 63,5 92,4 70,8 18,4 70,6 6,4 78,9 -72,5 . . . . . -4,3 -6,2 2.470,2 2.423,4 46,8
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2002 117 3.186,6 2.852,0 2.716,7 135,3 334,6 321,5 13,1 3.102,2 . 2.066,9 1.673,4 71,1 322,4 143,3 891,9 223,7 118,5 105,2 668,2 161,0 226,4 74,1 97,0 80,5 29,2 84,5 6,0 75,7 -69,7 . . . . . 0,9 15,7 2.725,4 2.716,7 8,7
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2003 114 3.542,1 3.191,0 3.039,6 151,4 351,1 339,3 11,8 3.424,3 . 2.284,8 1.816,6 105,2 363,0 155,0 984,5 242,6 124,7 117,9 741,9 171,1 255,4 86,2 109,5 92,5 27,2 117,9 5,5 61,3 -55,8 . . . . . 2,7 64,7 3.051,3 3.039,6 11,7
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2004 102 3.752,5 3.420,4 3.274,0 146,4 332,0 321,7 10,4 3.652,2 . 2.477,9 2.054,5 151,1 272,3 161,1 1.013,1 239,3 116,5 122,8 773,8 177,2 264,7 91,8 122,9 98,2 18,9 100,2 6,6 67,4 -60,8 . . . . . -2,2 37,1 3.303,6 3.274,0 29,6
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2005 103 4.070,3 3.699,3 3.546,3 153,0 371,0 356,9 14,1 3.902,9 . 2.646,4 2.197,7 171,7 277,0 171,7 1.084,7 246,9 115,5 131,4 837,8 191,1 277,0 104,6 130,2 118,6 16,3 167,4 5,8 67,7 -61,9 . . . . . 2,6 108,1 3.538,1 3.546,3 -8,2
Geïntegreerde instellingen 2000 43 1.850,7 1.796,2 1.722,2 74,0 54,5 51,8 2,7 1.804,5 . 1.202,9 984,7 36,9 181,3 95,1 506,6 128,0 61,8 66,2 378,6 95,2 121,9 41,4 57,3 47,4 15,4 46,3 4,5 54,9 -50,4 . . . . . -3,3 -7,4 1.735,3 1.722,2 13,1
Geïntegreerde instellingen 2001 44 2.088,3 1.990,5 1.888,1 102,3 97,8 94,8 3,0 2.037,2 . 1.355,4 1.101,7 42,8 210,9 106,5 575,2 143,3 80,8 62,5 431,9 109,6 143,7 48,3 61,6 53,2 15,5 51,1 3,8 57,6 -53,8 . . . . . -1,2 -3,9 1.917,2 1.888,1 29,1
Geïntegreerde instellingen 2002 46 2.413,4 2.296,4 2.195,0 101,4 116,9 103,2 13,8 2.350,6 . 1.568,6 1.267,3 53,4 247,9 114,1 667,9 160,4 84,4 76,0 507,5 128,9 170,7 60,4 70,2 58,4 18,9 62,8 4,0 56,4 -52,4 . . . . . 3,6 13,9 2.191,9 2.195,0 -3,2
Geïntegreerde instellingen 2003 47 2.691,4 2.555,7 2.440,8 114,9 135,7 126,1 9,6 2.608,7 . 1.745,3 1.390,0 78,9 276,4 122,8 740,5 175,0 88,7 86,3 565,5 138,0 190,9 69,5 79,5 68,2 19,4 82,7 3,7 46,6 -42,9 . . . . . 1,6 41,4 2.452,0 2.440,8 11,2
Geïntegreerde instellingen 2004 48 2.984,7 2.857,7 2.733,2 124,5 127,0 118,3 8,7 2.913,8 . 1.992,0 1.658,0 122,1 211,9 134,3 787,5 183,6 86,6 97,0 603,9 146,0 206,9 73,5 95,3 75,2 6,9 70,9 4,0 49,8 -45,8 . . . . . -8,9 16,2 2.762,5 2.733,2 29,3
Geïntegreerde instellingen 2005 50 3.281,3 3.133,9 3.003,0 130,9 147,5 136,6 10,8 3.158,5 . 2.152,4 1.792,6 140,2 219,6 144,9 861,2 195,2 89,9 105,3 666,0 159,6 220,5 86,4 99,1 91,3 9,1 122,8 4,0 50,6 -46,6 . . . . . 2,9 79,1 2.997,2 3.003,0 -5,7
Psychiatrische ziekenhuizen 2000 31 442,3 303,9 290,7 13,2 138,4 137,3 1,1 428,9 . 283,5 235,6 9,3 38,6 20,7 124,7 42,8 21,1 21,7 81,9 20,6 25,9 11,6 16,5 5,9 1,4 13,4 1,4 14,8 -13,4 . . . . . 0,3 0,3 289,6 290,7 -1,1
Psychiatrische ziekenhuizen 2001 28 476,7 322,5 310,2 12,4 154,2 153,0 1,2 460,2 . 306,9 250,7 10,4 45,8 22,1 131,1 38,4 22,9 15,5 92,7 22,2 31,6 11,7 21,0 5,5 0,7 16,6 1,8 16,3 -14,5 . . . . . -2,3 -0,2 318,9 310,2 8,7
Psychiatrische ziekenhuizen 2002 25 459,1 285,1 274,6 10,5 173,9 174,1 -0,2 441,3 . 298,0 241,9 11,1 45,0 19,5 123,9 38,9 22,8 16,1 85,0 19,1 26,8 10,1 16,5 8,8 3,7 17,8 1,3 14,1 -12,8 . . . . . -2,2 2,7 281,0 274,6 6,4
Psychiatrische ziekenhuizen 2003 23 493,3 307,9 295,4 12,5 185,4 183,4 2,1 477,1 . 320,7 251,1 16,7 52,9 22,4 134,0 40,6 24,0 16,6 93,4 20,0 29,3 12,0 18,6 9,3 4,2 16,3 1,1 11,2 -10,1 . . . . . 0,4 6,6 299,0 295,4 3,5
Psychiatrische ziekenhuizen 2004 21 480,1 290,3 281,1 9,1 189,9 189,6 0,2 461,0 . 316,2 258,1 19,2 38,9 18,8 125,8 36,8 20,7 16,1 89,0 18,3 29,1 14,0 16,2 7,4 3,9 19,1 1,9 14,7 -12,9 . . . . . 6,2 12,4 280,5 281,1 -0,6
Psychiatrische ziekenhuizen 2005 20 462,8 254,0 244,3 9,7 208,8 205,9 2,9 439,5 . 297,4 243,2 19,2 35,1 17,7 124,3 33,4 17,3 16,1 90,9 17,6 26,4 14,5 16,8 9,6 6,1 23,3 1,1 14,1 -13,1 . . . . . -0,5 9,8 247,5 244,3 3,2
RIBW'en 2000 23 105,3 101,3 97,3 4,0 4,0 4,2 -0,2 101,9 . 59,0 47,4 1,8 9,8 4,6 38,3 9,1 5,4 3,7 29,2 7,8 8,4 1,8 5,0 4,7 1,5 3,4 0,2 3,4 -3,2 . . . . . 0,0 0,1 99,3 97,3 2,0
RIBW'en 2001 22 118,8 117,2 111,7 5,5 1,6 2,5 -0,9 116,4 . 68,4 54,7 2,0 11,7 4,8 43,1 8,2 4,5 3,7 34,9 8,2 11,3 1,4 7,0 6,6 0,4 2,4 0,3 2,9 -2,6 . . . . . -1,1 -1,2 115,4 111,7 3,7
RIBW'en 2002 21 139,1 134,5 129,3 5,2 4,6 4,7 -0,1 137,4 . 78,0 62,1 2,6 13,3 5,0 54,3 11,2 5,2 6,0 43,1 10,4 12,7 1,7 7,5 7,3 3,5 1,7 0,3 2,9 -2,6 . . . . . -0,7 -1,6 135,0 129,3 5,7
RIBW'en 2003 21 170,4 167,1 160,9 6,3 3,3 3,4 -0,1 160,1 . 91,4 71,6 4,0 15,8 5,6 63,1 14,4 6,6 7,8 48,7 10,7 16,5 2,4 8,9 8,9 1,3 10,3 0,3 2,0 -1,7 . . . . . 0,5 9,1 160,8 160,9 0,0
RIBW'en 2004 20 185,6 180,3 174,0 6,3 5,3 3,8 1,5 175,8 . 103,4 82,4 5,8 15,2 5,7 66,7 12,6 6,8 5,8 54,1 11,8 18,1 2,3 10,1 10,5 1,3 9,8 0,4 2,6 -2,1 . . . . . 0,6 8,3 175,2 174,0 1,2
RIBW'en 2005 21 219,8 216,1 208,3 7,9 3,7 3,4 0,3 204,2 . 123,7 100,6 7,3 15,8 6,3 74,2 11,7 4,9 6,8 62,5 13,0 19,3 3,1 12,7 13,4 0,9 15,6 0,5 2,4 -2,0 . . . . . 0,0 13,7 204,6 208,3 -3,7
RIAGG'en 2000 19 126,7 121,4 109,8 11,6 5,3 5,1 0,2 125,7 . 89,3 75,2 2,5 11,6 3,2 33,2 10,9 4,8 6,1 22,3 1,7 10,6 1,6 2,0 5,9 0,5 1,0 0,3 1,0 -0,7 . . . . . -0,8 -0,6 110,6 109,8 0,8
RIAGG'en 2001 17 126,1 125,1 113,3 11,7 1,0 0,9 0,1 128,1 . 93,9 78,6 2,9 12,4 3,5 30,7 10,2 5,0 5,2 20,5 0,8 11,2 1,0 1,7 4,7 1,1 -2,0 0,4 1,9 -1,5 . . . . . 0,1 -3,4 118,7 113,3 5,4
RIAGG'en 2002 15 131,0 129,8 117,8 12,0 1,2 1,6 -0,3 129,2 . 91,7 76,5 3,2 12,0 4,0 33,5 10,3 4,9 5,4 23,2 1,6 11,8 0,9 1,5 5,0 2,4 1,8 0,4 2,0 -1,7 . . . . . 0,3 0,4 117,5 117,8 -0,3
RIAGG'en 2003 14 152,3 150,6 142,5 8,2 1,6 1,3 0,3 143,5 . 102,3 84,0 4,5 13,8 3,7 37,7 10,6 4,7 5,9 27,1 1,9 15,2 1,2 1,6 5,4 1,8 8,8 0,4 1,4 -1,0 . . . . . 0,1 7,9 139,5 142,5 -3,0
RIAGG'en 2004 8 90,5 90,3 84,8 5,6 0,2 0,2 0,0 90,2 . 58,7 49,7 3,6 5,4 2,0 29,4 5,4 2,0 3,4 24,0 0,9 9,2 1,8 1,1 4,5 6,6 0,3 0,2 0,3 0,0 . . . . . -0,2 0,1 84,4 84,8 -0,3
RIAGG'en 2005 7 93,5 92,6 88,7 3,8 0,9 0,9 0,0 88,4 . 64,4 54,6 4,6 5,2 2,5 21,5 5,6 3,0 2,7 15,9 0,7 9,4 0,3 1,4 3,9 0,2 5,2 0,3 0,5 -0,2 . . . . . 0,1 5,1 86,7 88,7 -2,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2000 14 55,1 9,0 0,0 9,0 46,1 46,1 0,1 55,3 . 38,9 32,2 1,3 5,4 1,1 15,3 5,3 3,4 1,9 10,0 1,0 4,1 1,1 1,5 1,9 0,4 -0,2 0,1 0,3 -0,2 . . . . . 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2001 10 41,5 6,6 0,0 6,6 34,8 34,8 0,0 39,0 . 27,7 22,8 0,9 4,0 0,7 10,6 3,1 1,3 1,8 7,5 0,4 3,5 1,1 1,1 0,7 0,7 2,5 0,0 0,1 -0,1 . . . . . 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2002 10 44,1 6,2 0,0 6,2 37,9 37,9 0,0 43,6 . 30,8 25,6 0,9 4,3 0,7 12,0 2,8 1,2 1,6 9,2 0,9 4,3 1,0 1,3 1,1 0,6 0,5 0,1 0,3 -0,2 . . . . . 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2003 9 34,8 9,7 0,0 9,7 25,1 25,1 0,0 34,9 . 25,0 19,9 1,1 4,0 0,6 9,4 2,0 0,8 1,2 7,4 0,6 3,5 1,1 0,9 0,7 0,6 -0,2 0,0 0,1 -0,1 . . . . . 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2004 5 11,5 1,8 0,9 0,9 9,7 9,7 0,0 11,4 . 7,6 6,2 0,4 1,0 0,3 3,6 0,8 0,3 0,5 2,8 0,2 1,4 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 . . . . . 0,0 0,1 0,9 0,9 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2005 5 12,7 2,7 2,0 0,7 10,0 10,0 0,0 12,4 . 8,5 6,8 0,5 1,2 0,4 3,5 0,9 0,4 0,6 2,6 0,1 1,5 0,2 0,3 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 . . . . . 0,0 0,4 2,0 2,0 0,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens