Slachtofferhulp; hulpverlening naar geslacht, leeftijd en delict, 2001-2007

Slachtofferhulp; hulpverlening naar geslacht, leeftijd en delict, 2001-2007

Geslacht Leeftijd Soort delict Perioden Totaal beëindigde zaken (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal hulpverleningen 2001 80.568
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal hulpverleningen 2002 82.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal hulpverleningen 2003 84.841
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal hulpverleningen 2004 85.399
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal hulpverleningen 2005 87.148
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal hulpverleningen 2006 81.039
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal hulpverleningen 2007 96.371
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij geweldsdelicten 2001 26.633
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij geweldsdelicten 2002 30.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij geweldsdelicten 2003 32.076
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij geweldsdelicten 2004 35.384
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij geweldsdelicten 2005 38.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij geweldsdelicten 2006 36.532
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij geweldsdelicten 2007 44.023
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij zedendelicten 2001 4.607
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij zedendelicten 2002 4.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij zedendelicten 2003 4.392
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij zedendelicten 2004 4.639
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij zedendelicten 2005 4.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij zedendelicten 2006 4.676
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij zedendelicten 2007 5.387
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij verkeersongevallen 2001 20.276
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij verkeersongevallen 2002 20.236
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij verkeersongevallen 2003 20.611
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij verkeersongevallen 2004 19.584
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij verkeersongevallen 2005 19.078
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij verkeersongevallen 2006 17.437
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij verkeersongevallen 2007 20.411
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij vermogensdelicten 2001 22.897
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij vermogensdelicten 2002 21.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij vermogensdelicten 2003 21.252
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij vermogensdelicten 2004 19.008
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij vermogensdelicten 2005 18.001
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij vermogensdelicten 2006 16.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hulpverleningen bij vermogensdelicten 2007 18.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Overige hulpverlening 2001 6.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Overige hulpverlening 2002 6.195
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Overige hulpverlening 2003 6.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Overige hulpverlening 2004 6.784
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Overige hulpverlening 2005 6.929
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Overige hulpverlening 2006 6.166
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Overige hulpverlening 2007 8.322
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over rechtsbescherming
en veiligheid gegevens over slachtoffers. Deze tabel bevat cijfers over de
hulpverleningen aan slachtoffers door Slachtofferhulp Nederland.

Slachtofferhulp Nederland is een landelijke stichting onderverdeeld in 13
regiokantoren en 75 bureaus. 1500 vrijwilligers en 250 beroepskrachten
bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun.
Slachtofferhulp Nederland heeft tot doel een eerste opvang en begeleiding
te geven aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Naast de
eerste opvang en begeleiding van slachtoffers zet Slachtofferhulp
Nederland zich in voor de belangen van slachtoffers van misdrijven en
verkeersongelukken in het algemeen. Slachtofferhulp geeft niet alleen
ondersteuning aan slachtoffers, maar ook aan getuigen, betrokkenen,
nabestaanden en veroorzakers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.
Frequentie: jaarlijks.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet per 7 september 2010.

Toelichting onderwerpen

Totaal beëindigde zaken