Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.724 1.273,33 58,69
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.617 967,76 52,11
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2005 177.361 790,85 46,70
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 181.996 774,31 27,46
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.652 725,81 27,93
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 153.585 688,68 26,48
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020* 138.088 676,85 26,02
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.841 1.265,02 58,25
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.204 963,50 51,07
Stationaire bronnen, totaal 2005 138.187 787,27 45,76
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.730 771,03 26,50
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.842 723,03 27,01
Stationaire bronnen, totaal 2019 118.996 685,82 25,57
Stationaire bronnen, totaal 2020* 108.059 674,26 25,21
06 Winning van aardolie en aardgas 1990 1.960 60,51 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2000 1.772 21,85 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2005 1.789 17,56 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2010 1.842 16,00 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2015 1.848 13,75 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2019 1.457 8,28 0,28
06 Winning van aardolie en aardgas 2020* 1.457 8,26 0,28
192 Aardolie-industrie 1990 11.043 1,13 0,05
192 Aardolie-industrie 2000 12.395 0,90 0,04
192 Aardolie-industrie 2005 12.376 0,87 0,04
192 Aardolie-industrie 2010 10.630 1,03 0,02
192 Aardolie-industrie 2015 11.035 0,89 0,03
192 Aardolie-industrie 2019 10.985 1,07 0,03
192 Aardolie-industrie 2020* 10.207 1,03 0,03
35 Energiebedrijven 1990 39.808 18,37 0,38
35 Energiebedrijven 2000 48.418 18,41 0,38
35 Energiebedrijven 2005 52.224 21,63 0,50
35 Energiebedrijven 2010 51.995 21,51 0,46
35 Energiebedrijven 2015 52.973 16,28 0,56
35 Energiebedrijven 2019 41.351 13,74 0,36
35 Energiebedrijven 2020* 32.748 14,16 0,35
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1990 21.498 12,25 23,77
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2000 15.695 12,42 23,12
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2005 15.740 13,75 22,53
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2010 17.589 12,81 5,14
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2015 15.704 12,66 5,42
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2019 17.458 13,16 4,56
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 18.683 14,29 4,13
24 Basismetaalindustrie 1990 7.548 0,42 0,03
24 Basismetaalindustrie 2000 6.356 0,35 0,02
24 Basismetaalindustrie 2005 7.237 0,36 0,03
24 Basismetaalindustrie 2010 6.894 0,33 0,02
24 Basismetaalindustrie 2015 6.759 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2019 6.554 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2020* 5.991 0,30 0,02
Overige industrie 1990 10.802 1,29 0,03
Overige industrie 2000 10.647 1,98 0,03
Overige industrie 2005 9.649 1,70 0,03
Overige industrie 2010 8.388 1,60 0,06
Overige industrie 2015 7.365 1,50 0,07
Overige industrie 2019 7.243 1,54 0,08
Overige industrie 2020* 6.749 1,49 0,08
F Bouwnijverheid 1990 501 0,04 0,00
F Bouwnijverheid 2000 671 0,06 0,00
F Bouwnijverheid 2005 783 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2010 802 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2015 599 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2019 657 0,09 0,00
F Bouwnijverheid 2020* 609 0,09 0,00
Particulier huishouden 1990 20.881 22,03 0,20
Particulier huishouden 2000 20.705 20,07 0,27
Particulier huishouden 2005 19.910 18,79 0,30
Particulier huishouden 2010 23.442 20,60 0,36
Particulier huishouden 2015 16.480 15,24 0,35
Particulier huishouden 2019 15.644 14,06 0,36
Particulier huishouden 2020* 14.814 13,34 0,35
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.955 589,64 32,46
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.643 499,88 25,93
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2005 7.562 461,92 21,27
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.718 514,54 19,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.576 528,21 19,53
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 7.811 522,43 18,85
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020* 7.547 514,32 18,94
Diensten, afval en water 1990 8.844 559,33 1,34
Diensten, afval en water 2000 9.902 387,59 1,28
Diensten, afval en water 2005 10.916 250,63 1,07
Diensten, afval en water 2010 12.430 182,53 0,97
Diensten, afval en water 2015 10.503 134,11 1,00
Diensten, afval en water 2019 9.835 111,12 1,02
Diensten, afval en water 2020* 9.253 106,97 1,02
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.883 8,31 0,43
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.413 4,26 1,03
Mobiele bronnen; totaal 2005 39.173 3,58 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.266 3,29 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.810 2,78 0,92
Mobiele bronnen; totaal 2019 34.589 2,86 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2020* 30.029 2,59 0,80
Vervoer 1990 27.491 7,82 0,35
Vervoer 2000 32.447 3,75 0,94
Vervoer 2005 34.797 3,19 0,86
Vervoer 2010 34.245 2,99 0,90
Vervoer 2015 30.022 2,54 0,86
Vervoer 2019 30.665 2,67 0,86
Vervoer 2020* 26.023 2,40 0,75
Railverkeer 1990 91 0,01 0,00
Railverkeer 2000 114 0,01 0,00
Railverkeer 2005 106 0,01 0,00
Railverkeer 2010 105 0,01 0,00
Railverkeer 2015 88 0,01 0,00
Railverkeer 2019 66 0,00 0,00
Railverkeer 2020* 67 0,00 0,00
Wegverkeer 1990 26.572 7,72 0,33
Wegverkeer 2000 31.461 3,63 0,92
Wegverkeer 2005 33.735 3,05 0,84
Wegverkeer 2010 32.927 2,84 0,87
Wegverkeer 2015 28.809 2,40 0,83
Wegverkeer 2019 29.650 2,54 0,83
Wegverkeer 2020* 25.235 2,29 0,73
Scheepvaart 1990 744 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 815 0,11 0,02
Scheepvaart 2005 912 0,13 0,02
Scheepvaart 2010 1.170 0,15 0,03
Scheepvaart 2015 1.095 0,14 0,03
Scheepvaart 2019 917 0,13 0,02
Scheepvaart 2020* 697 0,11 0,02
Luchtvaart 1990 85 0,00 0,00
Luchtvaart 2000 57 0,00 0,00
Luchtvaart 2005 44 0,00 0,00
Luchtvaart 2010 42 0,00 0,00
Luchtvaart 2015 31 0,00 0,00
Luchtvaart 2019 32 0,00 0,00
Luchtvaart 2020* 24 0,00 0,00
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2005 1.076 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.178 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2020* 1.192 0,03 0,01
Visserij 1990 1.182 0,11 0,03
Visserij 2000 1.311 0,12 0,04
Visserij 2005 912 0,09 0,02
Visserij 2010 655 0,06 0,02
Visserij 2015 567 0,05 0,02
Visserij 2019 467 0,05 0,01
Visserij 2020* 496 0,05 0,01
Defensie-activiteiten 1990 314 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2000 254 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2005 196 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2010 257 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2015 161 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2019 159 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2020* 161 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 1990 1.795 0,22 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2000 2.280 0,26 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2005 2.194 0,21 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2010 2.041 0,16 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2015 1.878 0,12 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2019 2.119 0,10 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2020* 2.158 0,10 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 3 september 2021:
Toevoeging voorlopige cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 worden in maart 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).