Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 163.600 1.276,10 60,67
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 172.500 968,48 54,09
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.800 774,32 29,47
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 157.900 716,72 29,32
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.300 724,75 30,08
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.100 729,57 29,05
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.600 1.267,57 60,22
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.100 963,99 53,07
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.700 770,90 28,48
Stationaire bronnen, totaal 2014 124.600 713,83 28,43
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.900 721,91 29,17
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.600 726,77 28,17
Energiesector 1990 52.800 80,02 0,42
Energiesector 2000 62.600 41,15 0,42
Energiesector 2010 64.400 38,54 0,51
Energiesector 2014 61.200 31,68 0,52
Energiesector 2015 66.000 30,92 0,62
Energiesector 2016 64.200 29,21 0,58
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.300 14,00 24,01
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.400 14,81 23,35
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.700 14,82 5,35
Nijverheid (geen energiesector) 2014 30.800 14,61 5,65
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.400 14,59 5,67
Nijverheid (geen energiesector) 2016 32.200 14,74 4,98
Particulier huishouden 1990 20.900 21,96 0,20
Particulier huishouden 2000 20.700 20,02 0,27
Particulier huishouden 2010 23.400 21,32 0,37
Particulier huishouden 2014 15.500 14,55 0,34
Particulier huishouden 2015 16.500 15,41 0,35
Particulier huishouden 2016 17.200 15,83 0,36
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 8.000 583,87 32,11
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.600 494,09 25,51
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.700 508,24 18,92
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.200 503,47 18,55
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.600 521,86 19,13
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.500 533,46 18,70
Mobiele bronnen; totaal 1990 32.900 8,53 0,45
Mobiele bronnen; totaal 2000 38.500 4,49 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2010 39.100 3,42 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.300 2,89 0,90
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.400 2,84 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.600 2,80 0,88
Wegverkeer 1990 26.400 7,64 0,34
Wegverkeer 2000 31.500 3,71 0,90
Wegverkeer 2010 32.900 2,90 0,89
Wegverkeer 2014 27.600 2,45 0,81
Wegverkeer 2015 27.700 2,40 0,82
Wegverkeer 2016 27.900 2,38 0,79
Scheepvaart 1990 700 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 800 0,11 0,02
Scheepvaart 2010 1.200 0,15 0,03
Scheepvaart 2014 1.000 0,13 0,03
Scheepvaart 2015 1.100 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.000 0,14 0,03
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.100 0,20 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.100 0,17 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.100 0,09 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.300 0,08 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.300 0,08 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.200 0,07 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).