Prognose bevolking; geboorte, sterfte, migratie, 2002 - 2049

Prognose bevolking; geboorte, sterfte, migratie, 2002 - 2049

Leeftijd Perioden Levendgeborenen Totaal levendgeborenen (absoluut) Levendgeborenen 1e kind (absoluut) Levendgeborenen 2e kind (absoluut) Levendgeborenen 3e kind (absoluut) Levendgeborenen 4e of volgende kinderen (absoluut) Overledenen Totaal overledenen (absoluut) Overledenen Overleden mannen (absoluut) Overledenen Overleden vrouwen (absoluut) Migratie Immigratie Totaal immigratie (absoluut) Migratie Immigratie Immigratie mannen (absoluut) Migratie Immigratie Immigratie vrouwen (absoluut) Migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) Totaal emigratie (absoluut) Migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) Emigratie mannen (absoluut) Migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) Emigratie vrouwen (absoluut) Migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) Totaal migratie saldo (absoluut) Migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) Migratie saldo mannen (absoluut) Migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) Migratie saldo vrouwen (absoluut)
Totaal over alle leeftijden 2002 202.249 92.584 74.366 25.194 10.098 140.638 68.226 72.412 122.014 63.895 58.119 87.073 48.857 38.216 34.941 15.038 19.903
Totaal over alle leeftijden 2010 181.882 82.396 67.047 21.939 10.485 155.894 75.416 80.478 120.368 61.553 58.815 86.027 47.563 38.464 34.341 13.990 20.351
Totaal over alle leeftijden 2020 189.422 86.688 70.444 21.866 10.448 175.479 88.303 87.176 125.988 64.292 61.696 91.911 49.844 42.067 34.077 14.448 19.629
Totaal over alle leeftijden 2030 195.985 88.553 73.404 22.808 11.206 202.352 103.951 98.401 125.991 64.295 61.696 94.011 50.455 43.556 31.980 13.840 18.140
Totaal over alle leeftijden 2040 189.094 85.068 70.685 22.162 11.168 225.797 114.575 111.222 125.986 64.290 61.696 94.382 50.301 44.081 31.604 13.989 17.615
Totaal over alle leeftijden 2049 189.330 86.257 70.474 21.725 10.850 231.402 116.022 115.380 125.986 64.290 61.696 95.208 50.647 44.561 30.778 13.643 17.135
40-49 jaar 2002 6.227 1.447 2.093 1.325 1.371 4.709 2.763 1.946 11.778 6.759 5.019 12.758 7.774 4.984 -980 -1.015 35
40-49 jaar 2010 7.666 1.785 2.378 1.734 1.773 4.736 2.632 2.104 12.119 6.882 5.237 13.640 8.275 5.365 -1.521 -1.393 -128
40-49 jaar 2020 6.492 1.488 1.945 1.564 1.513 3.672 1.962 1.710 12.775 7.249 5.526 13.201 7.709 5.492 -426 -460 34
40-49 jaar 2030 7.182 1.618 2.113 1.798 1.652 3.243 1.724 1.519 12.790 7.264 5.526 13.867 7.976 5.891 -1.077 -712 -365
40-49 jaar 2040 7.595 1.693 2.209 1.945 1.745 3.244 1.727 1.517 12.803 7.277 5.526 14.347 8.181 6.166 -1.544 -904 -640
40-49 jaar 2049 7.194 1.591 2.067 1.857 1.666 3.084 1.645 1.439 12.814 7.288 5.526 14.439 8.230 6.209 -1.625 -942 -683
50-59 jaar 2002 10.516 6.401 4.115 6.030 3.571 2.459 6.586 3.987 2.599 -556 -416 -140
50-59 jaar 2010 10.383 5.977 4.406 6.242 3.694 2.548 7.185 4.279 2.906 -943 -585 -358
50-59 jaar 2020 10.506 5.900 4.606 6.557 3.887 2.670 8.415 5.017 3.398 -1.858 -1.130 -728
50-59 jaar 2030 8.174 4.541 3.633 6.563 3.893 2.670 8.102 4.678 3.424 -1.539 -785 -754
50-59 jaar 2040 7.355 4.072 3.283 6.568 3.898 2.670 8.494 4.840 3.654 -1.926 -942 -984
50-59 jaar 2049 7.431 4.133 3.298 6.574 3.904 2.670 8.887 5.036 3.851 -2.313 -1.132 -1.181
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bevolkingsprognose geboorte, sterfte en migratie
naar leeftijd.
2002 - 2049
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Hebben betrekking op alle geborenen die enig teken van leven hebben
vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal levendgeborenen
1e kind
2e kind
3e kind
4e of volgende kinderen
Overledenen
Totaal overledenen
Overleden mannen
Overleden vrouwen
Migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Totaal immigratie
Immigratie mannen
Immigratie vrouwen
Emigratie (incl. saldo adm. correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland, inclusief administratieve
correcties.
Totaal emigratie
Emigratie mannen
Emigratie vrouwen
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie, inclusief administratieve
correcties.
Totaal migratie saldo
Migratie saldo mannen
Migratie saldo vrouwen