Hoger onderwijs; ingeschrevenen 1990-2015


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs onderverdeeld naar leeftijd, onderwijssoort, opleidingsvorm, studierichting, studiejaar. Vanaf het studiejaar 2015/’16 bevat deze tabel ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel. Voor het meest recente studiejaar - 2015/'16 - is nog geen informatie over studierichting beschikbaar. Bij meerdere hbo-opleidingen heeft namelijk een clustering van studierichtingen plaatsgevonden, waardoor de jaar-op-jaar vergelijking niet goed te maken is. In het derde kwartaal van 2016 zal een nieuwe tabel met de studierichtingen vanaf studiejaar 2015/'16 worden gemaakt.

Gegevens beschikbaar: Van studiejaar 1995 tot en met 2016.


Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 april 2017:
Tabel titel aangepast.

Deze tabel wordt opgevolgd door drie nieuwe tabellen. Zie paragraaf 3.

- Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting
- Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase
- Hoger onderwijs, ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Hoger onderwijs; ingeschrevenen 1990-2015

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Opleidingsvorm Studierichting Perioden Ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 699.572
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 79.466
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 57.102
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 264.932
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 54.027
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 60.602
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 7.647
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 128.185
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 47.143
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 468
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 15.353
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 1.997
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 603
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 5.068
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 1.334
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 1.600
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 190
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 3.196
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 1.361
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 4
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 51.534
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 4.711
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 3.505
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 19.197
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 4.451
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 5.621
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 553
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 9.681
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 3.757
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 58
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 76.405
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 6.963
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 5.677
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 29.990
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 6.049
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 7.066
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 759
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 14.363
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 5.451
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 87
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 90.708
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 8.614
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 6.925
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 35.559
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 6.888
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 7.662
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 1.030
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 17.318
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 6.620
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 92
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 91.715
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 8.724
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 7.443
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 36.106
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 6.780
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 7.722
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 1.024
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 16.985
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 6.845
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 86
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 84.043
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 7.560
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 6.797
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 33.502
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 6.494
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 7.135
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 995
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 15.444
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 6.059
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 57
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 72.657
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 6.470
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 6.211
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 28.599
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 5.938
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 6.372
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 932
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 12.977
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 5.119
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 39
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 57.531
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 5.250
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 5.199
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 22.311
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 4.607
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 5.266
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 741
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 10.311
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 3.831
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 15
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 40.801
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 3.996
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 3.798
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 15.504
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 3.398
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 3.697
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 471
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 7.253
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 2.671
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 13
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 27.839
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 3.038
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 2.660
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 10.426
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 2.260
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 2.486
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 281
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 4.849
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 1.830
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 9
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 19.042
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 2.468
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 1.829
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 6.970
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 1.563
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 1.580
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 187
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 3.273
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 1.169
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 3
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 13.099
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 1.899
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 1.268
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 4.761
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 1.018
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 1.013
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 97
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 2.298
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 743
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 2
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 9.132
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 1.496
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 860
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 3.198
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 735
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 682
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 75
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 1.635
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 450
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 21.253
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 4.577
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 1.835
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 7.037
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 1.559
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 1.514
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 184
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 3.781
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 765
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 9.193
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 3.141
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 676
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 2.567
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 466
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 542
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 53
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 1.549
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 198
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 1
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 6.908
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 2.820
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 394
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 1.691
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 222
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 306
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 35
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 1.310
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 130
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 5.922
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 2.681
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 377
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 1.294
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 156
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 212
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 23
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 1.079
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 100
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 6.437
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 3.061
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 1.045
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 1.152
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 109
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 126
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 17
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 883
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 44
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar of ouder Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Totaal studierichtingen 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend 2014/'15 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens