Financiën van ondernemingen; naar activiteit

Financiën van ondernemingen; naar activiteit

SBI'93 Perioden Ondernemingen (aantal) Balanstotaal, eindstand (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Resultaat, netto (mln euro)
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 1996 151.312 495.249,1 562.924,0 32.871,5 28.460,3
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 1997 161.512 540.436,4 619.724,9 36.170,6 37.345,0
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 1998 167.690 575.309,1 648.296,9 37.079,0 38.979,5
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 1999 170.394 658.991,8 685.804,8 37.633,4 42.030,1
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 2000 174.667 790.219,9 764.401,0 44.599,0 59.743,9
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 2001 195.759 865.960,8 825.818,0 38.508,4 21.882,2
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 2002 200.710 858.309,1 818.439,7 39.599,9 18.982,9
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 2003 210.790 846.152,6 830.141,6 37.096,2 38.755,3
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 2004 208.849 860.907,1 836.802,0 44.434,3 47.979,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 2005 214.395 927.249,3 897.310,6 62.701,8 82.436,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 2006 219.507 1.001.955,3 959.880,8 64.713,4 89.289,2
0000e Niet-financiële sector (A-O, mi.. 2007 242.045 1.083.483,5 1.036.461,0 72.625,9 115.037,3
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 1996 38.241 271.456,4 255.731,8 18.339,7 17.781,2
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 1997 40.430 298.539,7 278.581,8 19.893,9 24.197,5
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 1998 41.319 307.720,4 283.930,4 19.381,7 21.955,5
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 1999 40.659 346.321,0 290.695,5 19.889,0 24.395,9
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 2000 40.052 401.803,3 330.097,3 24.562,2 42.267,5
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 2001 44.744 439.059,8 344.744,0 22.926,5 23.818,5
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 2002 45.170 453.328,6 343.541,6 19.921,7 21.001,6
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 2003 46.828 435.377,6 336.052,6 17.790,2 21.386,6
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 2004 45.535 452.855,5 345.391,8 22.522,7 31.594,2
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 2005 45.630 494.528,7 378.755,0 37.530,3 59.299,5
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 2006 45.766 529.998,6 418.749,3 33.404,7 56.076,5
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 2007 49.702 579.579,0 442.108,5 36.490,5 75.094,3
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 1996 54.782 121.761,3 221.470,4 7.859,2 5.933,1
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 1997 58.431 133.705,1 243.952,0 8.690,4 7.456,2
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 1998 58.589 138.305,4 250.556,5 9.233,9 9.945,6
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 1999 58.110 151.477,5 261.554,9 9.574,2 8.302,8
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 2000 57.253 169.328,1 288.686,7 12.547,3 11.711,5
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 2001 62.806 200.087,1 323.193,4 9.580,1 6.468,9
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 2002 63.191 195.649,5 317.335,5 13.217,7 7.896,9
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 2003 65.840 196.044,4 329.095,0 9.475,8 8.237,0
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 2004 64.522 198.911,1 333.448,3 10.800,8 8.436,8
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 2005 65.047 211.086,7 343.402,7 11.743,1 10.813,0
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 2006 64.902 227.101,6 357.641,2 15.336,3 16.014,4
5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) 2007 69.497 235.283,2 389.592,2 17.148,7 18.696,7
I Vervoer, opslag en communicatie 1996 7.832 59.789,9 43.283,1 3.283,1 1.997,6
I Vervoer, opslag en communicatie 1997 8.396 61.054,6 46.849,7 3.485,9 2.384,2
I Vervoer, opslag en communicatie 1998 8.511 67.349,2 54.341,9 4.109,5 3.148,2
I Vervoer, opslag en communicatie 1999 8.588 84.335,9 60.551,0 2.562,2 3.355,6
I Vervoer, opslag en communicatie 2000 8.565 130.047,7 65.679,2 2.870,3 1.218,4
I Vervoer, opslag en communicatie 2001 9.533 123.396,1 69.765,1 1.284,7 -11.118,0
I Vervoer, opslag en communicatie 2002 9.847 109.582,5 69.043,4 2.482,4 -10.751,1
I Vervoer, opslag en communicatie 2003 10.483 111.485,8 76.190,4 6.115,7 5.707,1
I Vervoer, opslag en communicatie 2004 10.242 114.450,7 77.387,5 6.009,0 3.412,6
I Vervoer, opslag en communicatie 2005 10.379 113.369,9 83.531,9 6.393,1 4.492,2
I Vervoer, opslag en communicatie 2006 10.415 124.116,3 80.928,9 6.889,6 6.446,8
I Vervoer, opslag en communicatie 2007 11.144 134.569,3 86.584,7 7.261,0 7.403,3
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 1996 50.457 42.241,4 42.438,6 3.389,5 2.748,4
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 1997 54.255 47.137,0 50.341,4 4.100,5 3.307,1
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 1998 59.271 61.934,0 59.468,2 4.353,8 3.930,2
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 1999 63.037 76.857,5 73.003,4 5.608,0 5.975,9
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 2000 68.797 89.040,8 79.937,8 4.619,2 4.546,5
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 2001 78.676 103.417,9 88.115,5 4.717,1 2.712,8
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 2002 82.502 99.748,4 88.519,2 3.978,0 835,6
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 2003 87.639 103.244,8 88.803,7 3.714,4 3.424,6
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 2004 88.550 94.689,7 80.574,5 5.101,8 4.535,9
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 2005 93.339 108.264,0 91.621,0 7.035,3 7.831,6
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 2006 98.424 120.738,8 102.561,3 9.082,8 10.751,5
7000i Zakelijke dienstverlening, .. 2007 111.702 134.052,0 118.175,7 11.725,7 13.843,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen
van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de
niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de
grote ondernemingen (balanstotaal groter dan 23 miljoen euro) en door
gebruik te maken van de databank "vennootschapsbelasting" van het
Ministerie van Financiën voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner
of gelijk aan 23 miljoen euro).
Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct
is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.

De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93), een hiërarchische indeling van
economische activiteiten die vanaf 1993 door het CBS wordt gebruikt om
bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992.

Status: de cijfers tot en met 2007 zijn definitief.

Frequentie: STOPGEZET
Met ingang van statistiekjaar 2008 zijn de gegevens gebaseerd op de
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008); omdat die indeling afwijkt van
de SBI'93 is de publicatie van deze tabel stopgezet.
De cijfers worden gepubliceerd in een nieuwe tabel, waarbij de gegevens
vanaf 2000 zijn ingedeeld naar SBI 2008 (zie de hyperlink in paragraaf 3).

Wijzigingen per 5 augustus 2010:
De cijfers van 2007 zijn bijgewerkt en zijn definitief.
---
Na ontvangst van nieuwe gegevens over het jaar 2007 zijn de eerder niet
aanwezige variabelen alsnog ingevuld. Het betreft de
vennootschapsbelasting, aandeel van derden, resultaat netto en
winstuitkeringen.
---
Door de gehanteerde methode bij het samenstellen van de voorlopige cijfers
van ondernemingen uit de niet-financiële sector (NFO) over 2007, treedt er
klein verschil op bij het totaalvermogen debet en credit. Normaliter zijn
deze bedragen aan elkaar gelijk.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze statlfine publicatie wordt niet meer vernieuwd. De
standaardbedrijfsindeling 1993 is vervangen door de
standaardbedrijfsindeling 2008. De link naar de nieuwe tabel staat onder 3.
Koppelingen naar relevante tabellen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
Onderneming; Ondernemingengroep:
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.
Toelichting
Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest
omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden
waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar
institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het
financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet
overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische
eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de
ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving
van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten
waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle
niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de
ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende
institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende
financiële actoren.
Balanstotaal, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van
alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar
kalenderjaar).
Resultatenrekening
Resultatenrekening opgesteld vóór winstverdeling.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen
en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen
bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit
nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Bedrijfsresultaat
De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet plus
de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies e.d.
Resultaat, netto
Het netto-resultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van
belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet
toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post
"Belang van derden" bij balans-passiva).