Prognose huishoudens; kerncijfers, 2003 - 2050

Prognose huishoudens; kerncijfers, 2003 - 2050

Perioden Huishoudenspositie Totaal personen (absoluut) Huishoudenspositie Alleenstaande personen (absoluut) Huishoudenspositie Samenwonende personen (absoluut) Huishoudenspositie Thuiswonende kinderen (absoluut) Huishoudenspositie Eenouders (absoluut) Huishoudenspositie Overige personen (absoluut) Huishoudenspositie In institutie wonende personen (absoluut) Huishoudens naar type Totaal huishoudens (absoluut) Huishoudens naar type Eenpersoonshuishouden (absoluut) Huishoudens naar type Paren (absoluut) Huishoudens naar type Eenouders (absoluut) Huishoudens naar type Overige huishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Gemiddelde huishoudensgrootte (absoluut) Huishoudens naar grootte Totaal aantal huishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Eenpersoonshuishouden (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens Totaal meerpersoonshuishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 2 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 3 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 4 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 5 of meer personen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren Totaal paren (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren Geen kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 1 kind (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 2 kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 3 of meer kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van eenouderhuishoudens Totaal eenouderhuishoudens (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van eenouderhuishoudens 1 kind (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van eenouderhuishoudens 2 kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van eenouderhuishoudens 3 of meer kinderen (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Referentiepersonen met kinderen (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 0-2 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 3-5 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 6-11 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 12-17 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 18 jaar en ouder (absoluut)
2003 16.201.840 2.402.928 8.274.698 4.638.646 419.649 257.859 208.062 7.001.383 2.402.927 4.129.837 419.649 48.970 2,28 7.001.383 2.402.927 4.598.456 2.282.742 899.159 968.459 448.096 4.129.836 2.030.871 758.060 930.381 410.524 419.649 249.530 125.931 44.188 2.518.615 551.831 331.071 553.602 487.747 594.362
2010 16.667.137 2.705.134 8.365.759 4.680.122 466.231 274.351 175.543 7.397.850 2.705.143 4.175.388 466.235 51.084 2,23 7.397.850 2.705.143 4.692.707 2.350.826 883.653 1.021.298 436.930 4.175.387 2.066.430 731.415 981.525 396.017 466.235 283.260 136.147 46.828 2.575.193 495.550 333.988 596.876 530.723 618.056
2020 17.211.924 3.099.902 8.548.645 4.602.979 509.039 296.169 155.191 7.930.285 3.099.911 4.266.811 509.038 54.525 2,15 7.930.285 3.099.911 4.830.374 2.526.628 879.114 1.030.555 394.077 4.266.811 2.201.045 723.390 991.932 350.444 509.038 325.155 138.404 45.479 2.574.804 502.374 306.477 530.735 564.481 670.737
2030 17.606.569 3.357.026 8.625.474 4.589.169 545.920 305.565 183.416 8.263.454 3.357.023 4.305.239 545.928 55.264 2,11 8.263.454 3.357.023 4.906.431 2.657.962 828.499 1.032.069 387.901 4.305.239 2.301.725 668.518 992.286 342.710 545.928 357.099 142.169 46.660 2.549.442 526.198 325.978 542.902 504.834 649.531
2040 17.714.593 3.421.755 8.529.948 4.668.232 576.713 303.834 214.111 8.310.588 3.421.736 4.257.466 576.707 54.679 2,11 8.310.588 3.421.736 4.888.852 2.639.437 789.729 1.063.063 396.623 4.257.466 2.259.547 624.583 1.022.285 351.051 576.707 381.060 147.484 48.163 2.574.626 512.859 327.611 565.859 535.611 632.686
2050 17.615.235 3.374.915 8.481.033 4.643.664 586.549 300.189 228.887 8.248.694 3.374.906 4.233.018 586.547 54.223 2,11 8.248.694 3.374.906 4.873.788 2.633.956 797.916 1.053.426 388.490 4.233.018 2.243.159 633.103 1.013.342 343.414 586.547 391.638 147.393 47.516 2.576.406 505.450 315.641 551.111 543.742 660.463
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kerncijfers huishoudensprognose; belangrijkste kern - indicatoren
van de huishoudensprognose
2003 - 2050
Gewijzigd op 21 februari 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Huishoudenspositie
Totaal personen
Alleenstaande personen
Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Samenwonende personen
Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner.
Thuiswonende kinderen
Thuiswonende kinderen betreffen alle in het huishouden van hun
ouder(s) aanwezige eigen, stief- of adoptiekinderen die zelf
geen kinderen hebben.
Eenouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Overige personen
Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers
die bij een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen.
In institutie wonende personen
Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.
Huishoudens naar type
Totaal huishoudens
Particuliere huishoudens.
Eenpersoonshuishouden
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eenouders
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.
Huishoudens naar grootte
Gemiddelde huishoudensgrootte
Totaal aantal huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Meerpersoonshuishoudens
Totaal meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens bestaan uit (niet-gehuwde en gehuwde) paren
(met of zonder kinderen) en overige huishoudens.
2 personen
3 personen
4 personen
5 of meer personen
Huishoudens naar kindertal
Kindertal van paren
Paren bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Totaal paren
Geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Kindertal van eenouderhuishoudens
Eenouderhuishoudens vormen een huishoudens met één ouder tezamen
met een of meer kinderen.
Totaal eenouderhuishoudens
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Huishoudens naar leeftijd kind
Referentiepersonen met kinderen
Leeftijd jongste thuiswonend kind
Jongste kind 0-2 jaar
Jongste kind 3-5 jaar
Jongste kind 6-11 jaar
Jongste kind 12-17 jaar
Jongste kind 18 jaar en ouder