Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.700
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.600
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.000
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2012 165.100
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2013 165.100
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 158.100
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.600
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.300
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.900
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.800
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.200
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.700
Stationaire bronnen, totaal 2012 128.900
Stationaire bronnen, totaal 2013 129.700
Stationaire bronnen, totaal 2014 124.600
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.800
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.300
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.400
Energiesector 1990 52.800
Energiesector 2000 62.600
Energiesector 2010 64.400
Energiesector 2012 57.200
Energiesector 2013 57.200
Energiesector 2014 61.200
Energiesector 2015 65.900
Energiesector 2016 64.100
Energiesector 2017 59.900
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.300
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.400
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.700
Nijverheid (geen energiesector) 2012 32.100
Nijverheid (geen energiesector) 2013 31.700
Nijverheid (geen energiesector) 2014 30.800
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.400
Nijverheid (geen energiesector) 2016 31.900
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.700
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1990 21.500
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2000 15.700
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2010 17.600
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2012 17.000
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013 16.900
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2014 16.500
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2015 15.700
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 17.200
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2017 18.000
Particulier huishouden 1990 20.900
Particulier huishouden 2000 20.700
Particulier huishouden 2010 23.400
Particulier huishouden 2012 19.500
Particulier huishouden 2013 20.700
Particulier huishouden 2014 15.500
Particulier huishouden 2015 16.500
Particulier huishouden 2016 17.200
Particulier huishouden 2017 16.700
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 8.000
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.600
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.700
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2012 8.700
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2013 8.400
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.200
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.600
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.500
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.600
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.900
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.400
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.300
Mobiele bronnen; totaal 2012 36.300
Mobiele bronnen; totaal 2013 35.500
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.500
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.800
Mobiele bronnen; totaal 2016 34.000
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.500
Wegverkeer 1990 26.600
Wegverkeer 2000 31.500
Wegverkeer 2010 32.900
Wegverkeer 2012 31.400
Wegverkeer 2013 30.600
Wegverkeer 2014 28.700
Wegverkeer 2015 28.800
Wegverkeer 2016 29.100
Wegverkeer 2017 29.800
Scheepvaart 1990 700
Scheepvaart 2000 800
Scheepvaart 2010 1.200
Scheepvaart 2012 1.100
Scheepvaart 2013 1.100
Scheepvaart 2014 1.000
Scheepvaart 2015 1.100
Scheepvaart 2016 1.000
Scheepvaart 2017 1.000
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.100
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.100
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.100
Landbouw (mobiele bronnen) 2012 1.100
Landbouw (mobiele bronnen) 2013 1.000
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.200
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.200
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.100
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2021 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).