Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 163.302 1.273,89 60,51
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1995 173.618 1.187,96 60,94
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 172.419 971,18 54,18
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2001 177.280 944,68 50,88
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2002 176.576 899,56 48,17
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2003 180.013 868,60 47,76
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2004 181.802 853,27 49,26
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2005 177.897 794,98 48,96
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2006 173.113 777,29 48,81
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2007 173.025 779,20 43,25
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2008 175.905 788,30 30,59
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2009 170.597 779,46 29,91
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.576 776,15 28,94
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2011 169.522 754,28 28,21
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2012 166.280 737,45 27,66
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2013 166.167 736,94 28,27
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 159.197 720,25 28,69
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 166.818 728,02 29,53
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 166.733 733,09 28,43
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 164.898 720,41 29,03
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 160.610 692,25 27,97
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019* 156.620 681,44 27,71
Stationaire bronnen, totaal 1990 131.425 1.265,56 60,08
Stationaire bronnen, totaal 1995 138.826 1.182,00 60,00
Stationaire bronnen, totaal 2000 135.005 966,92 53,14
Stationaire bronnen, totaal 2001 139.612 940,54 49,85
Stationaire bronnen, totaal 2002 138.505 895,54 47,16
Stationaire bronnen, totaal 2003 141.592 864,70 46,77
Stationaire bronnen, totaal 2004 142.951 849,60 48,29
Stationaire bronnen, totaal 2005 138.732 791,41 48,02
Stationaire bronnen, totaal 2006 133.137 773,77 47,89
Stationaire bronnen, totaal 2007 134.080 775,72 42,34
Stationaire bronnen, totaal 2008 136.755 784,86 29,65
Stationaire bronnen, totaal 2009 133.039 776,19 28,99
Stationaire bronnen, totaal 2010 144.316 772,96 27,99
Stationaire bronnen, totaal 2011 131.373 751,15 27,25
Stationaire bronnen, totaal 2012 129.996 734,51 26,74
Stationaire bronnen, totaal 2013 130.694 734,09 27,33
Stationaire bronnen, totaal 2014 125.680 717,52 27,82
Stationaire bronnen, totaal 2015 132.990 725,31 28,64
Stationaire bronnen, totaal 2016 132.795 730,42 27,55
Stationaire bronnen, totaal 2017 130.406 717,62 28,12
Stationaire bronnen, totaal 2018 125.776 689,54 27,09
Stationaire bronnen, totaal 2019* 122.133 678,71 26,85
Energiesector 1990 52.812 80,02 0,42
Energiesector 1995 61.243 80,16 0,46
Energiesector 2000 62.594 41,16 0,42
Energiesector 2001 66.495 40,87 0,46
Energiesector 2002 66.573 39,41 0,48
Energiesector 2003 67.758 38,84 0,48
Energiesector 2004 68.975 37,29 0,49
Energiesector 2005 66.397 40,07 0,54
Energiesector 2006 61.276 36,27 0,50
Energiesector 2007 63.930 38,74 0,52
Energiesector 2008 63.529 40,35 0,49
Energiesector 2009 62.412 35,37 0,50
Energiesector 2010 64.474 38,54 0,51
Energiesector 2011 60.402 38,88 0,48
Energiesector 2012 57.234 36,33 0,51
Energiesector 2013 57.198 32,75 0,49
Energiesector 2014 61.216 31,68 0,52
Energiesector 2015 66.039 30,95 0,62
Energiesector 2016 64.327 29,24 0,59
Energiesector 2017 60.097 25,63 0,53
Energiesector 2018 56.476 22,98 0,47
Energiesector 2019* 54.743 23,33 0,43
06 Winning van aardolie en aardgas 1990 1.960 60,51 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 1995 1.727 60,56 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2000 1.772 21,85 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2001 1.769 21,34 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2002 1.844 18,07 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2003 1.708 17,65 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2004 1.709 15,45 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2005 1.789 17,56 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2006 1.706 14,63 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2007 1.686 17,30 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2008 1.702 19,05 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2009 1.757 13,25 0,02
06 Winning van aardolie en aardgas 2010 1.842 16,00 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2011 1.864 15,83 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 1.965 15,40 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2013 1.989 13,55 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2014 2.044 13,99 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2015 1.848 13,75 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2016 1.651 12,26 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2017 1.675 11,17 0,04
06 Winning van aardolie en aardgas 2018 1.596 8,40 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2019* 1.596 8,42 0,03
192 Aardolie-industrie 1990 11.043 1,13 0,05
192 Aardolie-industrie 1995 11.623 1,03 0,05
192 Aardolie-industrie 2000 12.396 0,90 0,04
192 Aardolie-industrie 2001 12.732 0,86 0,04
192 Aardolie-industrie 2002 11.721 0,87 0,03
192 Aardolie-industrie 2003 12.266 0,89 0,04
192 Aardolie-industrie 2004 12.221 0,94 0,04
192 Aardolie-industrie 2005 12.377 0,87 0,04
192 Aardolie-industrie 2006 11.589 0,84 0,04
192 Aardolie-industrie 2007 11.612 0,95 0,04
192 Aardolie-industrie 2008 11.823 0,84 0,04
192 Aardolie-industrie 2009 10.773 1,26 0,03
192 Aardolie-industrie 2010 10.631 1,03 0,02
192 Aardolie-industrie 2011 10.806 1,48 0,03
192 Aardolie-industrie 2012 10.506 1,31 0,03
192 Aardolie-industrie 2013 10.289 0,86 0,03
192 Aardolie-industrie 2014 10.658 0,87 0,03
192 Aardolie-industrie 2015 11.041 0,89 0,03
192 Aardolie-industrie 2016 10.637 0,91 0,03
192 Aardolie-industrie 2017 10.034 0,90 0,03
192 Aardolie-industrie 2018 10.100 1,03 0,03
192 Aardolie-industrie 2019* 10.997 1,08 0,02
35 Energiebedrijven 1990 39.809 18,37 0,38
35 Energiebedrijven 1995 47.893 18,57 0,41
35 Energiebedrijven 2000 48.426 18,41 0,38
35 Energiebedrijven 2001 51.994 18,66 0,42
35 Energiebedrijven 2002 53.008 20,46 0,44
35 Energiebedrijven 2003 53.783 20,30 0,44
35 Energiebedrijven 2004 55.045 20,90 0,45
35 Energiebedrijven 2005 52.231 21,63 0,50
35 Energiebedrijven 2006 47.982 20,81 0,46
35 Energiebedrijven 2007 50.632 20,48 0,45
35 Energiebedrijven 2008 50.003 20,46 0,43
35 Energiebedrijven 2009 49.882 20,86 0,45
35 Energiebedrijven 2010 52.001 21,51 0,46
35 Energiebedrijven 2011 47.732 21,57 0,43
35 Energiebedrijven 2012 44.763 19,61 0,46
35 Energiebedrijven 2013 44.920 18,34 0,43
35 Energiebedrijven 2014 48.514 16,82 0,46
35 Energiebedrijven 2015 53.150 16,30 0,56
35 Energiebedrijven 2016 52.039 16,07 0,52
35 Energiebedrijven 2017 48.387 13,56 0,46
35 Energiebedrijven 2018 44.780 13,55 0,41
35 Energiebedrijven 2019* 42.150 13,84 0,37
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.932 13,99 23,83
Nijverheid (geen energiesector) 1995 35.952 14,02 23,84
Nijverheid (geen energiesector) 2000 34.150 14,81 23,17
Nijverheid (geen energiesector) 2001 33.334 14,59 21,17
Nijverheid (geen energiesector) 2002 33.691 15,93 20,31
Nijverheid (geen energiesector) 2003 34.250 15,97 20,51
Nijverheid (geen energiesector) 2004 34.206 15,98 22,44
Nijverheid (geen energiesector) 2005 33.943 15,88 22,59
Nijverheid (geen energiesector) 2006 33.944 14,70 22,45
Nijverheid (geen energiesector) 2007 34.741 14,74 18,10
Nijverheid (geen energiesector) 2008 34.012 14,42 5,92
Nijverheid (geen energiesector) 2009 31.090 13,96 6,14
Nijverheid (geen energiesector) 2010 34.277 14,82 5,23
Nijverheid (geen energiesector) 2011 33.644 14,55 5,22
Nijverheid (geen energiesector) 2012 33.228 14,57 5,26
Nijverheid (geen energiesector) 2013 32.716 14,37 5,27
Nijverheid (geen energiesector) 2014 31.901 14,61 5,50
Nijverheid (geen energiesector) 2015 32.380 14,61 5,51
Nijverheid (geen energiesector) 2016 33.472 14,71 4,83
Nijverheid (geen energiesector) 2017 35.393 15,04 5,12
Nijverheid (geen energiesector) 2018 34.984 14,56 4,66
Nijverheid (geen energiesector) 2019* 33.995 14,59 4,67
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1990 22.080 12,25 23,77
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1995 17.228 11,95 23,79
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2000 16.471 12,42 23,12
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2001 15.756 12,34 21,11
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2002 16.115 13,78 20,25
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2003 16.644 13,82 20,45
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2004 16.516 13,88 22,38
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2005 16.271 13,75 22,53
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2006 16.876 12,62 22,39
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2007 17.483 12,70 18,03
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2008 17.143 12,31 5,84
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2009 16.192 11,94 6,05
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2010 18.191 12,81 5,14
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2011 17.696 12,58 5,14
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2012 18.141 12,72 5,18
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013 17.902 12,60 5,19
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2014 17.552 12,82 5,42
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2015 17.536 12,72 5,42
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 18.575 12,75 4,74
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2017 19.562 13,09 5,02
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2018 19.496 12,57 4,56
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2019* 18.873 12,52 4,56
24 Basismetaalindustrie 1990 7.549 0,42 0,03
24 Basismetaalindustrie 1995 7.752 0,43 0,03
24 Basismetaalindustrie 2000 6.357 0,35 0,02
24 Basismetaalindustrie 2001 6.549 0,36 0,02
24 Basismetaalindustrie 2002 6.698 0,35 0,03
24 Basismetaalindustrie 2003 7.077 0,35 0,03
24 Basismetaalindustrie 2004 7.250 0,35 0,03
24 Basismetaalindustrie 2005 7.237 0,36 0,03
24 Basismetaalindustrie 2006 7.057 0,34 0,03
24 Basismetaalindustrie 2007 7.318 0,35 0,03
24 Basismetaalindustrie 2008 7.317 0,34 0,03
24 Basismetaalindustrie 2009 6.105 0,28 0,02
24 Basismetaalindustrie 2010 6.895 0,33 0,02
24 Basismetaalindustrie 2011 6.994 0,33 0,03
24 Basismetaalindustrie 2012 6.429 0,31 0,03
24 Basismetaalindustrie 2013 6.608 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2014 6.191 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2015 6.760 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2016 6.583 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2017 7.215 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2018 7.159 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2019* 6.532 0,31 0,03
Overige industrie 1990 10.803 1,29 0,03
Overige industrie 1995 10.252 1,59 0,03
Overige industrie 2000 10.650 1,98 0,03
Overige industrie 2001 10.214 1,83 0,03
Overige industrie 2002 10.071 1,72 0,03
Overige industrie 2003 9.669 1,72 0,03
Overige industrie 2004 9.608 1,67 0,03
Overige industrie 2005 9.652 1,70 0,03
Overige industrie 2006 9.216 1,66 0,04
Overige industrie 2007 9.168 1,62 0,04
Overige industrie 2008 8.782 1,70 0,06
Overige industrie 2009 8.089 1,68 0,07
Overige industrie 2010 8.389 1,60 0,06
Overige industrie 2011 8.207 1,57 0,06
Overige industrie 2012 7.897 1,46 0,06
Overige industrie 2013 7.458 1,38 0,05
Overige industrie 2014 7.510 1,41 0,06
Overige industrie 2015 7.484 1,50 0,07
Overige industrie 2016 7.735 1,57 0,07
Overige industrie 2017 7.982 1,55 0,07
Overige industrie 2018 7.686 1,58 0,07
Overige industrie 2019* 7.952 1,66 0,08
F Bouwnijverheid 1990 501 0,04 0,00
F Bouwnijverheid 1995 721 0,05 0,00
F Bouwnijverheid 2000 671 0,06 0,00
F Bouwnijverheid 2001 816 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2002 806 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2003 861 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2004 832 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2005 783 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2006 795 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2007 772 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2008 770 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2009 705 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2010 802 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2011 747 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2012 761 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2013 748 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2014 648 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2015 600 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2016 579 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2017 633 0,09 0,00
F Bouwnijverheid 2018 643 0,10 0,00
F Bouwnijverheid 2019* 638 0,10 0,00
Particulier huishouden 1990 20.882 22,20 0,20
Particulier huishouden 1995 23.490 23,38 0,28
Particulier huishouden 2000 20.713 20,85 0,27
Particulier huishouden 2001 21.966 21,43 0,24
Particulier huishouden 2002 21.189 20,77 0,23
Particulier huishouden 2003 21.672 21,13 0,25
Particulier huishouden 2004 20.716 20,47 0,29
Particulier huishouden 2005 19.916 20,14 0,30
Particulier huishouden 2006 20.064 20,15 0,32
Particulier huishouden 2007 17.926 18,34 0,29
Particulier huishouden 2008 20.266 20,06 0,31
Particulier huishouden 2009 20.149 20,08 0,36
Particulier huishouden 2010 23.447 22,53 0,36
Particulier huishouden 2011 18.257 18,93 0,35
Particulier huishouden 2012 19.507 19,69 0,34
Particulier huishouden 2013 20.699 20,54 0,35
Particulier huishouden 2014 15.494 16,80 0,34
Particulier huishouden 2015 16.513 17,44 0,35
Particulier huishouden 2016 17.191 17,86 0,35
Particulier huishouden 2017 16.716 17,41 0,35
Particulier huishouden 2018 16.609 17,32 0,36
Particulier huishouden 2019* 15.926 16,71 0,36
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 1990 16.799 1.149,35 35,63
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 1995 18.140 1.064,44 35,42
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2000 17.548 890,11 29,28
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2001 17.817 863,64 27,99
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2002 17.053 819,43 26,14
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2003 17.912 788,75 25,53
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2004 19.054 775,86 25,07
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2005 18.475 715,33 24,60
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2006 17.853 702,64 24,62
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2007 17.483 703,90 23,44
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2008 18.949 710,03 22,92
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2009 19.388 706,77 21,99
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2010 22.119 697,07 21,89
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2011 19.069 678,78 21,21
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2012 20.028 663,92 20,62
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2013 20.081 666,43 21,22
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2014 17.069 654,43 21,46
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2015 18.058 662,32 22,16
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2016 17.805 668,62 21,78
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2017 18.201 659,53 22,13
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2018 17.707 634,67 21,60
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2019* 17.470 624,08 21,39
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.954 589,64 34,29
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1995 8.395 566,92 34,01
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.644 499,88 28,00
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2001 7.437 496,03 26,79
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2002 6.956 470,51 25,01
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2003 7.046 461,84 24,44
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2004 7.244 462,36 23,97
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2005 7.556 461,92 23,53
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2006 6.922 467,13 23,59
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2007 7.381 483,62 22,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2008 8.157 503,04 21,92
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2009 8.128 510,82 20,99
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.687 514,54 20,92
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2011 8.605 507,35 20,21
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2012 8.597 501,72 19,63
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2013 8.394 512,17 20,25
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.167 509,84 20,50
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.525 528,21 21,16
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.471 541,24 20,74
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.565 540,32 21,09
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.416 519,26 20,58
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019* 7.522 513,00 20,38
Diensten, afval en water 1990 8.845 559,71 1,34
Diensten, afval en water 1995 9.745 497,52 1,41
Diensten, afval en water 2000 9.905 390,23 1,28
Diensten, afval en water 2001 10.380 367,61 1,20
Diensten, afval en water 2002 10.097 348,93 1,13
Diensten, afval en water 2003 10.866 326,92 1,09
Diensten, afval en water 2004 11.809 313,50 1,10
Diensten, afval en water 2005 10.919 253,41 1,07
Diensten, afval en water 2006 10.931 235,52 1,03
Diensten, afval en water 2007 10.103 220,28 1,01
Diensten, afval en water 2008 10.791 206,99 1,00
Diensten, afval en water 2009 11.260 195,95 1,01
Diensten, afval en water 2010 12.432 182,53 0,97
Diensten, afval en water 2011 10.464 171,44 1,00
Diensten, afval en water 2012 11.430 162,20 0,99
Diensten, afval en water 2013 11.687 154,26 0,97
Diensten, afval en water 2014 9.902 144,58 0,96
Diensten, afval en water 2015 10.533 134,11 1,00
Diensten, afval en water 2016 10.333 127,38 1,04
Diensten, afval en water 2017 10.636 119,21 1,04
Diensten, afval en water 2018 10.291 115,42 1,02
Diensten, afval en water 2019* 9.949 111,08 1,02
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.877 8,33 0,43
Mobiele bronnen; totaal 1995 34.792 5,97 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.414 4,26 1,03
Mobiele bronnen; totaal 2001 37.667 4,14 1,03
Mobiele bronnen; totaal 2002 38.071 4,02 1,01
Mobiele bronnen; totaal 2003 38.422 3,90 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2004 38.851 3,67 0,97
Mobiele bronnen; totaal 2005 39.165 3,57 0,93
Mobiele bronnen; totaal 2006 39.976 3,53 0,92
Mobiele bronnen; totaal 2007 38.945 3,48 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2008 39.150 3,44 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2009 37.559 3,27 0,92
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.260 3,19 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2011 38.149 3,13 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2012 36.284 2,94 0,92
Mobiele bronnen; totaal 2013 35.473 2,85 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.517 2,73 0,87
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.829 2,71 0,89
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.937 2,67 0,88
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.492 2,80 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2018 34.834 2,71 0,88
Mobiele bronnen; totaal 2019* 34.487 2,73 0,86
Vervoer 1990 27.489 7,82 0,35
Vervoer 1995 29.999 5,44 0,86
Vervoer 2000 32.448 3,75 0,94
Vervoer 2001 32.730 3,65 0,94
Vervoer 2002 33.487 3,57 0,93
Vervoer 2003 34.007 3,48 0,91
Vervoer 2004 34.540 3,28 0,89
Vervoer 2005 34.789 3,18 0,86
Vervoer 2006 35.675 3,17 0,85
Vervoer 2007 34.784 3,14 0,84
Vervoer 2008 34.992 3,13 0,88
Vervoer 2009 33.456 2,98 0,86
Vervoer 2010 34.237 2,91 0,88
Vervoer 2011 34.224 2,86 0,90
Vervoer 2012 32.628 2,70 0,87
Vervoer 2013 31.852 2,61 0,88
Vervoer 2014 29.771 2,50 0,82
Vervoer 2015 30.040 2,48 0,84
Vervoer 2016 30.145 2,46 0,83
Vervoer 2017 30.895 2,61 0,86
Vervoer 2018 31.139 2,53 0,83
Vervoer 2019* 30.673 2,56 0,81
Railverkeer 1990 89 0,01 0,00
Railverkeer 1995 96 0,01 0,00
Railverkeer 2000 118 0,01 0,00
Railverkeer 2001 110 0,01 0,00
Railverkeer 2002 103 0,01 0,00
Railverkeer 2003 103 0,01 0,00
Railverkeer 2004 110 0,01 0,00
Railverkeer 2005 103 0,01 0,00
Railverkeer 2006 103 0,01 0,00
Railverkeer 2007 102 0,01 0,00
Railverkeer 2008 102 0,01 0,00
Railverkeer 2009 94 0,01 0,00
Railverkeer 2010 102 0,01 0,00
Railverkeer 2011 102 0,01 0,00
Railverkeer 2012 80 0,00 0,00
Railverkeer 2013 85 0,00 0,00
Railverkeer 2014 84 0,00 0,00
Railverkeer 2015 85 0,00 0,00
Railverkeer 2016 85 0,01 0,00
Railverkeer 2017 84 0,00 0,00
Railverkeer 2018 69 0,00 0,00
Railverkeer 2019* 66 0,00 0,00
Wegverkeer 1990 26.571 7,72 0,33
Wegverkeer 1995 29.049 5,33 0,83
Wegverkeer 2000 31.460 3,63 0,92
Wegverkeer 2001 31.725 3,53 0,92
Wegverkeer 2002 32.461 3,44 0,91
Wegverkeer 2003 33.020 3,36 0,89
Wegverkeer 2004 33.547 3,15 0,87
Wegverkeer 2005 33.734 3,05 0,84
Wegverkeer 2006 34.586 3,03 0,83
Wegverkeer 2007 33.632 3,00 0,82
Wegverkeer 2008 33.821 2,98 0,85
Wegverkeer 2009 32.279 2,83 0,83
Wegverkeer 2010 32.923 2,75 0,85
Wegverkeer 2011 32.899 2,71 0,86
Wegverkeer 2012 31.421 2,55 0,84
Wegverkeer 2013 30.580 2,46 0,85
Wegverkeer 2014 28.656 2,36 0,79
Wegverkeer 2015 28.815 2,33 0,81
Wegverkeer 2016 29.020 2,32 0,80
Wegverkeer 2017 29.790 2,47 0,83
Wegverkeer 2018 30.049 2,40 0,80
Wegverkeer 2019* 29.659 2,43 0,78
Scheepvaart 1990 744 0,09 0,02
Scheepvaart 1995 771 0,10 0,02
Scheepvaart 2000 814 0,11 0,02
Scheepvaart 2001 843 0,11 0,02
Scheepvaart 2002 876 0,12 0,02
Scheepvaart 2003 831 0,12 0,02
Scheepvaart 2004 840 0,12 0,02
Scheepvaart 2005 907 0,12 0,02
Scheepvaart 2006 947 0,13 0,02
Scheepvaart 2007 1.007 0,13 0,03
Scheepvaart 2008 1.029 0,14 0,03
Scheepvaart 2009 1.043 0,14 0,03
Scheepvaart 2010 1.170 0,15 0,03
Scheepvaart 2011 1.178 0,15 0,03
Scheepvaart 2012 1.085 0,14 0,03
Scheepvaart 2013 1.147 0,15 0,03
Scheepvaart 2014 991 0,13 0,03
Scheepvaart 2015 1.110 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.010 0,13 0,03
Scheepvaart 2017 988 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 988 0,13 0,03
Scheepvaart 2019* 916 0,12 0,02
Luchtvaart 1990 85 0,00 0,00
Luchtvaart 1995 83 0,00 0,00
Luchtvaart 2000 57 0,00 0,00
Luchtvaart 2001 52 0,00 0,00
Luchtvaart 2002 47 0,00 0,00
Luchtvaart 2003 54 0,00 0,00
Luchtvaart 2004 42 0,00 0,00
Luchtvaart 2005 44 0,00 0,00
Luchtvaart 2006 39 0,00 0,00
Luchtvaart 2007 42 0,00 0,00
Luchtvaart 2008 41 0,00 0,00
Luchtvaart 2009 39 0,00 0,00
Luchtvaart 2010 42 0,00 0,00
Luchtvaart 2011 45 0,00 0,00
Luchtvaart 2012 41 0,00 0,00
Luchtvaart 2013 40 0,00 0,00
Luchtvaart 2014 41 0,00 0,00
Luchtvaart 2015 31 0,00 0,00
Luchtvaart 2016 30 0,00 0,00
Luchtvaart 2017 32 0,00 0,00
Luchtvaart 2018 32 0,00 0,00
Luchtvaart 2019* 32 0,00 0,00
Overige mobiele bronnen, totaal 1990 4.388 0,50 0,08
Overige mobiele bronnen, totaal 1995 4.793 0,53 0,09
Overige mobiele bronnen, totaal 2000 4.966 0,51 0,09
Overige mobiele bronnen, totaal 2001 4.937 0,49 0,09
Overige mobiele bronnen, totaal 2002 4.583 0,45 0,08
Overige mobiele bronnen, totaal 2003 4.414 0,42 0,08
Overige mobiele bronnen, totaal 2004 4.312 0,39 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2005 4.377 0,39 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2006 4.301 0,36 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2007 4.161 0,33 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2008 4.158 0,32 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2009 4.103 0,30 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2010 4.022 0,29 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2011 3.926 0,27 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2012 3.656 0,24 0,05
Overige mobiele bronnen, totaal 2013 3.621 0,24 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2014 3.745 0,23 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2015 3.789 0,22 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2016 3.792 0,21 0,05
Overige mobiele bronnen, totaal 2017 3.597 0,19 0,05
Overige mobiele bronnen, totaal 2018 3.696 0,18 0,05
Overige mobiele bronnen, totaal 2019* 3.814 0,17 0,05
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 1995 1.115 0,11 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2001 1.105 0,09 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2002 1.061 0,09 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2003 1.068 0,08 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2004 1.024 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2005 1.076 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2006 1.053 0,06 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2007 1.049 0,06 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2008 1.031 0,06 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2009 1.023 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2011 1.092 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2012 1.050 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2013 1.042 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.155 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.045 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019* 1.027 0,03 0,01
Visserij 1990 1.182 0,11 0,03
Visserij 1995 1.315 0,12 0,04
Visserij 2000 1.311 0,12 0,04
Visserij 2001 1.287 0,12 0,03
Visserij 2002 1.079 0,10 0,03
Visserij 2003 977 0,09 0,03
Visserij 2004 925 0,09 0,02
Visserij 2005 912 0,09 0,02
Visserij 2006 865 0,08 0,02
Visserij 2007 747 0,07 0,02
Visserij 2008 681 0,06 0,02
Visserij 2009 645 0,06 0,02
Visserij 2010 656 0,06 0,02
Visserij 2011 552 0,05 0,02
Visserij 2012 435 0,04 0,01
Visserij 2013 509 0,05 0,01
Visserij 2014 512 0,05 0,01
Visserij 2015 569 0,05 0,02
Visserij 2016 554 0,05 0,02
Visserij 2017 474 0,05 0,01
Visserij 2018 457 0,04 0,01
Visserij 2019* 467 0,05 0,01
Defensie-activiteiten 1990 314 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 1995 304 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2000 254 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2001 233 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2002 239 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2003 219 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2004 195 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2005 196 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2006 171 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2007 167 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2008 168 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2009 180 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2010 257 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2011 194 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2012 150 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2013 175 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2014 180 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2015 161 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2016 162 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2017 148 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2018 152 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2019* 159 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 1990 1.791 0,24 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 1995 2.060 0,27 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2000 2.280 0,26 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2001 2.311 0,25 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2002 2.204 0,24 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2003 2.151 0,22 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2004 2.167 0,22 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2005 2.194 0,21 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2006 2.211 0,20 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2007 2.198 0,18 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2008 2.278 0,18 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2009 2.255 0,17 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2010 2.041 0,15 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2011 2.088 0,15 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2012 2.021 0,14 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2013 1.894 0,13 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2014 1.898 0,13 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2015 1.878 0,12 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2016 1.966 0,11 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2017 1.905 0,10 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2018 2.042 0,09 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2019* 2.161 0,09 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, alle andere jaren zijn defintief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 september 2020:
Toevoeging voorlopige cijfers 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitive cijfers over 2019 worden in maart 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).