Prognose allochtonen; buitenlandse migratie, herkomstgroepering, 2002- 2049

Prognose allochtonen; buitenlandse migratie, herkomstgroepering, 2002- 2049

Nederland en herkomstgroeperingen Perioden Immigratie Totaal immigratie (absoluut) Immigratie Immigratie mannen (absoluut) Immigratie Immigratie vrouwen (absoluut) Emigratie Totaal emigratie (absoluut) Emigratie Emigratie mannen (absoluut) Emigratie Emigratie vrouwen (absoluut) Migratiesaldo Totaal migratiesaldo (absoluut) Migratiesaldo Migratie saldo mannen (absoluut) Migratiesaldo Migratie saldo vrouwen (absoluut)
Totaal inwoners 2002 122.014 63.895 58.119 87.073 48.857 38.216 34.941 15.038 19.903
Totaal inwoners 2010 120.368 61.553 58.815 86.026 47.563 38.464 34.342 13.990 20.352
Totaal inwoners 2020 125.988 64.292 61.696 91.911 49.844 42.067 34.077 14.448 19.629
Totaal inwoners 2030 125.991 64.295 61.696 94.011 50.455 43.556 31.980 13.840 18.140
Totaal inwoners 2040 125.986 64.290 61.696 94.382 50.301 44.081 31.604 13.989 17.615
Totaal inwoners 2049 125.986 64.290 61.696 95.208 50.647 44.561 30.778 13.643 17.135
Nederland (incl. 2e generatie) 2002 23.145 12.580 10.565 37.211 20.863 16.348 -14.066 -8.283 -5.783
Nederland (incl. 2e generatie) 2010 24.339 13.173 11.166 36.123 20.171 15.952 -11.784 -6.998 -4.786
Nederland (incl. 2e generatie) 2020 26.002 13.998 12.004 36.356 20.223 16.133 -10.354 -6.225 -4.129
Nederland (incl. 2e generatie) 2030 26.002 13.998 12.004 36.963 20.569 16.394 -10.961 -6.571 -4.390
Nederland (incl. 2e generatie) 2040 26.002 13.998 12.004 36.652 20.408 16.244 -10.650 -6.410 -4.240
Nederland (incl. 2e generatie) 2049 26.002 13.998 12.004 36.829 20.501 16.327 -10.827 -6.503 -4.323
Totaal niet-westers 2002 57.701 30.568 27.133 22.505 13.374 9.131 35.196 17.194 18.003
Totaal niet-westers 2010 42.437 21.307 21.130 21.008 12.126 8.882 21.429 9.181 12.248
Totaal niet-westers 2020 42.998 21.497 21.501 19.367 10.752 8.615 23.631 10.745 12.886
Totaal niet-westers 2030 43.001 21.500 21.501 18.407 9.852 8.555 24.594 11.648 12.946
Totaal niet-westers 2040 42.996 21.495 21.501 17.988 9.402 8.586 25.008 12.093 12.915
Totaal niet-westers 2049 42.996 21.495 21.501 17.956 9.323 8.633 25.040 12.172 12.868
Totaal westers 2002 41.168 20.747 20.421 27.357 14.620 12.737 13.811 6.127 7.684
Totaal westers 2010 53.592 27.073 26.519 28.896 15.266 13.630 24.696 11.807 12.889
Totaal westers 2020 56.988 28.797 28.191 36.188 18.869 17.319 20.800 9.928 10.872
Totaal westers 2030 56.988 28.797 28.191 38.641 20.034 18.607 18.347 8.763 9.584
Totaal westers 2040 56.988 28.797 28.191 39.743 20.491 19.252 17.246 8.306 8.939
Totaal westers 2049 56.988 28.797 28.191 40.423 20.822 19.601 16.565 7.975 8.590
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Immigratie, emigratie en migratiesaldo
naar herkomstgroepering.
Prognose 2002 - 2049
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Totaal immigratie
Immigratie mannen
Immigratie vrouwen
Emigratie
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland, inclusief administratieve
correcties.
Totaal emigratie
Emigratie mannen
Emigratie vrouwen
Migratiesaldo
Immigratie minus emigratie, inclusief administratieve
correcties.
Totaal migratiesaldo
Migratie saldo mannen
Migratie saldo vrouwen