Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.700 1.273,39 58,65
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.600 967,87 51,97
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.000 774,37 27,35
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.600 725,80 27,95
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.300 730,90 26,87
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.900 717,92 27,72
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 159.100 693,95 26,93
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 153.500 688,77 26,56
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 138.300 678,70 26,02
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.800 1.265,01 58,21
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.200 963,46 50,95
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.700 770,97 26,36
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.800 722,96 26,98
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.300 728,10 25,94
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.400 715,01 26,75
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.000 691,11 25,97
Stationaire bronnen, totaal 2019 119.100 685,89 25,62
Stationaire bronnen, totaal 2020 108.300 676,13 25,20
Energiesector 1990 52.800 80,02 0,42
Energiesector 2000 62.600 41,15 0,42
Energiesector 2010 64.400 38,54 0,51
Energiesector 2015 65.900 30,92 0,62
Energiesector 2016 64.100 29,22 0,59
Energiesector 2017 59.900 25,64 0,53
Energiesector 2018 56.100 23,05 0,47
Energiesector 2019 53.900 23,13 0,48
Energiesector 2020 44.200 22,20 0,44
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.300 14,00 23,83
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.400 14,81 23,17
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.700 14,82 5,23
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.400 14,55 5,51
Nijverheid (geen energiesector) 2016 31.900 14,70 4,83
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.700 15,03 5,12
Nijverheid (geen energiesector) 2018 33.300 14,53 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2019 31.800 15,10 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2020 32.300 16,20 4,24
Particulier huishouden 1990 20.900 22,09 0,21
Particulier huishouden 2000 20.700 20,12 0,28
Particulier huishouden 2010 23.400 20,63 0,36
Particulier huishouden 2015 16.500 15,27 0,35
Particulier huishouden 2016 17.200 15,64 0,36
Particulier huishouden 2017 16.700 15,13 0,35
Particulier huishouden 2018 16.600 14,95 0,38
Particulier huishouden 2019 16.000 14,36 0,37
Particulier huishouden 2020 15.300 13,70 0,36
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 8.000 589,57 32,41
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.600 499,79 25,80
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.700 514,45 19,30
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.600 528,10 19,50
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.500 541,13 19,12
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.600 539,99 19,71
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.800 523,11 19,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 7.800 522,15 19,08
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 7.500 518,70 19,13
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.900 8,38 0,44
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.400 4,41 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.300 3,40 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.800 2,83 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2016 34.000 2,79 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.500 2,92 0,97
Mobiele bronnen; totaal 2018 35.000 2,84 0,97
Mobiele bronnen; totaal 2019 34.400 2,88 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2020 30.000 2,57 0,82
Wegverkeer 1990 26.600 7,80 0,34
Wegverkeer 2000 31.500 3,78 0,90
Wegverkeer 2010 32.900 2,94 0,89
Wegverkeer 2015 28.800 2,45 0,88
Wegverkeer 2016 29.100 2,43 0,85
Wegverkeer 2017 29.800 2,58 0,89
Wegverkeer 2018 30.100 2,51 0,89
Wegverkeer 2019 29.500 2,56 0,87
Wegverkeer 2020 25.300 2,28 0,75
Scheepvaart 1990 700 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 800 0,11 0,02
Scheepvaart 2010 1.200 0,15 0,03
Scheepvaart 2015 1.100 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.000 0,14 0,03
Scheepvaart 2017 1.000 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 1.000 0,13 0,03
Scheepvaart 2019 900 0,13 0,02
Scheepvaart 2020 700 0,11 0,02
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.100 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.100 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.100 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.200 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.100 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.100 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.200 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.100 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.100 0,03 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2021 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).