Mestproductie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio, 1994 - 2009


De tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden
hoeveelheid stikstof en fosfaat. De productie van de beide mineralen wordt
getoond in klassen (kg per hectare) met daarbij de verdeling van de
landbouwbedrijven over deze klassen. Ook wordt de mestproductie vergeleken
met de plaatsingsruimte volgens de geldende gebruiksnormen en volgens de
gebruiksnormen bij evenwichtsbemesting (geldig vanaf 2015).
Deze tabel is stopgezet en vervangen door de nieuwe tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=80885NED"
>Dierlijke mest; mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype.
In de nieuwe tabel zijn de gasvormige stikstofverliezen voor alle
jaren herberekend met de nieuwe geharmoniseerde berekeningsmethodiek van
de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Daarnaast is de vergelijking van
de mestproductie met de gebruiksnormen bij evenwichtsbemesting komen te
vervallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Wijzigingen per 1 december 2010:
De definitieve cijfers over 2009 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel stopgezet per 28 februari 2011.

Mestproductie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio, 1994 - 2009

Bedrijfstype (NEG) Regio's Perioden MestproductieTotaal mestproductie (mln kg) MestproductieDunne mest (mln kg) MestproductieVaste mest (mln kg) Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Gasvormige stikstofverliezenGasvormige verliezen in stal en opslagTotaal gasvormige stikstofverliezen (1 000 kg) StikstofproductieTotaal stikstofproductie (1 000 kg) FosfaatproductieTotaal fosfaatproductie (1 000 kg) Geldende gebruiksnormen dierlijke mestBedrijven zonder overproductie mineralenAandeel bedrijven zonder overproductie (%) Geldende gebruiksnormen dierlijke mestBedrijven met overproductie mineralenAandeel bedrijven met overproductie (%) Gebruiksnormen dierlijke mest 2015Bedrijven zonder overproductie mineralenAandeel bedrijven zonder overproductie (%) Gebruiksnormen dierlijke mest 2015Bedrijven met overproductie mineralenAandeel bedrijven met overproductie (%)
Landbouwbedrijven totaal Nederland 2000 75.560 71.943 3.617 549.075 101.054 448.021 190.924 75 25 57 43
Landbouwbedrijven totaal Nederland 2005 70.117 66.649 3.469 478.843 68.954 409.889 169.679 71 29 62 38
Landbouwbedrijven totaal Nederland 2008 71.277 67.806 3.471 491.346 65.676 425.670 175.928 66 34 64 36
Landbouwbedrijven totaal Nederland 2009 72.703 69.410 3.292 484.249 66.545 417.704 174.831 67 33 66 34
Graasdierbedrijven totaal Nederland 2000 55.821 54.168 1.653 346.816 44.664 302.152 105.754 73 27 40 60
Graasdierbedrijven totaal Nederland 2005 53.765 52.038 1.727 304.852 30.616 274.236 96.860 65 35 49 51
Graasdierbedrijven totaal Nederland 2008 54.570 52.899 1.671 306.882 31.399 275.483 98.668 55 45 52 48
Graasdierbedrijven totaal Nederland 2009 55.930 54.335 1.595 299.870 32.244 267.626 95.645 59 41 56 44
Hokdierbedrijven totaal Nederland 2000 16.105 14.587 1.519 168.749 48.954 119.795 72.746 2 98 1 99
Hokdierbedrijven totaal Nederland 2005 12.861 11.590 1.271 143.247 32.813 110.434 61.119 1 99 1 99
Hokdierbedrijven totaal Nederland 2008 13.400 12.077 1.324 154.299 29.256 125.044 65.888 1 99 1 99
Hokdierbedrijven totaal Nederland 2009 13.633 12.293 1.340 156.863 29.711 127.152 68.729 1 99 1 99
Overig landbouwbedrijven totaal Nederland 2000 3.634 3.189 446 33.510 7.436 26.074 12.423 97 3 94 6
Overig landbouwbedrijven totaal Nederland 2005 3.492 3.021 471 30.744 5.525 25.219 11.701 96 4 94 6
Overig landbouwbedrijven totaal Nederland 2008 3.306 2.830 476 30.165 5.022 25.143 11.372 95 5 95 5
Overig landbouwbedrijven totaal Nederland 2009 3.140 2.782 358 27.515 4.590 22.925 10.457 95 5 95 5
Bron: CBS
Verklaring van tekens