Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.724 1.273,39 58,65
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1995 172.952 1.185,25 59,10
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.614 967,87 51,97
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2001 176.689 941,40 48,83
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2002 176.030 896,19 45,82
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2003 179.454 865,30 45,48
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2004 181.312 849,62 46,70
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2005 177.356 790,99 46,52
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2006 172.518 773,27 46,68
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2007 172.312 775,22 41,29
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2008 175.277 784,43 28,70
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2009 169.959 777,85 28,19
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 181.985 774,37 27,35
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2011 168.716 752,36 26,60
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2012 165.142 735,57 26,09
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2013 165.124 734,96 26,85
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 158.085 718,19 27,26
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.594 725,80 27,95
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.313 730,90 26,87
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.947 717,92 27,72
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 159.068 693,95 26,93
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 153.464 688,77 26,56
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 138.269 678,70 26,02
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.841 1.265,01 58,21
Stationaire bronnen, totaal 1995 138.156 1.179,16 58,15
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.204 963,46 50,95
Stationaire bronnen, totaal 2001 139.023 937,11 47,83
Stationaire bronnen, totaal 2002 137.957 892,02 44,83
Stationaire bronnen, totaal 2003 141.032 861,25 44,51
Stationaire bronnen, totaal 2004 142.461 845,78 45,76
Stationaire bronnen, totaal 2005 138.187 787,24 45,61
Stationaire bronnen, totaal 2006 132.541 769,55 45,79
Stationaire bronnen, totaal 2007 133.372 771,53 40,38
Stationaire bronnen, totaal 2008 136.132 780,76 27,74
Stationaire bronnen, totaal 2009 132.413 774,34 27,23
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.730 770,97 26,36
Stationaire bronnen, totaal 2011 130.580 749,04 25,58
Stationaire bronnen, totaal 2012 128.867 732,46 25,10
Stationaire bronnen, totaal 2013 129.666 731,95 25,83
Stationaire bronnen, totaal 2014 124.580 715,30 26,32
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.785 722,96 26,98
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.324 728,10 25,94
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.447 715,01 26,75
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.034 691,11 25,97
Stationaire bronnen, totaal 2019 119.055 685,89 25,62
Stationaire bronnen, totaal 2020 108.303 676,13 25,20
Energiesector 1990 52.811 80,02 0,42
Energiesector 1995 61.206 80,15 0,46
Energiesector 2000 62.567 41,15 0,42
Energiesector 2001 66.468 40,87 0,46
Energiesector 2002 66.549 39,40 0,48
Energiesector 2003 67.734 38,84 0,48
Energiesector 2004 68.957 37,29 0,49
Energiesector 2005 66.367 40,06 0,54
Energiesector 2006 61.264 36,27 0,50
Energiesector 2007 63.906 38,74 0,52
Energiesector 2008 63.496 40,35 0,49
Energiesector 2009 62.384 35,36 0,50
Energiesector 2010 64.445 38,54 0,51
Energiesector 2011 60.365 38,88 0,48
Energiesector 2012 57.217 36,33 0,51
Energiesector 2013 57.173 32,75 0,49
Energiesector 2014 61.181 31,68 0,52
Energiesector 2015 65.851 30,92 0,62
Energiesector 2016 64.119 29,22 0,59
Energiesector 2017 59.858 25,64 0,53
Energiesector 2018 56.138 23,05 0,47
Energiesector 2019 53.864 23,13 0,48
Energiesector 2020 44.182 22,20 0,44
06 Winning van aardolie en aardgas 1990 2.303 77,35 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 1995 1.986 76,83 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2000 2.008 37,30 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2001 2.034 36,78 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2002 2.097 35,12 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2003 2.009 34,62 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2004 2.076 32,66 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2005 2.161 35,18 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2006 2.055 31,67 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2007 1.912 34,28 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2008 1.941 35,96 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2009 1.966 30,25 0,02
06 Winning van aardolie en aardgas 2010 2.084 33,28 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2011 2.012 33,51 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 2.127 31,71 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2013 2.191 28,90 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2014 2.162 28,01 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2015 1.941 26,68 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2016 1.743 24,80 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2017 1.771 21,43 0,04
06 Winning van aardolie en aardgas 2018 1.687 18,70 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2019 1.542 18,05 0,09
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 1.527 16,74 0,06
192 Aardolie-industrie 1990 11.043 1,13 0,05
192 Aardolie-industrie 1995 11.591 1,03 0,05
192 Aardolie-industrie 2000 12.377 0,90 0,04
192 Aardolie-industrie 2001 12.713 0,86 0,04
192 Aardolie-industrie 2002 11.704 0,87 0,03
192 Aardolie-industrie 2003 12.248 0,89 0,04
192 Aardolie-industrie 2004 12.211 0,94 0,04
192 Aardolie-industrie 2005 12.355 0,87 0,04
192 Aardolie-industrie 2006 11.584 0,84 0,04
192 Aardolie-industrie 2007 11.595 0,95 0,04
192 Aardolie-industrie 2008 11.798 0,83 0,04
192 Aardolie-industrie 2009 10.752 1,26 0,03
192 Aardolie-industrie 2010 10.608 1,03 0,02
192 Aardolie-industrie 2011 10.778 1,48 0,03
192 Aardolie-industrie 2012 10.501 1,31 0,03
192 Aardolie-industrie 2013 10.284 0,86 0,03
192 Aardolie-industrie 2014 10.651 0,87 0,03
192 Aardolie-industrie 2015 11.033 0,89 0,03
192 Aardolie-industrie 2016 10.636 0,91 0,03
192 Aardolie-industrie 2017 10.026 0,90 0,03
192 Aardolie-industrie 2018 10.080 1,03 0,03
192 Aardolie-industrie 2019 10.983 1,08 0,03
192 Aardolie-industrie 2020 10.206 1,03 0,03
35 Energiebedrijven 1990 39.466 1,53 0,38
35 Energiebedrijven 1995 47.629 2,30 0,41
35 Energiebedrijven 2000 48.183 2,96 0,38
35 Energiebedrijven 2001 51.722 3,23 0,42
35 Energiebedrijven 2002 52.748 3,41 0,44
35 Energiebedrijven 2003 53.477 3,32 0,44
35 Energiebedrijven 2004 54.671 3,69 0,45
35 Energiebedrijven 2005 51.852 4,01 0,50
35 Energiebedrijven 2006 47.625 3,77 0,46
35 Energiebedrijven 2007 50.399 3,50 0,45
35 Energiebedrijven 2008 49.758 3,56 0,43
35 Energiebedrijven 2009 49.666 3,86 0,45
35 Energiebedrijven 2010 51.753 4,23 0,46
35 Energiebedrijven 2011 47.575 3,89 0,43
35 Energiebedrijven 2012 44.589 3,30 0,46
35 Energiebedrijven 2013 44.699 2,98 0,43
35 Energiebedrijven 2014 48.368 2,81 0,46
35 Energiebedrijven 2015 52.877 3,35 0,56
35 Energiebedrijven 2016 51.740 3,50 0,52
35 Energiebedrijven 2017 48.061 3,31 0,46
35 Energiebedrijven 2018 44.372 3,33 0,41
35 Energiebedrijven 2019 41.339 4,01 0,36
35 Energiebedrijven 2020 32.449 4,44 0,35
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.350 14,00 23,83
Nijverheid (geen energiesector) 1995 35.327 14,04 23,85
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.387 14,81 23,17
Nijverheid (geen energiesector) 2001 32.779 14,60 21,17
Nijverheid (geen energiesector) 2002 33.172 15,93 20,31
Nijverheid (geen energiesector) 2003 33.709 15,98 20,51
Nijverheid (geen energiesector) 2004 33.735 15,99 22,44
Nijverheid (geen energiesector) 2005 33.431 15,88 22,59
Nijverheid (geen energiesector) 2006 33.359 14,70 22,45
Nijverheid (geen energiesector) 2007 34.044 14,74 18,10
Nijverheid (geen energiesector) 2008 33.421 14,42 5,92
Nijverheid (geen energiesector) 2009 30.477 13,97 6,14
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.696 14,82 5,23
Nijverheid (geen energiesector) 2011 32.866 14,56 5,22
Nijverheid (geen energiesector) 2012 32.067 14,56 5,26
Nijverheid (geen energiesector) 2013 31.692 14,37 5,27
Nijverheid (geen energiesector) 2014 30.824 14,61 5,50
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.374 14,55 5,51
Nijverheid (geen energiesector) 2016 31.937 14,70 4,83
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.713 15,03 5,12
Nijverheid (geen energiesector) 2018 33.255 14,53 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2019 31.777 15,10 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2020 32.285 16,20 4,24
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1990 21.498 12,25 23,77
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1995 16.574 11,95 23,79
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2000 15.695 12,42 23,12
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2001 15.186 12,34 21,11
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2002 15.584 13,78 20,25
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2003 16.087 13,82 20,45
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2004 16.038 13,88 22,38
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2005 15.740 13,75 22,53
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2006 16.290 12,62 22,39
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2007 16.773 12,70 18,03
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2008 16.530 12,31 5,84
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2009 15.561 11,94 6,05
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2010 17.589 12,81 5,14
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2011 16.894 12,58 5,14
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2012 16.982 12,71 5,18
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013 16.885 12,59 5,19
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2014 16.486 12,81 5,41
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2015 15.654 12,66 5,42
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 17.158 12,74 4,74
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2017 17.959 13,07 5,02
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2018 18.041 12,55 4,56
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2019 17.358 13,15 4,56
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 18.909 14,29 4,13
24 Basismetaalindustrie 1990 7.548 0,42 0,03
24 Basismetaalindustrie 1995 7.751 0,44 0,03
24 Basismetaalindustrie 2000 6.356 0,35 0,02
24 Basismetaalindustrie 2001 6.548 0,36 0,03
24 Basismetaalindustrie 2002 6.698 0,35 0,03
24 Basismetaalindustrie 2003 7.077 0,35 0,03
24 Basismetaalindustrie 2004 7.250 0,35 0,03
24 Basismetaalindustrie 2005 7.237 0,36 0,03
24 Basismetaalindustrie 2006 7.057 0,34 0,03
24 Basismetaalindustrie 2007 7.318 0,35 0,03
24 Basismetaalindustrie 2008 7.317 0,34 0,03
24 Basismetaalindustrie 2009 6.105 0,28 0,02
24 Basismetaalindustrie 2010 6.894 0,33 0,02
24 Basismetaalindustrie 2011 6.994 0,33 0,03
24 Basismetaalindustrie 2012 6.429 0,31 0,03
24 Basismetaalindustrie 2013 6.607 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2014 6.189 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2015 6.759 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2016 6.586 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2017 7.208 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2018 6.911 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2019 6.688 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2020 6.071 0,30 0,03
Overige industrie 1990 10.802 1,29 0,04
Overige industrie 1995 10.281 1,60 0,03
Overige industrie 2000 10.665 1,98 0,03
Overige industrie 2001 10.230 1,83 0,03
Overige industrie 2002 10.085 1,73 0,03
Overige industrie 2003 9.685 1,73 0,03
Overige industrie 2004 9.615 1,68 0,03
Overige industrie 2005 9.671 1,70 0,03
Overige industrie 2006 9.217 1,66 0,04
Overige industrie 2007 9.182 1,63 0,04
Overige industrie 2008 8.805 1,70 0,06
Overige industrie 2009 8.107 1,68 0,07
Overige industrie 2010 8.411 1,60 0,06
Overige industrie 2011 8.231 1,57 0,06
Overige industrie 2012 7.896 1,46 0,06
Overige industrie 2013 7.453 1,38 0,05
Overige industrie 2014 7.501 1,41 0,06
Overige industrie 2015 7.363 1,50 0,07
Overige industrie 2016 7.607 1,56 0,07
Overige industrie 2017 7.913 1,55 0,07
Overige industrie 2018 7.671 1,58 0,08
Overige industrie 2019 7.153 1,54 0,08
Overige industrie 2020 6.785 1,53 0,08
F Bouwnijverheid 1990 501 0,04 0,00
F Bouwnijverheid 1995 721 0,05 0,00
F Bouwnijverheid 2000 671 0,06 0,00
F Bouwnijverheid 2001 816 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2002 806 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2003 860 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2004 832 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2005 783 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2006 794 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2007 772 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2008 769 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2009 705 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2010 802 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2011 747 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2012 761 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2013 747 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2014 648 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2015 599 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2016 585 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2017 633 0,09 0,00
F Bouwnijverheid 2018 633 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2019 579 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2020 520 0,08 0,00
Particulier huishouden 1990 20.881 22,09 0,21
Particulier huishouden 1995 23.484 23,19 0,28
Particulier huishouden 2000 20.705 20,12 0,28
Particulier huishouden 2001 21.959 20,64 0,24
Particulier huishouden 2002 21.183 19,92 0,24
Particulier huishouden 2003 21.668 20,17 0,25
Particulier huishouden 2004 20.710 19,34 0,29
Particulier huishouden 2005 19.910 18,83 0,30
Particulier huishouden 2006 20.058 18,67 0,32
Particulier huishouden 2007 17.921 16,80 0,29
Particulier huishouden 2008 20.260 18,42 0,31
Particulier huishouden 2009 20.144 18,32 0,35
Particulier huishouden 2010 23.442 20,63 0,36
Particulier huishouden 2011 18.250 16,91 0,35
Particulier huishouden 2012 19.494 17,74 0,34
Particulier huishouden 2013 20.677 18,50 0,35
Particulier huishouden 2014 15.470 14,69 0,34
Particulier huishouden 2015 16.480 15,27 0,35
Particulier huishouden 2016 17.157 15,64 0,36
Particulier huishouden 2017 16.677 15,13 0,35
Particulier huishouden 2018 16.567 14,95 0,38
Particulier huishouden 2019 16.002 14,36 0,37
Particulier huishouden 2020 15.259 13,70 0,36
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 1990 16.799 1.148,91 33,75
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 1995 18.138 1.061,78 33,56
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2000 17.545 887,37 27,08
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2001 17.816 861,00 25,96
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2002 17.052 816,76 23,80
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2003 17.920 786,26 23,28
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2004 19.059 773,16 22,54
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2005 18.478 712,46 22,19
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2006 17.860 699,90 22,52
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2007 17.502 701,25 21,48
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2008 18.955 707,57 21,02
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2009 19.409 706,69 20,24
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2010 22.147 696,98 20,26
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2011 19.098 678,69 19,53
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2012 20.088 663,83 18,98
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2013 20.123 666,33 19,73
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2014 17.106 654,33 19,95
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2015 18.080 662,22 20,50
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2016 18.112 668,54 20,16
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2017 18.199 659,21 20,75
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2018 18.074 638,58 20,45
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2019 17.413 633,30 20,09
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2020 16.578 624,03 20,16
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.955 589,57 32,41
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1995 8.395 566,84 32,16
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.643 499,79 25,80
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2001 7.439 495,94 24,76
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2002 6.957 470,40 22,67
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2003 7.056 461,77 22,19
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2004 7.252 462,28 21,44
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2005 7.562 461,84 21,12
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2006 6.932 467,05 21,49
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2007 7.402 483,54 20,47
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2008 8.166 502,96 20,02
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2009 8.151 510,74 19,23
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.718 514,45 19,30
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2011 8.638 507,26 18,53
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2012 8.664 501,63 17,99
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2013 8.446 512,07 18,75
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.215 509,75 19,00
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.576 528,10 19,50
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.493 541,13 19,12
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.595 539,99 19,71
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.828 523,11 19,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 7.776 522,15 19,08
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 7.536 518,70 19,13
Diensten, afval en water 1990 8.844 559,33 1,34
Diensten, afval en water 1995 9.743 494,94 1,41
Diensten, afval en water 2000 9.902 387,59 1,28
Diensten, afval en water 2001 10.377 365,07 1,20
Diensten, afval en water 2002 10.095 346,36 1,13
Diensten, afval en water 2003 10.864 324,49 1,09
Diensten, afval en water 2004 11.807 310,88 1,10
Diensten, afval en water 2005 10.916 250,63 1,07
Diensten, afval en water 2006 10.928 232,85 1,03
Diensten, afval en water 2007 10.100 217,72 1,01
Diensten, afval en water 2008 10.789 204,61 1,00
Diensten, afval en water 2009 11.258 195,95 1,01
Diensten, afval en water 2010 12.430 182,53 0,97
Diensten, afval en water 2011 10.461 171,44 1,00
Diensten, afval en water 2012 11.425 162,20 0,99
Diensten, afval en water 2013 11.678 154,26 0,97
Diensten, afval en water 2014 9.891 144,58 0,96
Diensten, afval en water 2015 10.503 134,11 1,00
Diensten, afval en water 2016 10.618 127,41 1,04
Diensten, afval en water 2017 10.604 119,21 1,04
Diensten, afval en water 2018 10.246 115,48 1,01
Diensten, afval en water 2019 9.637 111,15 1,01
Diensten, afval en water 2020 9.042 105,33 1,03
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.883 8,38 0,44
Mobiele bronnen; totaal 1995 34.796 6,09 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.410 4,41 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2001 37.666 4,29 1,01
Mobiele bronnen; totaal 2002 38.074 4,17 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2003 38.422 4,05 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2004 38.851 3,84 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2005 39.168 3,75 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2006 39.977 3,72 0,89
Mobiele bronnen; totaal 2007 38.939 3,69 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2008 39.144 3,67 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2009 37.546 3,50 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.255 3,40 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2011 38.136 3,32 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2012 36.275 3,11 1,00
Mobiele bronnen; totaal 2013 35.458 3,01 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.505 2,88 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.809 2,83 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.988 2,79 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.500 2,92 0,97
Mobiele bronnen; totaal 2018 35.034 2,84 0,97
Mobiele bronnen; totaal 2019 34.409 2,88 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2020 29.966 2,57 0,82
Vervoer 1990 27.491 7,90 0,36
Vervoer 1995 30.002 5,56 0,86
Vervoer 2000 32.442 3,89 0,93
Vervoer 2001 32.727 3,79 0,92
Vervoer 2002 33.492 3,71 0,91
Vervoer 2003 34.009 3,63 0,89
Vervoer 2004 34.540 3,44 0,86
Vervoer 2005 34.789 3,36 0,83
Vervoer 2006 35.675 3,35 0,82
Vervoer 2007 34.780 3,34 0,85
Vervoer 2008 34.987 3,34 0,89
Vervoer 2009 33.445 3,20 0,89
Vervoer 2010 34.237 3,10 0,92
Vervoer 2011 34.212 3,05 0,96
Vervoer 2012 32.623 2,87 0,94
Vervoer 2013 31.840 2,76 0,96
Vervoer 2014 29.761 2,64 0,89
Vervoer 2015 30.021 2,60 0,91
Vervoer 2016 30.196 2,57 0,88
Vervoer 2017 30.899 2,72 0,92
Vervoer 2018 31.146 2,65 0,91
Vervoer 2019 30.540 2,69 0,89
Vervoer 2020 26.029 2,39 0,77
Railverkeer 1990 91 0,01 0,00
Railverkeer 1995 94 0,01 0,00
Railverkeer 2000 114 0,01 0,00
Railverkeer 2001 109 0,01 0,00
Railverkeer 2002 106 0,01 0,00
Railverkeer 2003 103 0,01 0,00
Railverkeer 2004 109 0,01 0,00
Railverkeer 2005 106 0,01 0,00
Railverkeer 2006 106 0,01 0,00
Railverkeer 2007 104 0,01 0,00
Railverkeer 2008 104 0,01 0,00
Railverkeer 2009 93 0,01 0,00
Railverkeer 2010 105 0,01 0,00
Railverkeer 2011 101 0,01 0,00
Railverkeer 2012 83 0,00 0,00
Railverkeer 2013 82 0,00 0,00
Railverkeer 2014 83 0,01 0,00
Railverkeer 2015 88 0,01 0,00
Railverkeer 2016 88 0,01 0,00
Railverkeer 2017 82 0,00 0,00
Railverkeer 2018 69 0,00 0,00
Railverkeer 2019 60 0,00 0,00
Railverkeer 2020 61 0,00 0,00
Wegverkeer 1990 26.571 7,80 0,34
Wegverkeer 1995 29.048 5,46 0,84
Wegverkeer 2000 31.456 3,78 0,90
Wegverkeer 2001 31.720 3,67 0,90
Wegverkeer 2002 32.459 3,59 0,89
Wegverkeer 2003 33.018 3,51 0,86
Wegverkeer 2004 33.543 3,32 0,84
Wegverkeer 2005 33.727 3,23 0,81
Wegverkeer 2006 34.579 3,22 0,79
Wegverkeer 2007 33.627 3,20 0,82
Wegverkeer 2008 33.814 3,20 0,86
Wegverkeer 2009 32.273 3,05 0,86
Wegverkeer 2010 32.919 2,94 0,89
Wegverkeer 2011 32.891 2,89 0,93
Wegverkeer 2012 31.416 2,72 0,91
Wegverkeer 2013 30.575 2,61 0,93
Wegverkeer 2014 28.652 2,50 0,86
Wegverkeer 2015 28.811 2,45 0,88
Wegverkeer 2016 29.060 2,43 0,85
Wegverkeer 2017 29.799 2,58 0,89
Wegverkeer 2018 30.061 2,51 0,89
Wegverkeer 2019 29.538 2,56 0,87
Wegverkeer 2020 25.251 2,28 0,75
Scheepvaart 1990 744 0,09 0,02
Scheepvaart 1995 777 0,10 0,02
Scheepvaart 2000 815 0,11 0,02
Scheepvaart 2001 845 0,11 0,02
Scheepvaart 2002 880 0,12 0,02
Scheepvaart 2003 835 0,12 0,02
Scheepvaart 2004 845 0,12 0,02
Scheepvaart 2005 912 0,13 0,02
Scheepvaart 2006 952 0,13 0,02
Scheepvaart 2007 1.006 0,14 0,03
Scheepvaart 2008 1.028 0,14 0,03
Scheepvaart 2009 1.040 0,14 0,03
Scheepvaart 2010 1.170 0,15 0,03
Scheepvaart 2011 1.175 0,15 0,03
Scheepvaart 2012 1.082 0,14 0,03
Scheepvaart 2013 1.144 0,15 0,03
Scheepvaart 2014 985 0,13 0,03
Scheepvaart 2015 1.092 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.018 0,14 0,03
Scheepvaart 2017 986 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 983 0,13 0,03
Scheepvaart 2019 910 0,13 0,02
Scheepvaart 2020 692 0,11 0,02
Luchtvaart 1990 85 0,00 0,00
Luchtvaart 1995 83 0,00 0,00
Luchtvaart 2000 57 0,00 0,00
Luchtvaart 2001 52 0,00 0,00
Luchtvaart 2002 47 0,00 0,00
Luchtvaart 2003 54 0,00 0,00
Luchtvaart 2004 42 0,00 0,00
Luchtvaart 2005 44 0,00 0,00
Luchtvaart 2006 39 0,00 0,00
Luchtvaart 2007 42 0,00 0,00
Luchtvaart 2008 41 0,00 0,00
Luchtvaart 2009 39 0,00 0,00
Luchtvaart 2010 42 0,00 0,00
Luchtvaart 2011 45 0,00 0,00
Luchtvaart 2012 41 0,00 0,00
Luchtvaart 2013 40 0,00 0,00
Luchtvaart 2014 41 0,00 0,00
Luchtvaart 2015 31 0,00 0,00
Luchtvaart 2016 30 0,00 0,00
Luchtvaart 2017 32 0,00 0,00
Luchtvaart 2018 32 0,00 0,00
Luchtvaart 2019 32 0,00 0,00
Luchtvaart 2020 24 0,00 0,00
Overige mobiele bronnen, totaal 1990 4.393 0,49 0,08
Overige mobiele bronnen, totaal 1995 4.794 0,53 0,09
Overige mobiele bronnen, totaal 2000 4.968 0,52 0,09
Overige mobiele bronnen, totaal 2001 4.939 0,49 0,09
Overige mobiele bronnen, totaal 2002 4.582 0,46 0,08
Overige mobiele bronnen, totaal 2003 4.413 0,42 0,08
Overige mobiele bronnen, totaal 2004 4.311 0,40 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2005 4.379 0,39 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2006 4.303 0,37 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2007 4.160 0,34 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2008 4.157 0,32 0,07
Overige mobiele bronnen, totaal 2009 4.101 0,31 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2010 4.018 0,30 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2011 3.924 0,27 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2012 3.652 0,25 0,05
Overige mobiele bronnen, totaal 2013 3.618 0,25 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2014 3.743 0,24 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2015 3.788 0,23 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2016 3.793 0,22 0,06
Overige mobiele bronnen, totaal 2017 3.601 0,20 0,05
Overige mobiele bronnen, totaal 2018 3.889 0,19 0,05
Overige mobiele bronnen, totaal 2019 3.869 0,19 0,05
Overige mobiele bronnen, totaal 2020 3.937 0,19 0,06
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 1995 1.115 0,11 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2001 1.105 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2002 1.061 0,09 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2003 1.068 0,08 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2004 1.024 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2005 1.076 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2006 1.053 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2007 1.049 0,06 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2008 1.031 0,06 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2009 1.023 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2011 1.092 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2012 1.050 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2013 1.042 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.155 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.197 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.125 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.139 0,03 0,01
Visserij 1990 1.182 0,11 0,03
Visserij 1995 1.315 0,12 0,04
Visserij 2000 1.311 0,12 0,04
Visserij 2001 1.287 0,12 0,03
Visserij 2002 1.079 0,10 0,03
Visserij 2003 977 0,09 0,03
Visserij 2004 925 0,09 0,02
Visserij 2005 912 0,09 0,02
Visserij 2006 865 0,08 0,02
Visserij 2007 744 0,07 0,02
Visserij 2008 678 0,06 0,02
Visserij 2009 642 0,06 0,02
Visserij 2010 655 0,06 0,02
Visserij 2011 550 0,05 0,02
Visserij 2012 433 0,04 0,01
Visserij 2013 507 0,05 0,01
Visserij 2014 509 0,05 0,01
Visserij 2015 567 0,05 0,02
Visserij 2016 551 0,05 0,02
Visserij 2017 474 0,05 0,01
Visserij 2018 457 0,04 0,01
Visserij 2019 467 0,05 0,01
Visserij 2020 496 0,05 0,01
Defensie-activiteiten 1990 314 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 1995 304 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2000 254 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2001 233 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2002 239 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2003 219 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2004 195 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2005 196 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2006 171 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2007 167 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2008 168 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2009 180 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2010 257 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2011 194 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2012 150 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2013 175 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2014 180 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2015 161 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2016 162 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2017 148 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2018 152 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2019 159 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2020 161 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 1990 1.795 0,22 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 1995 2.060 0,26 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2000 2.282 0,26 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2001 2.313 0,25 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2002 2.203 0,24 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2003 2.149 0,22 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2004 2.167 0,22 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2005 2.196 0,21 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2006 2.213 0,20 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2007 2.199 0,19 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2008 2.279 0,18 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2009 2.256 0,17 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2010 2.038 0,16 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2011 2.088 0,15 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2012 2.018 0,15 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2013 1.894 0,14 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2014 1.899 0,13 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2015 1.878 0,12 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2016 1.969 0,12 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2017 1.907 0,11 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2018 2.083 0,10 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2019 2.117 0,10 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2020 2.142 0,10 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in september 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).