Leden vakcentrales; vakvereniging, 1 januari 1999 - 1 oktober 2003

Leden vakcentrales; vakvereniging, 1 januari 1999 - 1 oktober 2003

Migratiemotieven Geslacht Jaar van vestiging in Nederland Perioden Totaal niet-Nederlandse immigranten (%) Werknemers / zelfstandigen (%) Werkloosheids- / bijstandsuitkering (%) Overige niet-Nederlandse immigranten (%)
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 1999 100 43 9 48
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 2000 100 48 11 41
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 1999 100 33 4 62
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2000 100 45 8 46
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 1999
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 2000 100 35 4 61
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 1999 100 77 1 21
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 2000 100 73 1 26
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 1999 100 74 1 25
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2000 100 80 1 19
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 1999
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 2000 100 74 0 26
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 1999 100 32 15 53
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 2000 100 41 14 44
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 1999 100 22 8 70
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2000 100 36 12 52
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 1999
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 2000 100 23 8 69
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 1999 100 48 6 46
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 2000 100 57 7 37
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 1999 100 28 4 68
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2000 100 51 7 43
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 1999
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 2000 100 33 3 64
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 1999 100 23 20 57
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1998 2000 100 29 27 44
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 1999 100 12 9 79
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2000 100 21 17 61
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 1999
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2000 2000 100 11 9 81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In het buitenland geboren niet - Nederlanders van 16 tot 65 jaar naar
migratiemotief, jaar van vestiging, geslacht.
1995 - 2000
Gewijzigd op 03 oktober 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal niet-Nederlandse immigranten
Totaal niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot en met
64 jaar (= 100%).
Werknemers / zelfstandigen
Niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot en met
64 jaar met werk als werknemer of als zelfstandige als belangrijkste
inkomstenbron per 100 van het totaal van de niet-Nederlandse immigranten
van 16 tot en met 64 jaar met hetzelfde migratiemotief, geslacht en jaar
van vestiging.
Werkloosheids- / bijstandsuitkering
Niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot en met
64 jaar met een werkloosheids- of bijstandsuitkering als belangrijkste
inkomstenbron per 100 van het totaal van de niet-Nederlandse immigranten
van 16 tot en met 64 jaar met hetzelfde migratiemotief, geslacht en jaar
van vestiging.
Overige niet-Nederlandse immigranten
Overige niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot en
met 64 jaar (inclusief personen zonder inkomen) per 100 van het
totaal van de niet-Nederlandse immigranten van 16 tot en met 64 jaar met
hetzelfde migratiemotief, geslacht en jaar van vestiging.