Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.724
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.614
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 181.985
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2012 165.142
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2013 165.124
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 158.085
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.594
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.313
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.947
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.841
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.204
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.730
Stationaire bronnen, totaal 2012 128.867
Stationaire bronnen, totaal 2013 129.666
Stationaire bronnen, totaal 2014 124.580
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.785
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.324
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.447
Energiesector 1990 52.811
Energiesector 2000 62.567
Energiesector 2010 64.445
Energiesector 2012 57.217
Energiesector 2013 57.173
Energiesector 2014 61.181
Energiesector 2015 65.851
Energiesector 2016 64.119
Energiesector 2017 59.858
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.350
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.387
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.696
Nijverheid (geen energiesector) 2012 32.067
Nijverheid (geen energiesector) 2013 31.692
Nijverheid (geen energiesector) 2014 30.824
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.374
Nijverheid (geen energiesector) 2016 31.937
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.713
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1990 21.498
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2000 15.695
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2010 17.589
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2012 16.982
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013 16.885
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2014 16.486
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2015 15.654
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 17.158
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2017 17.959
Particulier huishouden 1990 20.881
Particulier huishouden 2000 20.705
Particulier huishouden 2010 23.442
Particulier huishouden 2012 19.494
Particulier huishouden 2013 20.677
Particulier huishouden 2014 15.470
Particulier huishouden 2015 16.480
Particulier huishouden 2016 17.157
Particulier huishouden 2017 16.677
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.955
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.643
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.718
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2012 8.664
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2013 8.446
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.215
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.576
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.493
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.595
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.883
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.410
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.255
Mobiele bronnen; totaal 2012 36.275
Mobiele bronnen; totaal 2013 35.458
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.505
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.809
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.988
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.500
Wegverkeer 1990 26.571
Wegverkeer 2000 31.456
Wegverkeer 2010 32.919
Wegverkeer 2012 31.416
Wegverkeer 2013 30.575
Wegverkeer 2014 28.652
Wegverkeer 2015 28.811
Wegverkeer 2016 29.060
Wegverkeer 2017 29.799
Scheepvaart 1990 744
Scheepvaart 2000 815
Scheepvaart 2010 1.170
Scheepvaart 2012 1.082
Scheepvaart 2013 1.144
Scheepvaart 2014 985
Scheepvaart 2015 1.092
Scheepvaart 2016 1.018
Scheepvaart 2017 986
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068
Landbouw (mobiele bronnen) 2012 1.050
Landbouw (mobiele bronnen) 2013 1.042
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.155
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in september 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).