Hoger onderwijs; ingeschrevenen 1990-2015

Hoger onderwijs; ingeschrevenen 1990-2015

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Opleidingsvorm Studierichting Perioden Ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2015/'16* 701.086
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14 Lerarenopleidingen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 140 Lerarenopleidingen algemeen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14003 Pedagogisch-didactische studie 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14006 Leraar speciaal onderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 142 Pedagogische studies, onderwijskunde 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14203 Pedagogiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14206 Onderwijskunde 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14209 Overige pedagogische studies 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 144 Lerarenopleiding basisonderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14403 Leraar basisonderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 145 Lerarenopleiding voortgezet onderw 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14503 Leraar vo 2e graads Nederlands 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14506 Leraar vo 2e graads Engels 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14509 Leraar vo 2e graads Frans 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14512 Leraar vo 2e graads Duits 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14515 Leraar vo 2e graads Spaans 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14518 Leraar vo 2e graads godsdienst 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14521 Leraar vo 2e grds maatschappijleer 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14524 Leraar vo 2e graads geschiedenis 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14527 Leraar vo 2e graads aardrijkskunde 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14530 Leraar vo 2e grds wis- en natuurk. 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14533 Leraar vo 2e graads scheikunde 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14536 Leraar vo 2e graads biologie 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14539 Leraar vo 2e graads pedagogiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14542 Overige leraren vo 2e graads 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14545 Leraar vo 1e graads lich. oefening 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14548 Overige leraren vo 1e graads 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14551 Universitaire lerarenopleiding avo 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 146 Lerarenopleiding beroepsonderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14603 Vakleraar algemene economie 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14606 Vakleraar bedrijfseconomie 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14609 Vakleraar verzorging en huishoudk. 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14612 Vakleraar verpleegkunde 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14615 Docent beeldende kunst en vormg. 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14618 Docent theateronderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14621 Docent muziek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14624 Vakleraar technisch onderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14627 Vakleraar agrarisch onderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14630 Leraar lichamelijke oefening 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 14633 Universitaire opl. voor vakleraar 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 20 Vrije kunsten en wetenschappen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 200 Vrije kunsten en wetenschappen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 20003 Vrije kunsten, wetensch specifiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21 Kunstonderwijs 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 210 Kunstonderwijs algemeen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21003 Kunstonderwijs specifiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 211 Beeldende kunst 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21103 Kunstgeschiedenis en archeologie 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21106 Beeldende kunst en vormgeving 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 212 Uitvoerende kunst 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21203 Muziek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21206 Theater 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 213 Audiovisuele techniek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21303 Grafische vormgeving 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21306 Kunst en techniek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 214 Vormgeving 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21403 Industriële vormgeving 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 215 Kunstnijverheid 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 21503 Keramische vormgeving 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22 Talen, theologie, geschiedenis 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 220 Humaniora algemeen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22003 Humaniora specifiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 221 Godsdienst algemeen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22103 Godsdienst specifiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 222 Vreemde talen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22203 Klassieke letteren 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22206 Engels 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22209 Frans 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22212 Duits 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22215 Spaans 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22218 Overige westerse talen en culturen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22221 Niet-westerse talen en culturen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22224 Overige talen en culturen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22227 Tolk-vertaler 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 223 Nederlands algemeen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22303 Nederlands specifiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 225 Geschiedenis, taalwetenschappen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22503 Geschiedenis 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22506 Archeologie 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22509 Literatuurwetenschappen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22512 Taalwetenschappen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22515 Europese studies 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22518 Taal- en cultuurgeschiedenis 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 226 Filosofie algemeen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 22603 Filosofie specifiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 31 Sociale wetenschappen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 310 Sociale wetenschappen algemeen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 31003 Sociale wetenschappen specifiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 31006 Communicatiewetenschappen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 31009 Ontwikkelingsstudies van volkeren 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 311 Psychologie algemeen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 31103 Psychologie specifiek 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 312 Sociologie, cultuurwetenschappen 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 31203 Sociologie 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 31206 Culturele antropologie 2015/'16* -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 31209 Cultuurwetenschappen 2015/'16* -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs onderverdeeld naar leeftijd, onderwijssoort, opleidingsvorm, studierichting, studiejaar. Vanaf het studiejaar 2015/’16 bevat deze tabel ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel. Voor het meest recente studiejaar - 2015/'16 - is nog geen informatie over studierichting beschikbaar. Bij meerdere hbo-opleidingen heeft namelijk een clustering van studierichtingen plaatsgevonden, waardoor de jaar-op-jaar vergelijking niet goed te maken is. In het derde kwartaal van 2016 zal een nieuwe tabel met de studierichtingen vanaf studiejaar 2015/'16 worden gemaakt.

Gegevens beschikbaar: Van studiejaar 1995 tot en met 2016.


Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 april 2017:
Tabel titel aangepast.

Deze tabel wordt opgevolgd door drie nieuwe tabellen. Zie paragraaf 3.

- Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting
- Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase
- Hoger onderwijs, ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Toelichting onderwerpen

Ingeschrevenen
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs, bestaande uit hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid.

Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld. Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hbo en wo afzonderlijk.