Geestelijke gezondheidszorg; exploitatie, 2000 - 2005

Geestelijke gezondheidszorg; exploitatie, 2000 - 2005

Instellingen Perioden Aantal instellingen (absoluut) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Afschrijv. op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Voeding- en hotelmatige kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Algemene kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Cliënt-/bewoner gebonden kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Onderhoud- en energiekosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Huur en operationele leasing kap.goed. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Andere bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Onttrekking aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget aanvaardbare kosten (mln euro) Wettelijk budget Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget Financieringsverschil boekjaar (mln euro)
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2000 130 2.580,1 2.331,8 2.219,9 111,8 248,3 244,5 3,9 2.516,3 . 1.673,5 1.375,0 51,9 246,6 124,7 718,1 196,2 96,6 99,6 521,9 126,3 171,0 57,4 82,3 65,7 19,2 63,8 6,5 74,5 -68,0 . . . . . -2,7 -6,9 2.234,8 2.219,9 14,9
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2001 121 2.851,4 2.561,9 2.423,4 138,5 289,5 286,1 3,4 2.780,8 . 1.852,1 1.508,4 59,0 284,7 137,6 791,1 203,4 114,6 88,8 587,7 141,2 201,4 63,5 92,4 70,8 18,4 70,6 6,4 78,9 -72,5 . . . . . -4,3 -6,2 2.470,2 2.423,4 46,8
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2002 117 3.186,6 2.852,0 2.716,7 135,3 334,6 321,5 13,1 3.102,2 . 2.066,9 1.673,4 71,1 322,4 143,3 891,9 223,7 118,5 105,2 668,2 161,0 226,4 74,1 97,0 80,5 29,2 84,5 6,0 75,7 -69,7 . . . . . 0,9 15,7 2.725,4 2.716,7 8,7
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2003 114 3.542,1 3.191,0 3.039,6 151,4 351,1 339,3 11,8 3.424,3 . 2.284,8 1.816,6 105,2 363,0 155,0 984,5 242,6 124,7 117,9 741,9 171,1 255,4 86,2 109,5 92,5 27,2 117,9 5,5 61,3 -55,8 . . . . . 2,7 64,7 3.051,3 3.039,6 11,7
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2004 102 3.752,5 3.420,4 3.274,0 146,4 332,0 321,7 10,4 3.652,2 . 2.477,9 2.054,5 151,1 272,3 161,1 1.013,1 239,3 116,5 122,8 773,8 177,2 264,7 91,8 122,9 98,2 18,9 100,2 6,6 67,4 -60,8 . . . . . -2,2 37,1 3.303,6 3.274,0 29,6
Totaal geestelijke gezondheidszorg 2005 103 4.070,3 3.699,3 3.546,3 153,0 371,0 356,9 14,1 3.902,9 . 2.646,4 2.197,7 171,7 277,0 171,7 1.084,7 246,9 115,5 131,4 837,8 191,1 277,0 104,6 130,2 118,6 16,3 167,4 5,8 67,7 -61,9 . . . . . 2,6 108,1 3.538,1 3.546,3 -8,2
Geïntegreerde instellingen 2000 43 1.850,7 1.796,2 1.722,2 74,0 54,5 51,8 2,7 1.804,5 . 1.202,9 984,7 36,9 181,3 95,1 506,6 128,0 61,8 66,2 378,6 95,2 121,9 41,4 57,3 47,4 15,4 46,3 4,5 54,9 -50,4 . . . . . -3,3 -7,4 1.735,3 1.722,2 13,1
Geïntegreerde instellingen 2001 44 2.088,3 1.990,5 1.888,1 102,3 97,8 94,8 3,0 2.037,2 . 1.355,4 1.101,7 42,8 210,9 106,5 575,2 143,3 80,8 62,5 431,9 109,6 143,7 48,3 61,6 53,2 15,5 51,1 3,8 57,6 -53,8 . . . . . -1,2 -3,9 1.917,2 1.888,1 29,1
Geïntegreerde instellingen 2002 46 2.413,4 2.296,4 2.195,0 101,4 116,9 103,2 13,8 2.350,6 . 1.568,6 1.267,3 53,4 247,9 114,1 667,9 160,4 84,4 76,0 507,5 128,9 170,7 60,4 70,2 58,4 18,9 62,8 4,0 56,4 -52,4 . . . . . 3,6 13,9 2.191,9 2.195,0 -3,2
Geïntegreerde instellingen 2003 47 2.691,4 2.555,7 2.440,8 114,9 135,7 126,1 9,6 2.608,7 . 1.745,3 1.390,0 78,9 276,4 122,8 740,5 175,0 88,7 86,3 565,5 138,0 190,9 69,5 79,5 68,2 19,4 82,7 3,7 46,6 -42,9 . . . . . 1,6 41,4 2.452,0 2.440,8 11,2
Geïntegreerde instellingen 2004 48 2.984,7 2.857,7 2.733,2 124,5 127,0 118,3 8,7 2.913,8 . 1.992,0 1.658,0 122,1 211,9 134,3 787,5 183,6 86,6 97,0 603,9 146,0 206,9 73,5 95,3 75,2 6,9 70,9 4,0 49,8 -45,8 . . . . . -8,9 16,2 2.762,5 2.733,2 29,3
Geïntegreerde instellingen 2005 50 3.281,3 3.133,9 3.003,0 130,9 147,5 136,6 10,8 3.158,5 . 2.152,4 1.792,6 140,2 219,6 144,9 861,2 195,2 89,9 105,3 666,0 159,6 220,5 86,4 99,1 91,3 9,1 122,8 4,0 50,6 -46,6 . . . . . 2,9 79,1 2.997,2 3.003,0 -5,7
Psychiatrische ziekenhuizen 2000 31 442,3 303,9 290,7 13,2 138,4 137,3 1,1 428,9 . 283,5 235,6 9,3 38,6 20,7 124,7 42,8 21,1 21,7 81,9 20,6 25,9 11,6 16,5 5,9 1,4 13,4 1,4 14,8 -13,4 . . . . . 0,3 0,3 289,6 290,7 -1,1
Psychiatrische ziekenhuizen 2001 28 476,7 322,5 310,2 12,4 154,2 153,0 1,2 460,2 . 306,9 250,7 10,4 45,8 22,1 131,1 38,4 22,9 15,5 92,7 22,2 31,6 11,7 21,0 5,5 0,7 16,6 1,8 16,3 -14,5 . . . . . -2,3 -0,2 318,9 310,2 8,7
Psychiatrische ziekenhuizen 2002 25 459,1 285,1 274,6 10,5 173,9 174,1 -0,2 441,3 . 298,0 241,9 11,1 45,0 19,5 123,9 38,9 22,8 16,1 85,0 19,1 26,8 10,1 16,5 8,8 3,7 17,8 1,3 14,1 -12,8 . . . . . -2,2 2,7 281,0 274,6 6,4
Psychiatrische ziekenhuizen 2003 23 493,3 307,9 295,4 12,5 185,4 183,4 2,1 477,1 . 320,7 251,1 16,7 52,9 22,4 134,0 40,6 24,0 16,6 93,4 20,0 29,3 12,0 18,6 9,3 4,2 16,3 1,1 11,2 -10,1 . . . . . 0,4 6,6 299,0 295,4 3,5
Psychiatrische ziekenhuizen 2004 21 480,1 290,3 281,1 9,1 189,9 189,6 0,2 461,0 . 316,2 258,1 19,2 38,9 18,8 125,8 36,8 20,7 16,1 89,0 18,3 29,1 14,0 16,2 7,4 3,9 19,1 1,9 14,7 -12,9 . . . . . 6,2 12,4 280,5 281,1 -0,6
Psychiatrische ziekenhuizen 2005 20 462,8 254,0 244,3 9,7 208,8 205,9 2,9 439,5 . 297,4 243,2 19,2 35,1 17,7 124,3 33,4 17,3 16,1 90,9 17,6 26,4 14,5 16,8 9,6 6,1 23,3 1,1 14,1 -13,1 . . . . . -0,5 9,8 247,5 244,3 3,2
RIBW'en 2000 23 105,3 101,3 97,3 4,0 4,0 4,2 -0,2 101,9 . 59,0 47,4 1,8 9,8 4,6 38,3 9,1 5,4 3,7 29,2 7,8 8,4 1,8 5,0 4,7 1,5 3,4 0,2 3,4 -3,2 . . . . . 0,0 0,1 99,3 97,3 2,0
RIBW'en 2001 22 118,8 117,2 111,7 5,5 1,6 2,5 -0,9 116,4 . 68,4 54,7 2,0 11,7 4,8 43,1 8,2 4,5 3,7 34,9 8,2 11,3 1,4 7,0 6,6 0,4 2,4 0,3 2,9 -2,6 . . . . . -1,1 -1,2 115,4 111,7 3,7
RIBW'en 2002 21 139,1 134,5 129,3 5,2 4,6 4,7 -0,1 137,4 . 78,0 62,1 2,6 13,3 5,0 54,3 11,2 5,2 6,0 43,1 10,4 12,7 1,7 7,5 7,3 3,5 1,7 0,3 2,9 -2,6 . . . . . -0,7 -1,6 135,0 129,3 5,7
RIBW'en 2003 21 170,4 167,1 160,9 6,3 3,3 3,4 -0,1 160,1 . 91,4 71,6 4,0 15,8 5,6 63,1 14,4 6,6 7,8 48,7 10,7 16,5 2,4 8,9 8,9 1,3 10,3 0,3 2,0 -1,7 . . . . . 0,5 9,1 160,8 160,9 0,0
RIBW'en 2004 20 185,6 180,3 174,0 6,3 5,3 3,8 1,5 175,8 . 103,4 82,4 5,8 15,2 5,7 66,7 12,6 6,8 5,8 54,1 11,8 18,1 2,3 10,1 10,5 1,3 9,8 0,4 2,6 -2,1 . . . . . 0,6 8,3 175,2 174,0 1,2
RIBW'en 2005 21 219,8 216,1 208,3 7,9 3,7 3,4 0,3 204,2 . 123,7 100,6 7,3 15,8 6,3 74,2 11,7 4,9 6,8 62,5 13,0 19,3 3,1 12,7 13,4 0,9 15,6 0,5 2,4 -2,0 . . . . . 0,0 13,7 204,6 208,3 -3,7
RIAGG'en 2000 19 126,7 121,4 109,8 11,6 5,3 5,1 0,2 125,7 . 89,3 75,2 2,5 11,6 3,2 33,2 10,9 4,8 6,1 22,3 1,7 10,6 1,6 2,0 5,9 0,5 1,0 0,3 1,0 -0,7 . . . . . -0,8 -0,6 110,6 109,8 0,8
RIAGG'en 2001 17 126,1 125,1 113,3 11,7 1,0 0,9 0,1 128,1 . 93,9 78,6 2,9 12,4 3,5 30,7 10,2 5,0 5,2 20,5 0,8 11,2 1,0 1,7 4,7 1,1 -2,0 0,4 1,9 -1,5 . . . . . 0,1 -3,4 118,7 113,3 5,4
RIAGG'en 2002 15 131,0 129,8 117,8 12,0 1,2 1,6 -0,3 129,2 . 91,7 76,5 3,2 12,0 4,0 33,5 10,3 4,9 5,4 23,2 1,6 11,8 0,9 1,5 5,0 2,4 1,8 0,4 2,0 -1,7 . . . . . 0,3 0,4 117,5 117,8 -0,3
RIAGG'en 2003 14 152,3 150,6 142,5 8,2 1,6 1,3 0,3 143,5 . 102,3 84,0 4,5 13,8 3,7 37,7 10,6 4,7 5,9 27,1 1,9 15,2 1,2 1,6 5,4 1,8 8,8 0,4 1,4 -1,0 . . . . . 0,1 7,9 139,5 142,5 -3,0
RIAGG'en 2004 8 90,5 90,3 84,8 5,6 0,2 0,2 0,0 90,2 . 58,7 49,7 3,6 5,4 2,0 29,4 5,4 2,0 3,4 24,0 0,9 9,2 1,8 1,1 4,5 6,6 0,3 0,2 0,3 0,0 . . . . . -0,2 0,1 84,4 84,8 -0,3
RIAGG'en 2005 7 93,5 92,6 88,7 3,8 0,9 0,9 0,0 88,4 . 64,4 54,6 4,6 5,2 2,5 21,5 5,6 3,0 2,7 15,9 0,7 9,4 0,3 1,4 3,9 0,2 5,2 0,3 0,5 -0,2 . . . . . 0,1 5,1 86,7 88,7 -2,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2000 14 55,1 9,0 0,0 9,0 46,1 46,1 0,1 55,3 . 38,9 32,2 1,3 5,4 1,1 15,3 5,3 3,4 1,9 10,0 1,0 4,1 1,1 1,5 1,9 0,4 -0,2 0,1 0,3 -0,2 . . . . . 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2001 10 41,5 6,6 0,0 6,6 34,8 34,8 0,0 39,0 . 27,7 22,8 0,9 4,0 0,7 10,6 3,1 1,3 1,8 7,5 0,4 3,5 1,1 1,1 0,7 0,7 2,5 0,0 0,1 -0,1 . . . . . 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2002 10 44,1 6,2 0,0 6,2 37,9 37,9 0,0 43,6 . 30,8 25,6 0,9 4,3 0,7 12,0 2,8 1,2 1,6 9,2 0,9 4,3 1,0 1,3 1,1 0,6 0,5 0,1 0,3 -0,2 . . . . . 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2003 9 34,8 9,7 0,0 9,7 25,1 25,1 0,0 34,9 . 25,0 19,9 1,1 4,0 0,6 9,4 2,0 0,8 1,2 7,4 0,6 3,5 1,1 0,9 0,7 0,6 -0,2 0,0 0,1 -0,1 . . . . . 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2004 5 11,5 1,8 0,9 0,9 9,7 9,7 0,0 11,4 . 7,6 6,2 0,4 1,0 0,3 3,6 0,8 0,3 0,5 2,8 0,2 1,4 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 . . . . . 0,0 0,1 0,9 0,9 0,0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 2005 5 12,7 2,7 2,0 0,7 10,0 10,0 0,0 12,4 . 8,5 6,8 0,5 1,2 0,4 3,5 0,9 0,4 0,6 2,6 0,1 1,5 0,2 0,3 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 . . . . . 0,0 0,4 2,0 2,0 0,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal instellingen, verlies - en winstgegevens (bedrijfsresultaat,
financiëel resultaat, voorzieningen, buitengewoon resultaat) en
2000 - 2005; 1998 - 1999.
Gewijzigd op 29 juni 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten uit de normale bedrijfsvoering, oftewel de som van
opbrengsten ter dekking van wettelijk budget, aanvaardbare kosten en
overige bedrijfsopbrengsten (zoals overheidssubsidies en eigen
betalingen door de cliënten). Exclusief financiële en buitengewone baten.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Som van de opbrengsten ter dekking wettelijk budget (in het geval van
gebudgetteerde zorginstellingen en overige opbrengsten zorg- en
dienstverlening (= netto-omzet).
Totaal netto omzet
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Overige netto omzet
Opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening, opbrengsten uit
dienstverlening en opbrengsten uit zorg in opdracht van andere
instellingen.
Overige bedrijfsopbrengsten
Som van subsidies en bijdragen en overige bedrijfsopbrengsten niet eerder
genoemd. Exclusief ontvangen ziekengelden (zie arbeidskosten).
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en bijdragen
Loonkostensubsidies en andere subsidies van Rijk, provincies, gemeenten
en dergelijke.
De subsidies en bijdragen in het jaar 2000 zijn bij de totale geeste-
lijke gezondheidszorg (245 mln. euro) inclusief 71 mln. euro gemeente-
lijke subsidie voor ambulante verslavingszorg en bij Psychiatrische
ziekenhuizen (137 mln. euro) inclusief 131 mln. euro subsidie van het
Ministerie van Justitie aan TBS-instellingen.
Voor 2001 zijn de subsidies en bijdragen totale geestelijke
gezondheidszorg (286 mln. euro) inclusief 80 mln. euro gemeentelijke
subsidie voor ambulante verslavingszorg en bij Psychiatrische zieken-
huizen (153 mln. euro) inclusief 151 mln euro subsidie van het Mini-
sterie van Justitie aan TBS-instellingen.
Voor 2002 zijn de subsidies en bijdragen totale geestelijke
gezondheidszorg (322 mln. euro) inclusief 105 mln euro gemeentelijke
subsidie voor ambulante verslavingszorg en bij Psychiatrische zieken-
huizen (174 mln. euro) inclusief 170 mln. euro subsidie van het Mini-
sterie van Justitie aan TBS-instellingen.
Voor 2003 zijn de subsidies en bijdragen totale geestelijke
gezondheidszorg (339 mln. euro) inclusief 106 mln. euro gemeentelijke
subsidie voor ambulante verslavingszorg en bij Psychiatrische zieken-
huizen (183 mln. euro) inclusief 178 mln. euro subsidie van het Mini-
sterie van Justitie aan TBS-instellingen.
Voor 2004 zijn de subsidies en bijdragen totale geestelijke
gezondheidszorg (320 mln. euro) inclusief 80 mln. euro gemeentelijke
subsidie voor ambulante verslavingszorg en bij Psychiatrische zieken-
huizen (190 mln. euro) inclusief 187mln. euro subsidie van het Mini-
sterie van Justitie aan TBS-instellingen.
Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g.
Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed en
dergelijke.
Bedrijfslasten
Het totaal van de lasten die zijn gemaakt voor de normale
bedrijfsvoering. Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
De waarde van verbruikte voedings-, genees- en hulpmiddelen en overige
grond- en hulpstoffen (zoals linnengoed) is niet expliciet bekend voor
deze zorginstellingen. Het verbruik wordt als impliciet onderdeel
opgenomen bij de voeding- en hotelmatige kosten en cliënt-/bewonersge-
bonden kosten.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Som van bruto lonen en salarissen, pensioenlasten en werkgeversaandeel
sociale voorzieningen en overige sociale lasten (na aftrek van ontvangen
ziekengelden).
Lonen en salarissen
Pensioenlasten
Sociale lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Werkgeversaandeel in sociale voorzieningen, alsmede bijdragen aan
ziektekostenregelingen, verhuiskosten, kosten van kinderopvang e.d.
Tot en met 2003 waren de sociale lasten inclusief vergoedingen aan
personeel, uitplaatsingkosten en kosten van kinderopvang.
Om de cijfers vergelijkbaar te maken zijn deze kosten overgeplaatst
van sociale lasten naar overige personeelskosten.
Afschrijv. op vaste activa
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa.
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere hotelmatige
kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en
gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
Som van de kosten voor uitzendkrachten e.d., opleidingskosten en overige
personeelskosten (zoals kosten kantine, Arbodienst en werving).
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.
Overige personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang e.d. voor
personeel.
Overige bedrijfslasten n.e.g.
Totaal overige bedrijfslasten n.e.g.
Voeding- en hotelmatige kosten
Behalve de kosten van maaltijdverstrekkingen (voeding) zijn er andere
hotelmatige kosten zoals kosten van huishouding, linnenvoorziening en
vervoer van cliënten.
Algemene kosten
Kosten van administratie en registratie, communicatiekosten,
beheerskosten, zakelijke lasten, verzekeringen en dergelijke.
Cliënt-/bewoner gebonden kosten
Kosten van onderzoek, behandeling (incl. medicijnen), verpleging,
verzorging, instrumentarium en apparatuur.
Onderhoud- en energiekosten
Energiekosten en onderhoudskosten van terreinen, gebouwen, installaties.
Huur en operationele leasing kap.goed.
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen.
Andere bedrijfslasten
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten.
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten van normale
bedrijfsvoering. Exclusief saldo financiële en buitengewone baten en
lasten.
Financieel resultaat
Financiële baten
Ontvangen rente, dividenden en overige financiële baten.
Financiële lasten
Betaalde rente, kosten van leningen en overige financiële lasten.
Financieel resultaat
Verschil tussen financiële baten en financiële lasten.
Saldo voorzieningen
Onttrekking aan voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen
Saldo voorzieningen
Verschil tussen onttrekkingen voorzieningen en toevoegingen
voorzieningen. Bij deze categorie instellingen zijn de onttrekkingen en
toevoegingen onbekend.
Toevoegingen en onttrekkingen worden rechtstreeks op de kostenrekeningen
geboekt.
Buitengewoon resultaat
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
Verschil tussen buitengewone baten en buitengewone lasten. Dit betreffen
baten en lasten die niets te maken hebben met de normale bedrijfsvoering.
Resultaat voor belastingen
Wettelijk budget
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Bedrag toegekend door het College Tarieven Gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o. via de Wet Tarieven Gezondheidszorg op basis van een
raming van de kosten. Op basis van deze raming worden de tarieven
vastgesteld die de instelling per zorgprestatie in rekening mag brengen.
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten
ter dekking van het budget.
Financieringsverschil boekjaar
Verschil tussen 'Wettelijk budget aanvaardbare kosten' en 'Opbrengsten
ter dekking van het wettelijk budget'.