Ziekenhuispatiënten; geslacht, leeftijd en diagnose, 1995-2010

Ziekenhuispatiënten; geslacht, leeftijd en diagnose, 1995-2010

Geslacht Leeftijd Perioden Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling ISHMT 4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten 4.1 Diabetes (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) (Per 10 000 inwoners) Personen met eerste ziekenhuisopname Diagnose-indeling ISHMT 4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten 4.1 Diabetes (Per 10 000 inwoners) Personen met eerste ziekenhuisopname Diagnose-indeling VTV 4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) (Per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 8,5 8,5 . .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2010 0,1 0,1 . .
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2010 1,8 1,8 . .
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2010 4,2 4,2 . .
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2010 6,5 6,5 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2010 5,7 5,7 . .
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2010 4,0 4,0 . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2010 3,6 3,6 . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2010 3,9 3,9 . .
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2010 4,8 4,8 . .
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2010 5,5 5,5 . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2010 6,6 6,6 . .
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2010 8,5 8,5 . .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2010 11,0 11,0 . .
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2010 13,4 13,4 . .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2010 16,1 16,1 . .
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2010 18,0 18,0 . .
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2010 24,1 24,1 . .
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2010 23,9 23,9 . .
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2010 24,2 24,2 . .
Totaal mannen en vrouwen 90 jaar of ouder 2010 20,7 20,7 . .
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2010 7,9 . .
Mannen Totaal 2010 9,1 9,1 . .
Mannen 0 jaar 2010 0,1 0,1 . .
Mannen 1 tot 5 jaar 2010 1,8 1,8 . .
Mannen 5 tot 10 jaar 2010 4,2 4,2 . .
Mannen 10 tot 15 jaar 2010 6,0 6,0 . .
Mannen 15 tot 20 jaar 2010 5,5 5,5 . .
Mannen 20 tot 25 jaar 2010 3,2 3,2 . .
Mannen 25 tot 30 jaar 2010 3,4 3,4 . .
Mannen 30 tot 35 jaar 2010 4,2 4,2 . .
Mannen 35 tot 40 jaar 2010 5,0 5,0 . .
Mannen 40 tot 45 jaar 2010 6,3 6,3 . .
Mannen 45 tot 50 jaar 2010 7,5 7,5 . .
Mannen 50 tot 55 jaar 2010 9,3 9,3 . .
Mannen 55 tot 60 jaar 2010 13,4 13,4 . .
Mannen 60 tot 65 jaar 2010 16,4 16,4 . .
Mannen 65 tot 70 jaar 2010 18,9 18,9 . .
Mannen 70 tot 75 jaar 2010 20,0 20,0 . .
Mannen 75 tot 80 jaar 2010 27,8 27,8 . .
Mannen 80 tot 85 jaar 2010 27,0 27,0 . .
Mannen 85 tot 90 jaar 2010 25,4 25,4 . .
Mannen 90 jaar of ouder 2010 32,4 32,4 . .
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2010 8,3 8,3 . .
Vrouwen Totaal 2010 7,9 7,9 . .
Vrouwen 0 jaar 2010 0,2 0,2 . .
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2010 1,8 1,8 . .
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2010 4,1 4,1 . .
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2010 7,1 7,1 . .
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2010 6,0 6,0 . .
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2010 4,8 4,8 . .
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2010 3,7 3,7 . .
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2010 3,6 3,6 . .
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2010 4,5 4,5 . .
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2010 4,8 4,8 . .
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2010 5,8 5,8 . .
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2010 7,6 7,6 . .
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2010 8,6 8,6 . .
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2010 10,4 10,4 . .
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2010 13,3 13,3 . .
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2010 16,2 16,2 . .
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2010 21,3 21,3 . .
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2010 22,0 22,0 . .
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2010 23,6 23,6 . .
Vrouwen 90 jaar of ouder 2010 17,2 17,2 . .
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2010 7,5 7,5 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over personen met ziekenhuisopnamen onder de geregistreerde bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en diagnose.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010 voor personen met 1 of meer opnamen en van 2000 tot en met 2008 voor personen met een eerste opname.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2018:
Door de onvolledigheid van de brondata (Landelijke Medische Registratie, LMR) konden de cijfers over personen met een of meer opnamen in een jaar niet meer betrouwbaar worden berekend voor verslagjaar 2011 en 2012. Om deze reden is besloten om deze publicatie stop te zetten. Vanaf 2013 zijn op basis van de opvolger van de LMR, de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), weer persoonsstatistieken mogelijk. Als gevolg van de wijzigingen in de registratie zal hiervoor een nieuwe reeks StatLinetabellen beschikbaar komen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen
Het gaat hier om het aantal personen per jaar dat één of meer keer in het
ziekenhuis is opgenomen geweest per 10 duizend inwoners. Zowel klinische
opnamen als dagopnamen worden meegeteld. Het aantal personen met één of
meer opnamen wordt weergegeven naar diagnose (klinische jaarprevalentie)
en is bepaald vanaf 1995.
Diagnose-indeling ISHMT
International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation.
149 diagnosegroepen.
4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten
Endocriene-, voedings,- stofwisselingsziekten.
Omvat o.a. ziekten die worden veroorzaakt door afwijkende of ontbrekende
klierwerking.
ICD9-code: 240-278.
4.1 Diabetes
Suikerziekte.
ICD9-code: 250.
Diagnose-indeling VTV
Nationaal gebruikte Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)-indeling;
192 diagnosegroepen.
4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten
Endocriene-, voedings,- stofwisselingsziekten.
Omvat o.a. ziekten die worden veroorzaakt door afwijkende of ontbrekende
klierwerking.
ICD9-code: 240-278.
4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus)
ICD9-code: 250.
Personen met eerste ziekenhuisopname
Het gaat hier om het aantal personen dat voor het eerst in vijf jaar tijd
in het ziekenhuis is opgenomen, per 10 duizend inwoners. Zowel klinische
opnamen als dagopnamen worden meegeteld.
Het aantal personen met een eerste opname wordt weergegeven naar diagnose
(klinische incidentie). Daarbij wordt telkens per diagnose(groep)
nagegaan of de persoon hiervoor in het betreffende kalenderjaar (één of
meer keer) is opgenomen én geen eerdere opname voor precies dezelfde
diagnose(groep) heeft gehad in de vijf daaraan voorafgaande
kalenderjaren.
Vanwege de benodigde terugkijkperiode van vijf jaar kan het aantal
personen met een eerste opname met de beschikbare gegevens pas vanaf 2000
berekend worden.
Diagnose-indeling ISHMT
International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation.
149 diagnosegroepen.
4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten
Endocriene-, voedings,- stofwisselingsziekten.
Omvat o.a. ziekten die worden veroorzaakt door afwijkende of ontbrekende
klierwerking.
ICD9-code: 240-278.
4.1 Diabetes
Suikerziekte.
ICD9-code: 250.
Diagnose-indeling VTV
Nationaal gebruikte Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)-indeling;
192 diagnosegroepen.
4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten
Endocriene-, voedings,- stofwisselingsziekten.
Omvat o.a. ziekten die worden veroorzaakt door afwijkende of ontbrekende
klierwerking.
ICD9-code: 240-278.
4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus)
ICD9-code: 250.