Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 163.600 1.276,10 60,67
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 172.500 968,48 54,09
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2005 178.300 790,77 48,62
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.800 774,32 29,47
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.300 724,75 30,08
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 152.900 688,28 28,73
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 137.100 677,63 28,15
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.600 1.267,57 60,22
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.100 963,99 53,07
Stationaire bronnen, totaal 2005 138.100 786,99 47,71
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.700 770,90 28,48
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.900 721,91 29,17
Stationaire bronnen, totaal 2019 119.300 685,41 27,83
Stationaire bronnen, totaal 2020 107.800 675,08 27,37
06 Winning van aardolie en aardgas 1990 2.300 77,35 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2000 2.000 37,30 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2005 2.200 35,18 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2010 2.100 33,28 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2015 1.900 26,68 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2019 1.500 18,05 0,09
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 1.500 16,74 0,06
192 Aardolie-industrie 1990 11.000 1,13 0,05
192 Aardolie-industrie 2000 12.400 0,90 0,04
192 Aardolie-industrie 2005 12.400 0,87 0,04
192 Aardolie-industrie 2010 10.600 1,03 0,02
192 Aardolie-industrie 2015 11.100 0,90 0,03
192 Aardolie-industrie 2019 11.000 1,08 0,03
192 Aardolie-industrie 2020 10.000 1,03 0,03
35 Energiebedrijven 1990 39.500 1,53 0,38
35 Energiebedrijven 2000 48.200 2,96 0,38
35 Energiebedrijven 2005 51.900 4,01 0,50
35 Energiebedrijven 2010 51.800 4,23 0,46
35 Energiebedrijven 2015 52.900 3,34 0,56
35 Energiebedrijven 2019 41.300 4,02 0,36
35 Energiebedrijven 2020 32.300 4,70 0,36
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1990 21.500 12,25 23,82
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2000 15.700 12,42 23,15
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2005 15.700 13,75 22,56
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2010 17.600 12,81 5,17
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2015 15.600 12,66 5,47
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2019 17.400 13,16 4,60
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 18.900 14,29 4,17
24 Basismetaalindustrie 1990 7.500 0,42 0,03
24 Basismetaalindustrie 2000 6.400 0,35 0,02
24 Basismetaalindustrie 2005 7.200 0,36 0,03
24 Basismetaalindustrie 2010 6.900 0,33 0,02
24 Basismetaalindustrie 2015 6.600 0,33 0,03
24 Basismetaalindustrie 2019 6.700 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2020 6.100 0,30 0,02
Overige industrie 1990 10.800 1,29 0,16
Overige industrie 2000 10.700 1,98 0,17
Overige industrie 2005 9.700 1,70 0,13
Overige industrie 2010 8.400 1,60 0,16
Overige industrie 2015 7.600 1,53 0,17
Overige industrie 2019 7.400 1,56 0,19
Overige industrie 2020 7.000 1,53 0,18
F Bouwnijverheid 1990 500 0,04 0,00
F Bouwnijverheid 2000 700 0,06 0,00
F Bouwnijverheid 2005 800 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2010 800 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2015 600 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2019 600 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2020 500 0,08 0,00
Particulier huishouden 1990 20.900 21,96 0,20
Particulier huishouden 2000 20.700 20,02 0,27
Particulier huishouden 2005 19.900 18,90 0,30
Particulier huishouden 2010 23.400 21,32 0,37
Particulier huishouden 2015 16.500 15,41 0,35
Particulier huishouden 2019 16.000 14,46 0,37
Particulier huishouden 2020 15.300 13,71 0,36
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 8.000 583,87 32,11
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.600 494,09 25,51
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2005 7.600 455,60 20,76
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.700 508,24 18,92
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.600 521,86 19,13
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 7.800 515,88 18,63
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 7.400 512,39 18,68
Diensten, afval en water 1990 8.600 567,72 3,47
Diensten, afval en water 2000 9.800 393,91 3,52
Diensten, afval en water 2005 10.800 256,54 3,38
Diensten, afval en water 2010 12.400 187,98 3,32
Diensten, afval en water 2015 10.400 139,12 3,41
Diensten, afval en water 2019 9.600 116,80 3,52
Diensten, afval en water 2020 8.800 110,32 3,52
Mobiele bronnen; totaal 1990 32.900 8,53 0,45
Mobiele bronnen; totaal 2000 38.500 4,49 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2005 40.200 3,79 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2010 39.100 3,42 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.400 2,84 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2019 33.600 2,87 0,90
Mobiele bronnen; totaal 2020 29.300 2,54 0,78
Vervoer 1990 27.300 7,74 0,36
Vervoer 2000 32.500 3,82 0,93
Vervoer 2005 34.800 3,30 0,83
Vervoer 2010 34.300 3,06 0,92
Vervoer 2015 28.900 2,54 0,85
Vervoer 2019 29.500 2,64 0,85
Vervoer 2020 25.100 2,32 0,72
Railverkeer 1990 100 0,01 0,00
Railverkeer 2000 100 0,01 0,00
Railverkeer 2005 100 0,01 0,00
Railverkeer 2010 100 0,01 0,00
Railverkeer 2015 100 0,01 0,00
Railverkeer 2019 100 0,00 0,00
Railverkeer 2020 100 0,00 0,00
Wegverkeer 1990 26.400 7,64 0,34
Wegverkeer 2000 31.500 3,71 0,90
Wegverkeer 2005 33.800 3,17 0,81
Wegverkeer 2010 32.900 2,90 0,89
Wegverkeer 2015 27.700 2,40 0,82
Wegverkeer 2019 28.500 2,51 0,82
Wegverkeer 2020 24.300 2,21 0,70
Scheepvaart 1990 700 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 800 0,11 0,02
Scheepvaart 2005 900 0,13 0,02
Scheepvaart 2010 1.200 0,15 0,03
Scheepvaart 2015 1.100 0,14 0,03
Scheepvaart 2019 900 0,13 0,02
Scheepvaart 2020 700 0,10 0,02
Luchtvaart 1990 100 0,00 0,00
Luchtvaart 2000 100 0,00 0,00
Luchtvaart 2005 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2010 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2015 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2019 0 0,00 0,00
Luchtvaart 2020 0 0,00 0,00
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.100 0,20 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.100 0,17 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2005 1.100 0,11 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.100 0,09 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.300 0,08 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.200 0,06 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.300 0,06 0,01
Visserij 1990 1.200 0,11 0,03
Visserij 2000 1.300 0,12 0,04
Visserij 2005 900 0,09 0,02
Visserij 2010 700 0,06 0,02
Visserij 2015 600 0,05 0,02
Visserij 2019 500 0,05 0,01
Visserij 2020 500 0,05 0,01
Defensie-activiteiten 1990 300 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2000 300 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2005 200 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2010 300 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2015 200 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2019 200 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2020 200 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 1990 3.000 0,44 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2000 3.300 0,35 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2005 3.200 0,27 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2010 2.800 0,19 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2015 2.500 0,15 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2019 2.200 0,11 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2020 2.300 0,11 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2021 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 15 februari 2023:
Toevoeging definitieve cijfers 2021.
Gegevens in de jaren 1991-1994 en 1996-1999 zijn toegevoegd. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Perioden) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).