Arbeidsdeelname; 15 jaar of ouder 1992-2006


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige
dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.
Gecorrigeerd per: 26 november 2008
Reden correctie:
Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen
stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden
nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met
een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is
het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen
kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet
gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers.
Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gecorrigeerd per: 8 mei 2007
Reden correctie:
Voor de periode 2000 tot en met 2006 zijn de gegevens in deze
publicatie aangepast in verband met een nieuwe onderwijsvariabele.
In plaats van de SOI indeling 2003 is voor deze publicatie gebruik
gemaakt van de SOI indeling 2006. Deze SOI-indeling is in de EBB
bestanden teruggelegd tot en met 2000. Dus voor de oudere jaren
(1992-1999) is nog gebruik gemaakt van de SOI indeling 2003.
Tevens is er voor de oude jaren een correctie doorgevoerd, omdat bepaalde
cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Arbeidsdeelname; 15 jaar of ouder 1992-2006

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal bevolking (X 1000) Werkzame personenTotaal werkzame personen (X 1000) Netto arbeidsparticipatie (%) Positie in de werkkringWerknemers (X 1000) Positie in de werkkringZelfstandigen (X 1000) ArbeidsduurArbeidsduur: 12 tot 20 uur per week (X 1000) ArbeidsduurArbeidsduur: 20 tot 35 uur per week (X 1000) ArbeidsduurArbeidsduur: 35 uur of meer per week (X 1000)
Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 1995 2.012 1.133 38,6 752 24 68 174 534
Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2000 1.873 1.246 44,0 806 19 117 186 522
Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2005 1.938 1.200 38,3 722 21 134 202 407
Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2006 1.950 1.246 38,9 729 29 138 201 420
Mannen en vrouwen 25 tot 50 jaar 1995 6.151 4.705 71,3 3.905 482 282 903 3.202
Mannen en vrouwen 25 tot 50 jaar 2000 6.110 5.063 78,4 4.265 524 352 1.132 3.306
Mannen en vrouwen 25 tot 50 jaar 2005 5.947 4.877 77,8 4.101 526 376 1.256 2.994
Mannen en vrouwen 25 tot 50 jaar 2006 5.898 4.900 79,3 4.101 574 381 1.265 3.029
Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar 1995 2.334 997 38,5 701 199 75 186 639
Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar 2000 2.746 1.424 47,4 1.045 258 109 327 866
Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar 2005 3.058 1.707 50,6 1.280 269 152 439 958
Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar 2006 3.117 1.791 52,6 1.365 276 155 484 1.001
Mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 1995 1.875 53 1,6 8 22 7 12 11
Mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2000 2.021 64 1,7 9 24 7 11 15
Mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2005 2.171 92 2,4 19 33 15 17 19
Mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2006 2.200 100 2,6 22 35 16 22 20
Mannen 15 tot 25 jaar 1995 1.022 589 40,0 391 18 32 62 315
Mannen 15 tot 25 jaar 2000 952 646 46,6 430 13 59 64 320
Mannen 15 tot 25 jaar 2005 984 613 39,8 377 14 57 72 263
Mannen 15 tot 25 jaar 2006 991 645 41,0 386 20 56 80 270
Mannen 25 tot 50 jaar 1995 3.138 2.792 88,0 2.430 331 26 186 2.549
Mannen 25 tot 50 jaar 2000 3.098 2.863 91,7 2.485 356 23 226 2.591
Mannen 25 tot 50 jaar 2005 2.994 2.642 87,1 2.243 366 30 247 2.333
Mannen 25 tot 50 jaar 2006 2.964 2.645 88,2 2.222 393 24 241 2.350
Mannen 50 tot 65 jaar 1995 1.169 666 55,2 502 143 16 66 564
Mannen 50 tot 65 jaar 2000 1.385 902 63,4 702 175 18 115 744
Mannen 50 tot 65 jaar 2005 1.540 1.015 63,7 790 190 24 139 818
Mannen 50 tot 65 jaar 2006 1.568 1.055 65,0 824 194 29 148 842
Mannen 65 jaar of ouder 1995 781 42 3,2 7 19 5 10 10
Mannen 65 jaar of ouder 2000 854 47 3,2 8 20 4 10 13
Mannen 65 jaar of ouder 2005 942 68 4,6 16 28 12 14 18
Mannen 65 jaar of ouder 2006 960 74 4,9 19 29 12 18 18
Vrouwen 15 tot 25 jaar 1995 990 543 37,2 362 6 36 113 219
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2000 921 600 41,4 376 6 58 122 202
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2005 954 587 36,8 344 6 77 129 144
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2006 958 601 36,7 344 8 81 121 150
Vrouwen 25 tot 50 jaar 1995 3.013 1.913 54,0 1.475 151 255 718 653
Vrouwen 25 tot 50 jaar 2000 3.012 2.200 64,7 1.780 168 328 905 715
Vrouwen 25 tot 50 jaar 2005 2.953 2.235 68,4 1.858 160 347 1.010 662
Vrouwen 25 tot 50 jaar 2006 2.934 2.255 70,2 1.879 182 358 1.023 680
Vrouwen 50 tot 65 jaar 1995 1.166 331 21,9 199 56 60 120 75
Vrouwen 50 tot 65 jaar 2000 1.361 522 31,2 343 83 91 212 122
Vrouwen 50 tot 65 jaar 2005 1.518 693 37,4 489 79 127 301 140
Vrouwen 50 tot 65 jaar 2006 1.548 736 40,1 540 81 126 336 159
Vrouwen 65 jaar of ouder 1995 1.094 11 0,4 . 4 2 2 .
Vrouwen 65 jaar of ouder 2000 1.167 17 0,5 2 5 3 2 2
Vrouwen 65 jaar of ouder 2005 1.229 24 0,7 3 5 3 4 2
Vrouwen 65 jaar of ouder 2006 1.240 25 0,8 3 6 4 4 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens