Advocatuur; prijsindex, 2003 4e kwartaal = 100

Advocatuur; prijsindex, 2003 4e kwartaal = 100

Perioden Prijsindexcijfers (2003 4e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
2003 4e kwartaal 100
2004 1e kwartaal 102,9 2,9
2004 2e kwartaal 104,0 1,1
2004 3e kwartaal 103,1 -0,9
2004 4e kwartaal 102,4 -0,7 2,4
2004 jaargemiddelde 103,1
2005 1e kwartaal 102,5 0,1 -0,4
2005 2e kwartaal 105,0 2,4 1,0
2005 3e kwartaal 104,8 -0,2 1,6
2005 4e kwartaal 106,6 1,7 4,1
2005 jaargemiddelde 104,7 1,6
2006 1e kwartaal 108,9 2,2 6,2
2006 2e kwartaal 110,0 1,0 4,8
2006 3e kwartaal 110,0 0,0 5,0
2006 4e kwartaal 111,3 1,2 4,4
2006 jaargemiddelde 110,1 5,2
2007 1e kwartaal 113,0 1,5 3,8
2007 2e kwartaal 113,8 0,7 3,5
2007 3e kwartaal 113,6 -0,2 3,3
2007 4e kwartaal 114,2 0,5 2,6
2007 jaargemiddelde 113,7 3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze kwartaalstatistiek geeft de prijsontwikkeling weer van diensten van
advocatenkantoren. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van
gerealiseerde uurtarieven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 4e kwartaal
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van
advocatendiensten.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele prijsverandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar
eerder.